עמוד הבית
מידע לתלמיד
קשר הורים
גלריות
smartschool
כניסה למורה
כניסת תלמידים
צור קשר

כל הדפים

מקצועות לימוד

לאומיות בישראל ובעמים


בנק שאלות למבחן -  לאומיות בישראל ובעמים

 1. מהם שני הדגמים של הלאומיות ומה ההבדל ביניהם?
 2. מהי תודעה לאומית וכיצד ניתן לחזק תודעה לאומית בקרב לאום?
 3. תארו את הגורמים להתעוררות הלאומיות באירופה במאה ה-19.
 4. הסבירו בהרחבה מהי לאומיות, ומדוע לשון, תרבות והיסטוריה הם המרכיבים המרכזיים שלה.
 5. תארו מהי תנועה לאומית ואת חמשת הגורמים להתפתחותה באירופה.
 6. ציינו את ארבעת המאפיינים של תנועה לאומית באירופה במאה ה-19 והביאו שתי דפוסי הגשמה לתנועה לאומית באירופה במאה ה-19 (פרט לתנועה הציונית).
 7. מהי אמנסיפציה והסבירו מהן היתרונות והחסרונות של האמנסיפציה, וכיצד היא עוררה את  הלאומיות היהודית?
 8. הסבירו מהי אנטישמיות, מה ההבדל בין אנטישמיות לשנאת ישראל וכיצד היא עוררה את הלאומיות היהודית?
 9. מה היו הגורמים להתעוררות האנטישמיות באירופה במאה התשע עשרה וכיצד הפיצו אותה?
 10. הציגו את התהליכים הפנימיים בחברה היהודית במאה ה-19 באירופה שעוררו את הלאומיות היהודית.
 11. בנימין זאב הרצל: (עמ' בספר  73- 76)

א.      תארו מהי תרומתו של הרצל לתנועה הציונית, ומה היו הישגיו?

ב.      הסבירו מדוע טוענים כי רעיונותיו של הרצל לא היו חדשים?

ג.        הסבירו מדוע תפיסתו הציונית שהציג הרצל מכונה "ציונות מדינית"?

ד.      הסבירו את עיקרי משנתו של הרצל לפי ספרו "מדינת היהודים" שפורסם בשנת 1896.

ה.      הסבירו מדוע הרצל חשב שמנהיגי מדינות אחרות ירצו לעזור ליהודים

 1. תארו בהרחבה את המפגשים הדיפלומטים של הרצל עם מנהיגי מדינת רוסיה, האימפריה העותמנית וקיסרות גרמניה וציינו מה היו תוצאותיו של כל מפגש.
 2. הסבירו את תכנית באזל וחשיבותה.
 3. תארו את הויכוח שעוררה תוכנית אוגנדה בקונגרס הציוני הראשון, וציינו כיצד פתרו את הויכוח.
 4. פרטו על המוסדות של התנועה הציונית: ההסתדרות, הקונגרס, הועד הפועל, קרן היסוד וקק"ל.
 5. התעוררות הלאומיות היהודית בשלהי המאה התשע עשרה: (עמ' בספר 50-62).

א.      הסבירו מדוע התעוררות הלאומיות היהודית חוללה מהפכה בחיי העם היהודי?

ב.      ציינו מדוע הלאומיות היהודית התחילה דווקא באירופה ?

ג.        האם הלאומיות היהודית היא לאומיות אתנית או לאומיות אזרחית? נמקו.

 1. הזרמים בתנועה הציונית: ציינו את שמות שלושת הזרמים האידיאולוגיים שעסקו בעיקר בדמות החברה היהודית בא"י והציגו כיצד כל זרם אבחן את בעיית היהודים ותיאר את דמות החברה במדינה שתקום.
 2. תארו בהרחבה את הקשיים שהיו ליישוב היהודי בא"י בזמן מלה"ע ה-1 והסבירו כיצד 'הועד להקלת המשבר' סייע ליישוב להתמודד עם אותם הקשיים.
 3. הציגו את המטרה של מחתרת ניל"י ואת דרך פעילותה.
 4. הסבירו את הסיבות להקמת הגדודים העבריים ואת הפעולות שהגדודים נקטו בזמן מלה"ע הראשונה.
 5. הסבירו מהי "הצהרת בלפור" ופרטו מה היו התגובות כלפי פרסומה של הציונים, יהודים לא ציונים והערבים
 6. הסבירו את המניעים של בריטניה למתן הצהרת בלפור ודונו בקושי העולה מניסוח ההצהרה.

 

בנק שאלות למבחן -  ממדינת מקדש לעם הספר

 

1. פרט את עיקרי תוכנה של הצהרת כורש. הבא את הסיבות של כורש לפרסום ההצהרה.

2. תאר את מאפייניהם העיקריים של היהודים שעלו לארץ ישראל בגלי העלייה 
    הראשונים בעקבות פרסום הצהרת כורש.

3. תאר את המחלוקת הפנימית שבין מנהיגות העולים מבבל (צאצאי בית דוד והכהונה 
    הגדולה).

4. תארו את הקשיים והגורמים אשר עיכבו את תהליך בניית בית המקדש.

5. תאר מי הם השומרונים. מה גרם להתפרצות הסכסוך בינם לבין שבי ציון.

6. תארו את בניית ביהמ"ק השני.

7. תאר את מעמדו של בית המקדש בחיי היהודים בשניים מהתחומים הבאים: מרכז דתי, 
    מרכז כלכלי ומרכז מוסרי.

8. תאר את תרומתו של עזרא הסופר לגיבוש שבי ציון.

9. הבא את עיקרי תפיסתו הדתית של עזרא הסופר והצג שניים מהפעולות שלו.

11. הצג את פעולותיו העיקריות של נחמיה ותאר את סגנון המנהיגות שלו.

12.  (א) תארו את תרומתם העיקרית של נחמיה ועזרא לגיבוש שבי ציון וציינו את המוסדות החברתיים שנוצרו בתקופה זו.

       (ב) כיצד נחמיה ועזרא התייחסו ללא יהודים (גישה בדלנית מול גישה אוניברסאלית).

13. תארו את התרבות ההלניסטית- מה המאפיינים המרכזיים שלה, מאילו תרבויות היא נוצרה.

14. הסבירו מדוע החל תהליך התייוונות בחברה היהודית ביהודה ותארו באילו תחומים באה לידי ביטוי השפעת התייוונות.

15. הציגו את גזירות אנטיוכוס הרביעי ותנו 3 הסברים מדוע אנטיוכוס גזר את הגזירות על הדת היהודית.

16. תארו את התגובות השונות של היהודים למתן הגזירות ותארו את האירוע בכפר מודיעין שהוביל לפרוץ המרד.

17. תארו את הפגיעה במעמד בית המקדש והאוטונומיה של יהודה בזמן השלטון ההלניסטי ביהודה בעקבות פעולותיהם של מתייוונים.

18. ציינו את המטרות הראשוניות של מרד החשמונאים והציגו את הישגי המרד.

 


למעלה הדפסה שלח RSS Bookmark and Share
תיכון מקיף "סליגסברג"

רחוב רזיאל 29, ירושלים

טלפון: 02-6732848
          02-6715545

פקס: 02-6710936


כל הזכויות שמורות לאוריג`ין בע"מ פותח ע"י schooly אתרים לבתי ספר