עמוד הבית
בית ספר קהילתי
אתר תיכון רוגוזין
אתר העיר קרית אתא
אתר משרד החינוך
GOOGLE
צור קשר

כל הדפים

יעדים חינוכיים- חטיבה א רוגוזין


יעדים חינוכיים- חטיבה א רוגוזין

 

. טיפוח האקלים והתרבות הבית ספרית -
       א. טיפוח האחריות והדוגמה האישית בקרב המורים והתלמידים תוך
          הקפדה על  גבולות ונורמות התנהגות תקינות.
    ב. טיפוח כישורי חיים והתקשורת הבין אישית.
    ג. הגברת השותפות, המעורבות והאחריות של כל הגורמים
        הלוקחים  חלק  בעשייה החינוכית (תלמידים, מורים, הורים).
       טיפוח הקשר הבינאישי בין המורים והתלמידים תוך שימת דגש על   
        תקשורת חיובית ומתוך כבוד הדדי.
    ד. טיפוח בית הספר הקהילתי.
    ה. טיפוח חזות ביה”ס תוך הקטנת הניכור והפיכתו למקום המוסיף
         כבוד לבאים בין כתליו.
 
2.  שיפור ברמת ההישגים בתחומי הדעת השונים -

          א. הגברת ההנעה ללימודים בקרב התלמידים.
     ב.  התמודדות עם השונות-
         * קידום אוכלוסיית התלמידים החלשים, הבינוניים וטיפוח  מצוינים.
          * שיפור דרכי ההוראה ומציאת פתרונות פדגוגיים להוראה בכיתה   
             ההטרוגנית.
     ג.  הטמעת אסטרטגיות הלמידה בצורה מובנית בתחומי הדעת השונים.
     ד.  טיפוח ועיצוב מצוינות אישית ויצירת תנאים לימודיים למיצוי
          הפוטנציאל האישי.

     ה.יצירת מסגרות חינוכיות שבהם יבואו לידי ביטוי הכישורים השונים
          של התלמידים.

     ו.  הגדלת מספר התלמידים שישובצו בחטיבה העליונה במסלול
          לימודים לבגרות.
 
 
.התמקצעות ההוראה -
   א. הערכה ומדידה רצופה של התהליך החינוכי ומתן משוב.
   ב. טיפוח היכולת להערכה ולמדידת אלטרנטיבות.
   ג. הכשרת רכזי המקצוע וטיפוחם “כמנהיגים” בתחומי הדעת  השונים.
   ד. בניית מערך השתלמויות מורים כמענה לצרכים העכשוויים
       והעתידים של בית הספר.
   ה. הכשרת ציבור המורים להתמודדות עם ההתפתחות הטכנולוגית
       והטמעת השימוש במחשב ככלי הוראה (אתר בית ספרי , אינטרנט,
       מ
. חיזוק הזיקה לבית הספר, למדינת ישראל ולמורשת ישראל-
    א. הגברת מודעות התלמידים לחלקם בעיצוב דמותה של החברה   
         כחברה דמוקרטית וטיפוח מחויבות אישית ומעורבות.
    ב. הכנת התלמיד לחיי משפחה , חברה ותרבות והכשרתו לחיי
         אזרח אחראי ומעורב בקהילה.
5. חיזוק ההתמדה והעקביות כאמצעי להשגת היעדים החינוכיים.
6. שיפור התקשוב והתאמת סביבות למידה לקדמה הטכנולוגיה.
אגרי מידע).
 
 
בשנת הלימודים תש"ע נתמקד בשתי מטרות:
1. שיפור הישגיים לימודיים תוך מיצוי הפוטנציאל של כל תלמיד.
    המטרה תושג  באמצעות: מעקב אחר הישגי התלמידים, עזרה 
    אישית לתלמידים מתקשים, שימוש עקבי באסטרטגיות למידה.
2.  עיצוב אקלים חינוכי מיטבי המטפח התנהגות נאותה  : הדגשת טיפוח הקשר הבינאישי בין מורים ותלמידים ,שימת דגש על תקשורת חיובית ובונה מתוך כבוד הדדי.
       המטרה תושג באמצעות: עידוד הדו-שיח, פגישות אישיות, הקשבה, שיח אינטרנטי-באמצעות מייל.
3. שיפור התקשוב והתאמת סביבות למידה לקדמה הטכנולוגית.
 
 

למעלה הדפסה שלח RSS Bookmark and Share

 

כל הזכויות שמורות לאוריג`ין בע"מ פותח ע"י schooly אתרים לבתי ספר