עמוד הבית
בית ספר קהילתי
אתר תיכון רוגוזין
אתר העיר קרית אתא
אתר משרד החינוך
GOOGLE
צור קשר

כל הדפים

היסטוריה הנחיות לבניית מצגת בנושא השו...


הנחיות לבניית מצגת בנושא השואה

עבודה בהיסטוריה - בניית מצגת בנושא השואה

עליכם לבנות מצגת בת  12 שקפים לפחות העוסקת באחד מהנושאים הבאים, תוך שימוש במקורות מידע מגוונים ושילוב  של תמונות, מפות, תרשימים ועוד על פי הצורך.

הקפידו על בניית מצגת על פי הכללים. הנחיות לכתיבת מצגת טובה תוכלו למצוא בוובטופ.

 

הוראות  להכנת המצגת


*עליכם לבצע  את העבודה בקבוצות של 2-3 תלמידים.

*בחרו נושא בו תעסוק המצגת (רשימת הנושאים מופיעה בהמשך).

*בנושא שבחרתם עליכם להתייחס לכל הסעיפים. באפשרותכם להתייחס לסעיפים נוספים.

*חפשו מקורות מידע- ספרים ,אנציקלופדיות, אתרי אינטרנט.

  בחרו לפחות שלושה מקורות  שונים והיעזרו בהם בהכנת המצגת.

  בספרייה העירונית ובספריית בית הספר יעמוד לרשותכם מדף  ובו ספרים בנושא העבודה.

*עליכם להציג בפני המורה להיסטוריה את השלבים בהכנת העבודה ולקבל את אישורה.

*עליכם לשלוח את המצגת בוובטופ או למייל של המורה. 

 *עליכם להציג את המצגת בפני הכיתה.

 *את העבודה יש להגיש עד תאריך: ______________

             * ערכה של העבודה 50%  מהציון בהיסטוריה במחצית ב'.

 

  מבנה המצגת


 - שער בו יוצגו : נושא העבודה, שמות הכותבים, תאריך,  כתה, למי מוגשת העבודה.

 

 

      עבודה בנושא:

 

חיי היהודים

בגטו ורשה

 

שם:

תאריך:

כתה:

למורה:

 

 
                   דוגמה:

 

       

 - גוף המצגת- בו יוצגו עיקרי הנושא, תמונות הקשורות לנושא, מפות וסרטונים אם יש.

  - סיכום- בו תציגו את מסקנותיכם בתמציתיות ,עמדתכם האישית והמסר שהייתם רוצים   

                  להעביר.

 

 - רשימה ביבליוגרפית.

הנושאים לבחירה

 החיים בגטאות-בחרו גטו בו תרצו לעסוק (גטו ורשה, וילנה, קרקוב) והתייחסו לסעיפים הבאים:

- הגדרה למושג גטו.

- ת.ז. לגטו- תאריך הקמה, מיקום. צרפו מפה ותמונה.

- תנאי  החיים בגטו.

- חינוך ותרבות בגטו.

  בחרו בנוסף באחד הסעיפים הבאים:

  * תנועות נוער בגטו.

  * יודנראט בגטו.

  * פעולות התנגדות  בגטו.

 

 

מחנות ההשמדה- בחרו באחד ממחנות ההשמדה והתייחסו לסעיפים הבאים:

- הגדרה למושג מחנה השמדה.

- ת.ז. למחנה- תאריך הקמה, מיקום. צרפו מפה ותמונה.

- הקמת המחנה- מבנה המחנה.

- תנאי החיים במחנה.

- תהליך ההשמדה.

- שחרור המחנה.

 

 

חסידי אומות העולם

- הגדרת התואר חסיד אומות עולם.

- הקריטריונים לקבלת אות חסיד אומות עולם.

- המניעים של חסידי אומות העולם להצלת יהודים.

- בחרו בדמות אחת שפעלה למען הצלת יהודים והציגו אותה על פי המאפיינים הבאים:

 * שם פרטי

 * שם משפחה

 * תאריך לידה

 * ארץ לידה

 * מקום המגורים בזמן מלחמת העולם  השנייה

 * תארו בהרחבה את הפעילות בגינה זכה לתואר חסיד אומות עולם.

 

 

הפיתרון הסופי

- הגדרה למושג הפתרון הסופי.

 -"מבצע ברברוסה"- הפלישה לברית המועצות ותחילת השמדת היהודים.

- ועידת ואנזה-מטרותיה וההחלטות שהתקבלו בה.

- גירוש היהודים למחנות ופעולות ההשמדה.

 

 

התעמולה הנאצית

 - הגדרה למושג תעמולה.

 - מטרות התעמולה.

 - עיקרי האידיאולוגיה הנאצית.

 - הדרכים להפצת האידיאולוגיה.

 - דמות היהודי בתעמולה הנאצית:

   בחרו שתי דוגמאות שונות  לתעמולה מתוך האפשרויות הבאות: תמונות, קריקטורות, קטעי עיתונות,

   ספרים(ספרי ילדים, ספרי לימוד), כרזות, סרטונים והתייחסו לסעיפים הבאים:

  *הציגו כותרת לאמצעי בו בחרתם. ציינו מהיכן נלקח, זמן, מקום.

  * תארו את אמצעי התעמולה: מה רואים? המידע שנמסר ועוד.

  *מה מאפיין את היהודי על אילו תכונות של היהודי ניתן ללמוד?

  *אילו מסרים מועברים באמצעי שבחרתם?

 


ההערכה תינתן על פי הקריטריונים הבאים:

 

- מבנה המצגת: 15 נק':

  *ערוכה  על פי ההוראות שניתנו וכוללת את כל המרכיבים שנדרשו.

  *מוצגת באופן אסתטי תוך הקפדה על הקלדה אחידה ,ציון כותרות.

  *סגנון וניסוח תקינים.                   

- גוף המצגת-התייחסות מעמיקה לכל הסעיפים שנדרשו בנושא שבחרתם ושימוש במקורות מידע

                       מגוונים - 60 נק'.

-הצגת הנושא בפני הכיתה- כל תלמידי הקבוצה דיברו והפגינו ידע בנושא- 15 נק'.

-הגשה במועד וקבלת אישור מהמורה על שלבי העבודה השונים- 10 נק'

 

 

עבודה נעימה!

 

מצגת בנושא החיים בגטאות – הערכת מורה

שמות התלמידים:

הסעיף

ניקוד/ הערות

מבנה המצגת (20 נק')

- מתייחסת  לכל  

   הסעיפים שנדרשו.

- ערוכה כנדרש, תוך   

   הקפדה על סגנון וניסוח  

   תקינים.

- מבוססת על שלושה

  מקורת מידע לפחות.

- מצורפות תמונות הקשורות לנושא, מפות או סרטונים

 

 

הגדרה (10 נק')

 

 

 

ת.ז. לגטו (15 נק')

 

 

 

 

תנאי החיים בגטו

(15 נק')

 

 

 

 

חינוך ותרבות בגטו

(15 נק')

 

 

 

 

סעיף בחירה (15 נק')

 

 

 

 

הגשה במועד והצגת השלבים השונים בפני המורה (10 נק')

 

 

מצגת בנושא מחנות השמדה– הערכת מורה

שמות התלמידים:

הסעיף

ניקוד/ הערות

מבנה המצגת (20 נק')

- מתייחסת  לכל  

   הסעיפים שנדרשו.

- ערוכה כנדרש, תוך   

   הקפדה על סגנון וניסוח  

   תקינים.

- מבוססת על שלושה

  מקורת מידע לפחות.

- מצורפות תמונות הקשורות לנושא, מפות או סרטונים

 

 

הגדרה (10 נק')

 

 

 

ת.ז. למחנה (10 נק')

 

 

 

הקמת/מבנה המחנה

(10 נק')

 

 

 

 

תנאי החיים מחנה

(15 נק')

 

 

 

 

תהליך ההשמדה (15 נק')

 

שחרור המחנה(10 נק')

 

 

 

הגשה במועד והצגת השלבים השונים בפני המורה (10 נק')

 

מצגת בנושא חסידי אומות עולם– הערכת מורה

שמות התלמידים:

הסעיף

ניקוד/ הערות

מבנה המצגת (20 נק')

- מתייחסת  לכל  

   הסעיפים שנדרשו.

- ערוכה כנדרש, תוך   

   הקפדה על סגנון וניסוח  

   תקינים.

- מבוססת על שלושה

  מקורת מידע לפחות.

- מצורפות תמונות הקשורות לנושא, מפות או סרטונים

 

 

הגדרה (15 נק')

 

 

 

 

קריטריונים לקבלת התואר (15 נק')

 

 

 

 

המניעים של חסידי אומות העולים להציל יהודים (15 נק')

 

 

 

 

 

חסיד אומות עולם:

ת.ז. – (10 נק')

הפעילות בגינה זגה בתואר(15 נק')

 

 

 

הגשה במועד והצגת השלבים השונים בפני המורה (10 נק')

 

 

 

 

 למעלה הדפסה שלח RSS Bookmark and Share

 

כל הזכויות שמורות לאוריג`ין בע"מ פותח ע"י schooly אתרים לבתי ספר