עמוד הבית
מידע לתלמיד
קשר הורים
גלריות
smartschool
כניסה למורה
כניסת תלמידים
צור קשר

כל הדפים

מקצועות לימוד

הנושאים לבחינת הבגרות


היסטוריה- יחידה א': הנושאים לבחינת הבגרות

 

נושא

עמ' בספר

למדתי?

חלק 1- לאומיות בישראל ובעמים

א. מהי לאומיות ומאפייני התנועה הלאומית באירופה

1.

הגדרה מהי לאומיות, המרכיבים של לאומיות (דת, תרבות, היסטוריה, מוצא, קרבת דם, פולקלור, ספרות, סמלים). מושגים נוספים- לאומנות, גזענות, לאומיות אזרחית ולאומיות אתנית.

10-11,20,14-16

 

2.

הגורמים לצמיחת הלאומיות (דמוקרטיזציה, חילון, תהליך ההשכלה ומודרניזציה).

16-19

 

3.

מאפייני התנועות הלאומיות באירופה.

24

 

4.

הגורמים לצמיחת התנועות הלאומיות באירופה (4 הגורמים לצמיחת הלאומיות: דמוקרטיזציה, חילון, תהליך ההשכלה ומודרניזציה + המהפכה הצרפתית ומלחמות נפוליאון+ ההתנגדות של העמים הכבושים לכיבושי נפוליאון+ התנגדות לקונגרס וינה).

24-25,12

 

5.

2 דוגמאות לדפוסי הגשמה של התנועות הלאומיות באירופה במאה ה-19 (גרמניה ואיטליה).

34-38

 

ב. התנועה הלאומית היהודית המודרנית- הציונות

6.

הגורמים לצמיחתה של התנועה הציונית (חילון, השכלה, הכמיהה לא"י, צמיחת הלאומיות באירופה, המצב הבינלאומי ), מבשרי הציונות (הרב קלישר, משה הס, הרב אלקלעי).

תנועת חיבת ציון (פינסקר, האגודות, ועידת קטוביץ, חשיבות התנועה) .

50-62, 64-68

 

7.

התרומה של הרצל לבנייתה ולארגונה של התנועה הציונית (הספר "מדינת היהודים", כינוס קונגרס הציוני בבאזל ותוכנית באזל, הפעילות הדיפלומטית של הרצל לקבלת צ'רטר – גרמניה, בריטניה, רוסיה והעות'מנים + תוכנית אוגנדה).

שימו לב- מחלק זה יינתן קטע מקור.

76-69

+ מבזק בעמ' 79

 

8.

מוסדות של התנועה הציונית: הקונגרס, הועד הפועל, קרן היסוד, קק"ל, ההסתדרות הציונית.

76-77+ דף שחולק בכיתה

 

9.

זרמים בציונות:

א. הגישות השונות בת. הציונית לגבי הדרך להשגת א"י (ציונות מדינית, מעשית וסינטטית),

ב. ולגבי דמות / אופי המדינה שתקום, דת ותרבות (הזרמים האידיאולוגיים: ציונות דתית, ציונות רוחנית-תרבותית וציונות סוציאליסטית).

ג. אבחון בעיית היהודים בגולה על פי כל זרם (ששת הזרמים).

81-87, 91, 130

 

ג. התנועה הציונית והיישוב היהודי בא"י בזמן מלחמת העולם הראשונה

10.

הגדודים העבריים (מה הייתה מטרת הקמתם, מה הייתה הפעילות שלהם).

132-134

 

11.

המדיניות האנטי ציונית של המושל ג'מאל פאשה, דרכי ההתמודדות של היישוב היהודי (הועד להקלת המשבר) ומחתרת ניל"י (מטרתה, דרכי פעולה).

135

 

12.

הצהרת בלפור: תוכן, הקשיים הנובעים מנוסח המעורפל של ההצהרה, האינטרסים של בריטניה במתן ההצהרה, התגובות להצהרה מצד הציונים, יהודים שהשתלבו בחברה ולא היו ציונים והערבים.

136-140

 

חלק 2- ממדינת מקדש לעם הספר

פרק ראשון: יהודה בתקופה הפרסית

 

א. "גלות בבל", הצהרת כורש ושיבת ציון:

 

 

1.

הצהרת כורש: תוכן, הסיבות למתן ההצהרה (סיבה דתית + פוליטית), השפעתה על יהודים.

12-14

 

2.

הרכב גלי העלייה הראשונים, מנהיגי השבים, המאבק בין צאצאי בית דוד לבין הכהונה הגדולה.

15-16

 

 

ב. בניית בית המקדש:

 

 

1.

בניית בית המקדש והעיכובים בבנייתו (בעיות כספיות, "צרי יהודה ובנימין")

19,21

 

2.

השומרונים: הסברים למוצאם וראשית הסכסוך בינם לבין שבי ציון.

19

 

3.

המקדש כמרכז החיים היהודיים: מרכז דתי, כלכלי ומוסרי.

21-22

 

 

ג. עזרא ונחמיה:

 

 

1.

עזרא הסופר: עלייתו ופעולותיו לגיבוש שבי ציון (מלחמת חורמה בנישואי תערובת- גישה בדלנית לעומת אוניברסאלית והפצת התורה בקרב העם).

23-25

 

2.

נחמיה- מעמדו ופעולותיו:  השלטת חוקי התורה, קריאת תורה בציבור, שיקום י"ם- בניית החומה ואכלוס העיר, גירוש נשים נוכריות (=לא יהודיות), חתימת האמנה).

26-29

 

3.

היחס ללא יהודים, המחלוקת בשאלת "מיהו יהודי"- הגישה הבדלנית מול גישה אוניברסלית

16, 18

 

4.

מוסדות חברתיים: הכהונה, האצולה, "הזקנים", אספת העם, "כנסת גדולה", המועצה, הסופרים, בית כנסת.

דף שחולק בכיתה

 

פרק שני: מאפייני ההלניזם

 

ג. מאפייני התרבות ההלניסטית כתר' אוניברסלית, שילוב תר' המזרח והשפעת תר' יוון.

37-43

 

פרק שלישי: המפגש בין החברה ביהודה להלניזם

 

ב. השפעת ההלניזם על החברה ביהודה

 

 

1.

השפעת המפגש העם ההלניזם על צביונה של החברה היהודית בתחומים: דת, תרבות, אורחות חיים, מפעלי בנייה, שינויים באופייה של ההנהגה ( צמיחת שכבת אצולה שלא ממעמד הכהונה ולא מצאצאי בית דוד).

44-56

 

 

ג. המאבק בין המתייוונים למתנגדיהם ביהודה:

 

 

1.

 הכהונה הגדולה מובילה מהלך של העמקת ההתייוונות ביהודה: הניסיון להקים פוליס "אנטיוכיה" בי"ם.

51-54

 

2.

ה"חסידים" כמובילים את ההתנגדות לתהליך ההתייוונות.

55-56

 

 

ד. גזרות אנטיוכוס:

 

 

1.

פירוט הגזרות וההסברים השונים למתן הגזירות.

57-58

 

 

ה. מרד החשמונאים בימי מתתיהו ויהודה המכבי:

 

 

1.

הסיבות למרד החשמונאים.

58-60, 71

 

2.

הישגי יהודה המכבי במלחמותיו.

62-65

 

3.

הויכוח בשאלת המשך הלחימה לאחר ביטול הגזירות והחזרת החירות הדתית.

63

 

4.

תוצאות מרד החשמונאים.

66-67

 

בהצלחה לכולם!!!


למעלה הדפסה שלח RSS Bookmark and Share
תיכון מקיף "סליגסברג"

רחוב רזיאל 29, ירושלים

טלפון: 02-6732848
          02-6715545

פקס: 02-6710936


כל הזכויות שמורות לאוריג`ין בע"מ פותח ע"י schooly אתרים לבתי ספר