עמוד הבית
מידע לתלמיד
קשר הורים
גלריות
smartschool
כניסה למורה
כניסת תלמידים
צור קשר

כל הדפים

מקצועות לימוד

מה היא תופעת הלאומיות


 

מה היא תופעת הלאומיות

·         הלאומיות היא אידיאולוגיה פוליטית אשר בקשה לממש את רעיון ריבונות העם במסגרת טריטוריאלית  נתונה.

·         כתופעה חברתית – תרבותית, הלאומיות העניקה תחושת השתייכות ליחידים רבים שאיבדו את שייכותם וזהותם בעקבות שינויים ותהליכים שהתרחשו במאות הי"ח – הי"ט, והיא שימשה עבורם מוקד להזדהות.

·         ההתלכדות הלאומית התגבשה, בד"כ, סביב טריטוריה מוסכמת שנקראה המולדת PATRIA סביב המולדת התגבשו: מסורות, דפוסי פולקלור מגוונים, סיפורים ואגדות עם שהועברו מדור לדור, זיכרונות, הסכמות והסברים לגבי אירועים מעצבים ומכוננים, סמלים, ביטויי שפה משותפת רשמית ומדוברת (סלנג).

כל אלה הועברו מדור לדור ויצרו סביבם את תחושת האחדות והייחוד של בני הלאום המסוים וחידדו את השוני בהשוואה לבני קבוצות לאום אחרות שלהם היו דפוסי יחוד שונים סביב מולדת אחרת.

·         במהלך המאה הי"ט התגבשו שני דפוסי לאומיות – האתנית והאזרחית – פוליטית. ההבדל ביניהם מתמקד ב"כרטיס כניסה" לקבוצת בני לאום, האם הכניסה ללאום היא רק לבני העם על סמך יסודות מולדים או לפי עקרונות נרכשים הפתוחים לכול?

·         להבהרת תופעת הלאומיות רצוי להשתמש בדוגמא של הפסיפס בכתביו של מאציני מאיטליה. לכל אבן בפסיפס יש מקום ויחוד משלו וכולן יחד במקום שלהם יוצרים את היופי והשלמות של הפסיפס.

·         יש להבהיר בקוים כלליים את ההבדל בין תופעת הלאומיות לתופעת הלאומנות. תופעת הלאומנות מבטאת מגמה כוחנית וניסיון של לאום אחד להשתלט, לדכא קבוצות לאום אחרות בשם האידיאולוגיה הלאומית שגיבש.

 

מאפיינים של התנועות הלאומיות שהתגבשו באירופה במאה ה-19

*התנועות הלאומיות שאפו להקים מדינת לאום עצמאית וריבונית בחבל הארץ שאליו היה לבני הלאום קשר ממושך במהלך הדורות.

*דרכי המאבק של כל תנועה לאומית הושפעו מגורמים ונסיבות מקומיים וכלל אירופיים. בד"כ נאבקה התנועה הלאומית להשגת היעדים הבאים: סילוקו של שלטון זר מאדמת המולדת של בני הלאום, איחוד יחידות פוליטיות נפרדות לכלל יחידה לאומית-פוליטית אחת, קביעת שפה רשמית למדינה, הנהגת מטבע אחיד, ביטול גבולות מכס ואיחוד כלכלי ופוליטי של המדינה שתונהג ממרכז שלטוני אחד.

*המנהיגים של התנועות הלאומיות היו, בד"כ, טיפוסי מנהיגים מודרניים שמקור סמכותם לא נבע מהעולם המסורתי.הם היו מנהיגים כריזמאטיים, אשר האמינו בכוחם לשנות את המציאות וגיבשו תוכניות לשינוי המציאות בהתאם להשקפת עולמם,תוך גיוס ההמונים.

*הם נשענו ונעזרו בעיקר על הבורגנות, שהייתה המעמד החברתי וכלכלי, שהתחזק מהמודרנה שהתרחשה במאה ה"יט באירופה.

*הם ניהלו מאבקים בדרכים שונות כלפי גורמים חיצוניים ונגד כוחות בארצם שרצו לעכב את השגת יעדיהם – בעיקר כוחות המשטר הישן: המלוכה/ האצולה, הצבא, הכנסייה.

*המנהיגים של התנועות הלאומיות שקדו על טיפוח תודעה לאומית בקרב בני הלאום. הם דאגו להאדיר את מורשת העבר המשותף בדרכים מגוונות עוררו את הרצון להלחם נגד אויבי הלאום המנסים לעכב את הגשמת יעדי התנועה הלאומית. הם שקדו על טיפוח החינוך הלאומי, שאמור היה לחזק ולטפח את הלכידות בין כל בני הלאום (טיפוח המסורות העממיות: פולקלור על תחומיו השונים, טקסים, לשון, אהבת המולדת, שירות צבאי כביטוי לנאמנות ללאום).

 

הגורמים לצמיחתן ולהתגבשותן של התנועות הלאומיות באירופה במאה ה-19

*השפעת רעיונות תנועת ההשכלה.  *השפעת התנועה הרומנטית. *השפעת רעיונות המהפכה הצרפתית וכיבושי נפוליון.

*מגמות החילון שהלכו והתרחבו (אין הכוונה להתנתקות מהכנסיה ומהדת). *השינויים החברתיים – כלכליים שיצרו מציאות חדשה ברוב ארצות אירופה.  *הגידול הדמוגרפי, תהליכי העיור, תהליכי התיעוש, התנתקות רבים ממסגרות מסורתיות כמו: המשפחה, סביבת המגורים ומסגרות חברתיות כלכליות – דתיות אליהן היו רגילים ועמן היו קשורים.

*המעבר לעיר הגביר את תחושת הניתוק והניכור בסביבה החדשה אליה עברו וגבר הצורך להזדהות ולהשתייכות למסגרות שיעניקו תחושת ביטחון.

*תהליכי המודרניזציה שסייעו להפצת הרעיונות הלאומיים המודרניים וטיפוח תרבות לאומית לגווניה השונים בקרב שכבות אוכלוסיה רחבות.   *הכוונה לשינויים העצומים בתחומים: חינוך להמונים, עליה באחוז יודעי קרוא וכתוב, עיתונות, ספרות, תקשורת ותחבורה. *התגבשות הנהגה מודרנית שגיבשה תפיסת עולם ודרכי פעולה שהתאימו לשינויים שנוצרו.

 

דפוסי הגשמה של שתי תנועות לאומיות באירופה במאה ה-19

יש להתמקד בלימוד לפי ראשי פרקים הבאים:

*מי שלט במדינה.   *  מי היו הכוחות הפעילים שהניעו את המאבק ומה היתה מטרתו. *השלבים העיקריים במאבק הלאומי.  *הגורמים שסייעו והגורמים שעיכבו בניהול המאבק הלאומי.  *תוצאות המאבק.

 


למעלה הדפסה שלח RSS Bookmark and Share
תיכון מקיף "סליגסברג"

רחוב רזיאל 29, ירושלים

טלפון: 02-6732848
          02-6715545

פקס: 02-6710936


כל הזכויות שמורות לאוריג`ין בע"מ פותח ע"י schooly אתרים לבתי ספר