עמוד הבית
בית ספר קהילתי
אתר תיכון רוגוזין
אתר העיר קרית אתא
אתר משרד החינוך
GOOGLE
צור קשר

כל הדפים

אודותינו

תקנון בית הספר


תקנון ביה"ס חטיבה א' ע"ש רוגוזין

 

תלמידים ומורים יקרים,

לפניכם תקנון ביה"ס. תקנון זה נקבע לאחר תהליך חינוכי בו היו מעורבים כל צוות המורים, התלמידים בכיתות, מועצת התלמידים ונציגי ההורים. התקנון מיידע אתכם על כללי ההתנהגות הבסיסיים ונועד לאפשר למידה משמעותית באווירה מכבדת ונעימה כיאה לבית חינוך.

 

א.סדר יום לימודים:

הלימודים מתנהלים עפ"י המערכת הקבועה, שנמסרה בתחילת שנת הלימודים.

מערכת השעות והצלצולים הנהוגה בבית ספרנו היא:

 

ב. פתיחת שערים בשעה 07:45 בבוקר.

 

      לוח צלצולים

שיעור 1

08:10-09:00

שיעור 2

09:00-09:45

הפסקה

09:45-10:05

שיעור 3

10:05-10:55

שיעור 4

10:55-11:40

הפסקה

11:40-11:55

שיעור 5

11:55-12:40

שיעור 6

12:40-13:25

הפסקה

13:25-13:30

שיעור 7

13:30-14:15

הפסקה

14:15-14:20

שיעור 8

14:20-15:05

הפסקה

15:05-15:10

שיעור 9

15:10-15:55

 

שים לב:  אין הפסקות בין השעורים 1-2, 3-4, 5-6.

              יש להגיע לביה"ס בזמן ולהיכנס לכיתה עם הצלצול.

 

ב.זכויות התלמיד:

      1. זכותו של כל תלמיד ליהנות מיחס נאות ממוריו ומחבריו.

      2. זכותו של כל תלמיד לקבל מידע מלא על זכויותיו וחובותיו בביה"ס.

      3. זכותם של התלמידים והוריהם לקבל מידע שוטף ומעודכן על תפקוד התלמיד בביה"ס.

      4. זכותו של התלמיד להיפגש לשיחה אישית עם מוריו בשעות הקבלה או במועד אחר בתיאום עם המורה.

      5. התלמידים זכאים, רשאים ואף מוזמנים ליזום פעילות חברתית ותרבותית בתיאום עם מחנך הכיתה ובתנאי שהדבר לא יפגע במהלך הלימודים ובסדר הטוב.

      6. כל תלמיד רשאי להתבטא בע"פ, בכתב, ברשתות החברתיות, בכל תחומי  החיים ובכלל זה בנושאים השנויים במחלוקת, כל עוד אין הדברים מהווים פגיעה בכבוד האדם ובאמונותיו, ובתנאי שבהתבטאות תהיה הקפדה על שיח  מכבד ותרבותי.

      7. לכל תלמיד הזכות לבחור ולהיבחר למועצת התלמידים ובתנאי שהתנהגותו טובה או טובה מאוד.

      8. זכותו של התלמיד ליהנות מסביבה נאה, נקייה ומטופחת בביה"ס.

      9. זכותו של כל תלמיד ללמוד מבלי שאחרים ימנעו ממנו מימוש זכות זו.

 

ג.איחורים:

      -  התלמיד המאחר לביה"ס ייכנס ישירות לכיתתו, האיחור יתועד במערכת

         הממוחשבת ויטופל ע"י המורה.

         המורה ירשום את האיחור ביומן הכיתה/הקבצה.

 

        הטיפול בתלמיד המאחר:

        1. תלמיד המאחר יטופל על פי שקול דעתו של המורה המקצועי.

        2. תלמיד הצובר 5 איחורים יוזמן לשיחה עם מחנכת הכיתה ותימסר הודעה להוריו.

        3. תלמיד המאחר ברבעון 6-8 פעמים ציונו בהתנהגות לא יעלה על טוב.

        4. תלמיד המאחר ברבעון 9-15 פעמים ציונו בהתנהגות לא יעל על בינוני.

        5. תלמיד המאחר ברבעון 16 פעמים ומעלה ציונו לא יעלה על טעון שיפור.

        6. תלמיד המאחר במחצית 6-10 פעמים ציונו בהתנהגות לא יעלה על טוב.

        7. תלמיד המאחר במחצית 11-22 פעמים ציונו בהתנהגות לא יעלה על בינוני.

        8. תלמיד המאחר במחצית מעל 23 פעמים ציונו בהתנהגות לא יעלה על טעון שיפור.

 

ד. היעדרויות:

- הביקור בביה"ס חייב להיות סדיר על פי החוק.

  היעדרות תלמיד ללא הצדקה תחשב הפרה של חוק חינוך חובה ותגרור הורדה בציון במקצוע.

- תלמיד הנעדר מיום לימודים או מחלקו - חייב להביא אישור מההורים עם חזרתו לביה"ס, המפרט את סיבת ההיעדרות, את האישור יש למסור למחנכת הכיתה.

- היעדרות של 4 ימים ואילך מחייבת להמציא אישור רפואי.

-  תלמיד הנעדר מפאת מחלה יותר מ- 3 פעמים במחצית חייב להצטייד באישור רפואי על כל היעדרות נוספת, אפילו בת יום אחד.

 

 ביקור סדיר

1. תלמיד שבמהלך רבעון או מחצית ייעדר עד 20% מכלל השיעורים בכל מקצוע תפגע הערכת תפקודו במקצוע.

 

2.  תלמיד שבמהלך רבעון או מחצית יעדר מ-20% עד 30% מכלל השיעורים בכל מקצוע יופחתו לו/ה 10 נקודות מהציון הסופי בכל אחד מן המקצועות בהם נעדר.

 

3. תלמיד שבמהלך רבעון או מחצית יעדר מעל 30% מכלל השיעורים בכל מקצוע, יופחתו לו/לה 50 נקודות מהציון הסופי בכל אחד מן המקצועות בהם י/תעדר.

 

4. במחצית הראשונה ובמחצית השנייה תלמיד שציונו מתחת ל-0 יקבל ציון 06 ותירשם ההערה:"לא ניתן להעריך הישגיו בשל ריבוי היעדרויות לא מוצדקות".

 

לידיעתכם, היעדרויות מוצדקות הן:

א. אשפוז בבית חולים- (מגובה באישור בית חולים בלבד).

ב. מחלה המגובה באישור הורים ובמקרה של 4 ימים ומעלה באישור רפואי. (במקרה של העדרויות חוזרות ונשנות של יום יומיים, יש להצטייד באישור רפואי).

ג. פעילות לימודית מאושרת.

ד. השתתפות באירועים המייצגים את ביה"ס.

ה. פעילות מועצת תלמידים ו/או כל פעילות אחרת מטעם ביה"ס (באישור בכתב ומראש ממלווה מועצת תלמידים, או בעלי תפקידים) .

ו.  תוספת זמן במבחנים.

 

הטיפול בהיעדרויות

 - המורה יבדוק נוכחות התלמידים, ירשום ביומן המורה ויעדכן את המערכת הממוחשבת     וידווח  למחנכים.

 

- כאשר מספר ההיעדרויות הבלתי מוצדקות עולה על 7 ימים, מועבר הטיפול לצוות החינוכי     טיפולי ולקצינת ביקור סדיר.

 

 - התלמידים אינם רשאים לעזוב את שטח ביה"ס ללא אישור ההנהלה. יציאה משטח ביה"ס       ללא אישור אסורה בהחלט.

 

ה.שחרורים:

 - שחרור תלמיד מיום לימודים מלא או מחלקו יבוצע רק ע"י  פניה  מראש  של ההורים (בכתב) אל מחנכת הכיתה או אל המרכזת.

- שחרור במהלך יום הלימודים יתבצע באמצעות הגעת אחד ההורים לביה"ס או באמצעות שליחת פקס למספר: 04-8450780 או מסרון לרכזת השכבה/מחנכת הכיתה.

 

 לידיעת התלמידים:

- אם  המורה  המלמד  את  הכיתה  נעדר, על התלמידים לחכות בכיתה למורה ממלא מקום.

- אין לעזוב את שטח הכיתה ללא הוראת ההנהלה.    

- בתום יום  הלימודים  על  התלמידים  לעזוב  את  שטח  ביה"ס  ולהימנע מלהסתובב .

- שינויי מערכת יפורסמו באתר ביה"ס ועל הלוח האלקטרוני  ולוח המודעות הקרוב לחדר המורים.

- הכניסה לחדר המערכת ולחדר המורים אסורה על התלמידים, כמו כן חל איסור מוחלט על כניסת התלמידים לחדרי הספח.

 

ו.הופעה חיצונית לבית הספר:

על התלמיד להקפיד על הופעה נקייה, מסודרת וצנועה. חובה על התלמידים להגיע בתלבושת אחידה. תלמיד שיגיע ללא תלבושת אחידה, או בחולצת בטן, יישלח לביתו להתלבש בהתאם, בנוסף תרשם הערה לחובתו "בתלבושת אחידה" במערכת הממוחשבת של ביה"ס.

 

תלבושת ביה"ס כוללת

בקיץ: מכנסיים ארוכים ו/או עד גובה הברך וחולצת טריקו (חצי שרוול) עם סמל ביה"ס.

                  

בחורף:   סווצ'ר /חולצה ארוכה עם סמל ביה"ס בלבד.


חגים וטקסים: חולצה לבנה עם סמל בית הספר ומכנסיים בצבע אחיד.

 

לשיעורי חינוך גופני חובה להגיע בתלבושת:

 

בקיץ: נעלי ספורט (חובה לגרוב גרביים), מכנסי התעמלות בצבע אחיד וחולצת ביה"ס.

בחורף: אימונית עם סמל ביה"ס על החלק העליון.

 

חובה להסיר עגילים מהאוזן או מהאף לקראת שיעור חנ"ג, כמו כן רצוי להביא בקבוק שתייה.

 

תלבושת חופשית – יום ו'

 

עפ"י בקשת מועצת התלמידים ובאישור ההנהלה תתאפשר תלבושת חופשית ביום ו'.

 

הערות:

1.חל איסור מוחלט להגיע במכנסיים עם קרעים לביה"ס בחולצות גזורות. אין להופיע בחולצות

החושפות את הבטן ובגופיות.

2. אין לבוא לביה"ס בנעלי בית או בנעלי חוף (כפכפים).

3. חל איסור להגיע לביה"ס באיפור ובשיער צבוע או מחומצן.

4. ההופעה בפירסינג אסורה בהחלט.

 

ז. התנהגות תקינה במהלך שעור ומחוצה לו:

- על התלמיד להיכנס לכיתה עם השמע הצלצול, להכין את הציוד המתאים  לשיעור ולהמתין למורה בעמידה. (בשום מקרה אין להמתין למורה מחוץ לכיתה).

במקרה  והמורה  לא  הגיע  לכיתה  5  דקות  לאחר  הצלצול, יפנה תורן אחד מהכיתה אל רכזת השכבה וידווח לה על כך.

תלמיד המפריע למהלך התקין של השיעור יטופל ע"י המורה המלמד בכיתה (אזהרה, רישום

הערת משמעת, שיחה עם התלמיד, מכתב להורים, הזמנת הורים, עונש חינוכי).

- הערות המשמעת מדווחות למחנכת הכיתה, למרכזת השכבה ולהנהלה. כמו כן, הן מוקלדות

במחשב וגורמות להורדת ציון בהתנהגות.

 

אנא זכור, הפרעה בשעורים פוגעת הן בתלמיד המפריע והן בסביבתו הלומדת מעכבת את מהלך הלימודים התקין בכיתה.

תלמיד שאינו שוקד על לימודיו ואינו מקפיד על הכנת שיעורי בית יטופל חינוכית וציונו בשקידה יירד.

 

 הערות:

- הקפד על התנהגות הולמת גם מחוץ למסגרת השעורים.

- הימנע מאלימות מילולית ושמור על שפה נקייה.

- חל איסור מוחלט לנקוט באלימות פיסית, העלולה לגרום נזק ממשי לך או לחבריך.

- חל איסור מוחלט להביא לביה"ס חפצים מסוכנים (כדוגמת אולר, מצית) העלולים לפגוע בזולת, כמו כן חל איסור להביא כלי משחק למיניהם (כדור, גלגליות, קורקינט  וכו').

- השחתת רכוש בית הספר- התלמיד יישא באחריות על גרימת נזק לרכוש בה"ס והוריו יחויבו 

  לשלם את עלות הנזק.

-השתתפות בטיולים ובאירועים מיוחדים מותנית בהתנהגות נאותה במהלך הלימודים השוטף.

1. תלמיד שהתנהגותו לקויה לא ישתתף בפעילות חוץ בית ספרית.

2. תלמיד שהתנהגותו טעונה שיפור תישקל יציאתו במועצה פדגוגית.

 

שימוש בטלפונים ניידים במהלך השיעור אסור בהחלט! המכשירים יהיו בתיק בלבד וכבויים.


במידה ומכשיר הטלפון הנייד אינו בתיק, נמצא מונח על גבי השולחן או מופעל בדרך זו או אחרת במהלך השיעור, התלמיד יתבקש למסור באופן מיידי את המכשיר למורה המלמד בכיתתו. המכשיר יוחזר לידי ההורים בלבד בין השעות 15:00- 16:00.

במקרה של סירוב התלמיד למסור את המכשיר למורה המלמד בכיתה, ייענש התלמיד ויורחק מבית הספר ביום למחרת.

עם חזרתו בתום ההרחקה יפקיד התלמיד את מכשיר הנייד במזכירות בית הספר. ובתום יום הלימודים המכשיר יוחזר לתלמיד.

 

*שימוש באוזניות אסור במהלך כל היום, בשיעורים או בהפסקות. תלמיד שישתמש באוזניות, האוזניות יוחרמו על פי נוהל טלפון נייד.

ביה"ס אינו נושא באחריות על חפציו האישיים של התלמיד(כולל טלפון נייד).

 

צילום והקלטת תלמידים, עובדים ומורים

הקלטה או צילום של מורה בעת שיעור אסורה בתכלית האיסור.

חוזר מנכ"ל משרד החינוך רואה בחומרה רבה הקלטה או צילום תלמידים ללא  הסכמה. תלמיד

העובר על תקנה זו מסתכן בעבירה פלילית הכרוכה בתלונה למשטרה. במידה והתופעה תתרחש,

תתקיים שיחת הבהרה עם התלמיד, מכשיר ההקלטה/ צילום יוחרם, התלמיד יושעה מבית הספר על פי שיקול הדעת של הצוות החינוכי ויינתן דיווח לגורמי החוק ולפיקוח. הורי התלמיד יוזמנו לשיחה עם הצוות החינוכי. ניתן לצלם או להקליט תלמידים, מורים ועובדים אך ורק בהסכמתם.


- חל איסור מוחלט להשתמש באופן פוגע בתלמיד או במבוגר באחת מהרשתות החברתיות.

זכור,  גלוש בתבונה ובאחריות ברשת האינטרנט.

 

-חל איסור מוחלט על הבאת אלכוהול וסיגריות ו/או עישון בכל שטח ביה"ס ובפעילות בית  

 ספרית מחוץ לביה"ס. תלמיד שיפר הוראה זו, יושעה מהלימודים מידית.

 

 תגובת הצוות החינוכי בביה"ס לשימוש באלימות תהא קשה וחריפה!


 במקרה של אירועי אלימות קשים, בתחום ביה"ס ומחוצה לו, התלמיד יורחק מביה"ס ליום/  

 יומיים עד שישה ימים. מקרי אלימות חריגים ושימוש באמצעים אלימים חריגים מחייבים  הודעה למשטרה.

 

ח. שיעורי בית

על התלמיד לשקוד על לימודיו ולבצע את המטלות הניתנות. אי הכנת ש"ב תגרור הורדת ציון בשקידה על פי הנוהל הבא.

להלן נוהל הורדת ציון בשקידה על אי הכנת שיעורי בית:

תלמיד שלא הכין ש"ב 5- 10 פעמים, ציונו בשקידה לא יעלה על טוב.

תלמיד שלא הכין ש"ב 11 – 15 פעמים, ציונו בשקידה לא יעלה על בינוני.

תלמיד שלא הכין ש"ב 16 – 25 פעמים, ציונו בשקידה לא יעלה טעון שיפור.

תלמיד שלא הכין ש"ב 26 פעמים, ציונו בשקידה יהיה לקוי.

 

ט.מבחנים:

 - לוח המבחנים יפורסם באתר הבית ספרי וימסר לתלמיד מראש.

 - ביה"ס מתחייב לא לקיים יותר  ממבחן אחד ביום ולא יותר משלושה מבחנים בשבוע. ביום של מבחן לא יתקיים בוחן, כמו כן, לא יתקיימו מעל  לבוחן אחד ביום.

 - זכותך לקבל הסבר על מהות שגיאותיך במבחן (אנא זכור: פנה אל המורה בדרך ארץ).


      - תלמיד יוכל להגיש בקשה לשיפור ציון נכשל (מתחת לציון 55) על גבי טופס בקשה למבחן

 

מועד ב'. ניתן להבחן במועד ב' לשיפור ציון עד שני מבחנים ברבעון ממקצועות הליבה.

         הבקשה מותנית באישור הצוות החינוכי.

- מבחן (ולא בחן) שתוצאותיו מראות כישלון של 50% מתלמידי הכיתה יתקיים מבחן חוזר    לתלמידים הנכשלים.  

- תלמיד חולה - לא יהא רשאי להגיע לביה"ס רק לשם כתיבת המבחן. עם החלמתו עליו להצדיק את היעדרותו, להצטייד באישור ולהיבחן במועד ב'. על התלמיד מוטלת האחריות להיבחן במועד ב'.

- תלמיד שיעדר ביום הבחינה משעות ראשונות - לא יהא זכאי להבחן, אלא אם כן יצויד באישור רפואי.

- לא נבחן התלמיד ביום שקבע המורה, או נעדר מסיבה בלתי מוצדקת, ייקבע לו ציון שלילי.

- החומר לבוחן יכלול את הנלמד בכיתה ובבית בשלושת השעורים האחרונים.

- מבחן יוחזר לאחר דיון בכיתה על טעויות מהותיות.

- על המורה להחזיר את המבחנים תוך שבועיים-שלושה מיום כתיבת המבחן.

- זכותו של התלמיד לקבל פרוט המרכיבים של הציון בתעודה.

- ניתן לערער על ציון תעודה באמצעות טופס  המיועד לכך.

מבחנים מועדי ב'

למועד ב' רשאים לגשת תלמידים העומדים בתנאים הבאים:

1. הצגת אישור רפואי בפני המורה המקצועי.

2. תאום מועד המבחן עם המורה המקצועי.

3. האחריות להליך  מוטלת על התלמיד.

4. תלמיד שנכשל במבחן (מתחת לציון 55) רשאי לגשת למועד ב' לשיפור ציון עד שני מבחנים

   ברבעון ממקצועות הליבה לאחר הגשת טופס בקשה למבחן מועד ב' ובאישור הצוות החינוכי.

5. תלמיד שלא ניגש למבחן במועד ב' יקבל ציון "נכשל".

6. מועדי ב' יתקיימו במסגרת השיעורים.

7.במקצועות הליבה בלבד-אנגלית, מתמטיקה, מדעים  ולשון יתקיים במועד מרוכז שיקבע בלוח המבחנים בתום  כל רבעון.

 

התנהגות בזמן בחינה-טוהר הבחינה

המבחן נועד לבדוק את ידיעותיך בנושא הנלמד.

גילוי חוסר יושר או מרמה בשעת הבחינה יביאו בהכרח ענישה חמורה - פסילת הבחינה ללא אפשרות לבחינה חוזרת וקבלת ציון נכשל, בנוסף יורד ציון בהתנהגות ויישלח מכתב להורים עם העתק לתיק האישי.

 

 

תלמידים הזכאים להתאמות במבחנים

 

תלמידים בעלי אבחון דידקטי עדכני הזכאים להתאמות במבחנים- יצוידו ע"י היועצת  באישור המפרט את ההמלצות למורה. התלמיד יעמוד על זכותו להיבחן עפ"י ההמלצות בלבד.

 

שמירה על סדר וניקיון

- על התלמיד לשמור על שלמות ספרי הלימוד אותם קיבל בהשאלה מביה"ס, ספר שהושחת או אבד יחויב התלמיד בתשלום.

- שלמות הריהוט העומד לרשות הכיתה וניקיונו הוא באחריות התלמידים.

- על התלמיד להרים את כיסאו בתום יום הלימודים, כדי לאפשר את ניקוי הכיתה.

- חבלה ברכוש ביה"ס תגרור חובה לשאת בעלות הכספית של התיקון (מעבר לטיפול החינוכי).

 

תלמיד יקר,

*קריטריונים לעליית הקבצה במתמטיקה ובאנגלית מפורסמים באתר ביה"ס.

 

*קריטריונים לפרסי הצטיינות ותעודות הוקרה לתלמידים מפורסמים באתר ביה"ס.

 

 זכור:

נעים לשהות בבי"ס נקי ומטופח. שמור על ניקיונו ועל ניקיון קירותיו.

תן ידך לשמירת ניקיון ביה"ס ותרום לטיפוחו. הקפד על שימוש מושכל במשאבים.

פסולת ואשפה השלך לפח בלבד.

 

ל ס י ו ם


מורים, תלמידים יקרים, הקפידו על שמירת התקנון בשלמותו ובזה תתרמו חלקכם לאווירה החברתית והלימודית הטובה וההוגנת במסגרת ביה"ס.


 


למעלה הדפסה שלח RSS Bookmark and Share

 

כל הזכויות שמורות לאוריג`ין בע"מ פותח ע"י schooly אתרים לבתי ספר