עמוד הבית
צור קשר
הוסף למועדפים
קישורים
אתר בית הספר

פרופיל שיעורי של"ח וידיעת הארץ
מהם שיעורי של"ח וידיעת הארץ?
יש"מים
פורום

התמונות
טוען...
כל התמונות


כל הדפים

פרופיל שיעורי של"ח וידיעת הארץ


פרופיל שיעור של"ח וידיעת הארץ 


של"ח – שדה, לאום, חברה וידיעת הארץ הינו תחום חינוכי-לימודי, המרכז את מכלול הפעילות החינוכית להכרת הארץ ואהבת המולדת שמתקיימת בבית הספר העל יסודי. לשם כך התחום מקיים מגוון פעולות בשדה, המפגישות את התלמיד באופן בלתי אמצעי עם תבנית נוף מולדתו. פעולות השדה משולבות עם פעולות בכיתה, כך שחוויות השדה הופכות לחלק מתהליך חינוכי מתמשך במסגרת בית הספר.

 

חזון תחום של"ח וידיעת הארץ

"צוות של"ח" (מורים ומשצי"ם כאחד) יוביל את מכלול התהליכים החינוכיים-ערכיים להכרת הארץ ולאהבת המולדת ולחיזוק הזהות היהודית-ציונית בכלל מערכת החינוך החל מכיתה א' ועד כיתה יב'.

 

ההתנסות החוויתית תוצב במוקד התהליך המתרחש במוסד החינוכי, בכיתה ובשדה, לטיפוח אחריות אזרחית- מוסרית ודמוקרטית, מימוש עצמי, מעורבות חברתית ומחויבות לארץ ולמדינת ישראל.

 

כל תלמיד ותלמידה ייקחו חלק בפעילויות בשדה (טיולים, סיורים, גיחות ומסעות) להעמקת ההיכרות, חיזוק הקשר ותחושת ההשתייכות למדינת ישראל מעמקי הרגש והתודעה.

 

שיעור של"ח - מבוא:

השעה השבועית בשל"ח מהווה  אבן יסוד בבניית תכני הסדנה והמסר הערכי, השיעורים נועדו לחשוף את התלמיד להתנסות חווייתית בתחום הידע הבסיסי והמיומנויות שמאפיינות את הסדנה ואשר ישרתו את קידום המסר הערכי בכיתה וביש"מ. מאחר שבמרבית ביה"ס משובצת רק שעה שבועית אחת, יש לתת את הדעת כיצד להפיק את מלוא הפוטנציאל הגלום בזמן מצומצם זה, לשם כך יפורט במסמך זה פרופיל השעה השבועית בשל"ח.

 

שמח"ה - ייחודו של שיעור של"ח

השעה השבועית בשל"ח תאופיין בארבעה מרכיבים ייחודיים היוצרים את ראשי התיבות: שמח"ה.

·       שם השיעור: לכל שיעור תיקבע כותרת שתהיה ציטוט, אמירה, ביטוי או ניב לשוני. הכותרת תהיה מטבע לשוני המאפיין את הרעיון המרכזי של השיעור.

·       מסר ערכי: כמו לסדנה יהיה לכל שיעור מסר ערכי שיהיה שלב בהבניית המסר הערכי של הסדנה.

·       חוויה: חלק מהלמידה בשיעור תהיה חווייתית.

·       המתודה הנבחרת:בכל סדנה יש לעשות שימוש בשורה של מתודות ופעילויות, בכל שיעור ישתמש המורה באחת או יותר מתודות על פי המפורט בהמשך.

 

 

פרופיל השיעור בחלוקה לדקות:

·       התארגנות.............5 דק'

·       פתיחה.................5 דק'

·       למידה חווייתית.....25 דק'

·       סיכום..................10 דק'

 

פירוט מרכיבי השיעור:

 

התארגנות: (5 דק')

יעדים: בדיקת נוכחות ויצירת תנאים סביבתיים הולמים ללמידה:  הוצאת ציוד,

             שיפור חזות הכיתה: נקיון, סדר, הופעה של תלמידים וכו'.

 

פתיחת השיעור (5 דק')

יעדים: יצירת סקרנות ומוכנות לנושא הנלמד, הצגת הקישור לסדנה ולשיעורים 

             קודמים.  בפתיחת השיעור יש להדגיש את שם השיעור (אותו מטבע

             לשוני שנבחר להיות סיסמת של השיעור). בתום שלב זה יש לכתוב על הלוח

             את נושא השיעור, את מהלך  השיעור הצפוי .

 

למידה חווייתית (25 דק')

יעדים: הבניית התובנות העיקריות הנגזרות ממטרות השיעור. גוף השיעור אפשר שיכלול שלב למידה אחד או שיחולק למספר שלבי למידה. חלק מהזמן יש להקדיש לעבודה עצמית של התלמידים. חשוב  לציין בפני התלמידים את הנושא בו עוסקים בכל שלב וכן את תחילתו וסיומו של כל שלב.

 

סיכום השיעור (10 דק')

יעדים: הדגשת התובנות העיקריות שנלמדו, בדיקת למידה, מתן מטלות להמשך.

            יש להקפיד מאוד על ביצוע סיכום מלא, גם אם לא כל יעדי הלמידה לשיעור

            הושגו. הסיכום ישמש גם משוב למורה על תהליך הלמידה.

 

השיעור כחלק מרצף

השעה השבועית בשל"ח היא חוליה בשרשרת הבונה את הרצף החווייתי ערכי  שעל המורה לבנות יחד עם תלמידיו. משאב הזמן העומד לרשות המורה כולל מלבד המפגש השבועי גם את היש"מ, ואת הזמן שבין השיעורים בו ניתן לקיים פעילות ערה ומשמעותית על ידי מתן משימות שונות.

 

 

מתודות חובה

ברצף השיעורים והמשימות של הסדנה יש לעשות שימוש בכל הרשום מטה לפחות פעם אחת במהלך הסדנה בשיעור או במשימות לבית.

        שימוש בתנ"ך

        שימוש במפה

        למידה פעילה עצמאית בחוליות

        פרזנטציה של תלמידים

        שימוש במחשב

        חוברת/ספר/מיקראה

        אקטואליה

        דיון

        מש"צים

        אמצעי המחשה מגוונים

 

סיכום

שיעור השל"ח יאופיין על ידי 4 מרכיבי ה'שמח"ה':שם השיעור, מסר ערכי, למידה חווייתית והמתודה הנבחרת.

חלוקת הזמן תהיה:  10 דק' התארגנות, ופתיחה, 25 דק' למידה חווייתית, 10 דק' סיכום.

השיעור מהווה יחידה ברצף הסדנה וגבולותיו ימתחו באמצעות משימות לביצוע בזמן שבין השיעורים. 


למעלה הדפסה שלח RSS Bookmark and Share

הקישורים
משצים-קרית אתא-פייסבוק
לחץ כאן לקישור
תמונות מכנס פסח
לחץ כאן לקישור
של"ח מחוז חיפה
לחץ כאן לקישור
אתר סנונית-של"ח וידיעת הארץ
לחץ כאן לקישור
החברה להגנת הטבע
לחץ כאן לקישור
קק"ל
לחץ כאן לקישור
רשות שמורות הטבע והגנים
לחץ כאן לקישור
ymap המפות של ynet
לחץ כאן לקישור
אתר מפה - טיולים, אטרקציות ונופש
לחץ כאן לקישור
טיולי אתר "למטייל" בישראל
לחץ כאן לקישור
כל הקישורים

רוגוזין - של"ח

כל הזכויות שמורות לאוריג`ין בע"מ פותח ע"י schooly אתרים לבתי ספר