עמוד הבית
בית ספר קהילתי
אתר תיכון רוגוזין
אתר העיר קרית אתא
אתר משרד החינוך
GOOGLE
צור קשר

כל הדפים

תחומי הדעת1

מחשבים

הסטנדרטים במידענות


הסטנדרטים במידענות קיימים כדי שניתן יהיה לנצל את המידע בצורה מיטבית וראויה ולהפיק ממנו תועלת, יש צורך בכלים, במיומנויות וביכולות המאפשרות לברור את הטוב והנחוץ מתוך הים הגדול, להישמר מן המטעה והמזיק, ולהשתמש במידע, ביעילות ובתבונה. הסטנדרטים במידענות מגדירים את הידע המידעני של הלומד. הסטנדרטים של הביצוע מבטאים את הביטוי המעשי של הידע בלמידה ובעשייה.
 
הסטנדרטים במידענות
 
 לזהות את הצורך במידע ולהעריך את טיבו והיקפו של המידע הנחוץ.
 לאתר ולאחזר מידע רלוונטי באופן יעיל ומושכל.
 להעריך את המידע ומקורותיו באופן ביקורתי.
  לשלב מידע נבחר לתוך בסיס ידע ומפת מושגים קיימים.
  לעבד את המידע במיומנות, בהתאם לצורך.
  להציג את המידע בדרך מהירה ומשכנעת.
  להבין היבטים חוקיים אתיים וחברתיים הנוגעים לנגישות המידע, לשימוש בו וליישום המשתמע מהם.
 
 
הגדרת הצורך
איתור המידע
הערכת המידע  
שילוב המידע
עיבוד המידע
הצגת המידע

למעלה הדפסה שלח RSS Bookmark and Share

 

כל הזכויות שמורות לאוריג`ין בע"מ פותח ע"י schooly אתרים לבתי ספר