עמוד הבית
בית ספר קהילתי
אתר תיכון רוגוזין
אתר העיר קרית אתא
אתר משרד החינוך
GOOGLE
צור קשר

כל הדפים

אודותינו

החינוך האישי


בשכבות ז' וח', בכיתות הרגילות הגדולות יש בכל כיתה שתי מחנכות.
עקרונות התכנית של "החינוך האישי"

*הרחבת המפגש הבין אישי בין תלמידים ומחנכים באמצעות פיצול הכיתה לקבוצות 
 קטנות (15- 20 תלמידים) הנפגשות עם חינוכאי ומפגשים אישים של החינוכאי עם   
 תלמידיו. 

* אחריות החינוכאי למהלך החינוך והלמידה של כל תלמיד, המבוססת על בניית 
  תכנית עבודה אישית בהתאם לנקודות החוזק שלו. 

* גיבוש חברי הקבוצה למתן תמיכה משמעותית לכל תלמיד. 

יעדי התכנית: 

* פיתוח אקלים חינוכי מיטבי ומיגור האלימות בבית הספר.
 
* חיזוק תחושת השייכות של התלמיד לכיתתו ולבית ספרו. 

* העלאת הישגים לימודיים. 

* פיתוח תחומי מצוינות ומעורבות חברתית של כל תלמיד.

* הרחבת תפקיד המחנך והעצמתו.

* מעבר ממורה שמלמד את החומר למורה שמלמד את התלמידים. 

* חיזוק הקשר של ההורים עם ביה"ס והגברת מעורבותם בתהליך החינוכי. 

הערך המוסף: 

תכניות "חינוך אישי" יחד עם "אופק חדש" יוצרות שינוי משמעותי בתרבות הבית ספרית: 

* הרחבה והעמקה של הדיאלוג בין המורה לתלמיד באמצעות מפגשי השיח ושיחות 
  אישיות "אחד על אחד". 

* קידום יעדים לימודיים של כל תלמיד באמצעות הוראה פרטנית, אישית 
  ודיפרנציאלית. 

* תרגום ערכים חברתיים הלכה למעשה.

* למידת עמיתים ופיתוח מקצועי במסגרת שעות השהייה. 


למעלה הדפסה שלח RSS Bookmark and Share

 

כל הזכויות שמורות לאוריג`ין בע"מ פותח ע"י schooly אתרים לבתי ספר