עמוד הבית
צור קשר
הוסף למועדפים
קישורים
אתר בית ספר

הפועל
הפועל-מבוא
מאפייני הפועל
חלקי דיבר
חזרה חלקי הדיבור
חלקי הדיבור הסבר ותירגול
תרשים זרימה של חלקי הדיבור
כתיבת טיעון
כתיבת טיעון-משימות
מיומנות טרום קריאה
מיומנות טרום קריאה
מילונאות
מיומנות השימוש במילון
עבודת סיכום-השימוש במילון
סמנטיקה
סמנטיקה-מילה נרדפת ומכלילה
סמנטיקה-נרדפות, ניגוד והיכללות
קטעים בהבנת הנקרא
האם המשחקים חשובים מציוד רפואי מתוחכם?
טיולי אופניים
רכבות וקטרים
טיבם של משחקים
תורת ההגה
תורת ההגה-דף עבודה
תורת ההגה-סיכום
מרחב הלימוד של לשון-וובטופ


כל הדפים

תוכנית הלימודים לשיכבה ט'


תוכנית הלימודים לשכבת ט' (הספר "מילה טובה מאוד")

 

נושא

מושגים ורעיונות

מיומנויות

פעילויות מפתח

הפנייה לחומרי למידה

טווח שעות מומלץ

 

מבוא לתחביר

v     חלקי הדיבור

v     שם

v     פועל

v     תואר הפועל

v     מיליות

יצירת משפט תקין. שימוש תקין בחלקי הדיבור

כתיבת משפטים, שיבוץ מילים במשפטים

הספר "צורות ותחביר" מט"ח

3 שיעורים

תחביר המשפט הפשוט

v     משפט שמני

v     משפט פעלי

v     נושא

v     נשוא

v     אוגד

v     משלימי שם

v     משלימי פועל

ניתוח תחבירי תקין

ניתוח משפטים

דפי עבודה

4 שיעורים

שחבור

v     המרות  משפטים

v     פעיל, סביל

ניתוח משפטים, שחבור משפטים

ניתוח משפטים

דפי עבודה

הספר "צורות ותחביר"

4 שעות שבועיות

המשפט המאוחה

v     קשר לוגי

v     איברי המשפט

כתיבת משפט מאוחה

המרות משפטים

ניתוח ושחבור משפטים

דפי עבודה, תרגול מתוך מבחני בגרות

4 שיעורים

המשפט המורכב

v     משפט עיקרי, פסוקית

v     סוגי פסוקיות

v     דיבור ישיר,

v     דיבור עקיף

זיהוי משפטים מורכבים

ניתוח משפטים

ניתוח ושחבור משפטים מורכבים

דפי עבודה

הספר צורות ותחביר

4 שיעורים

הפועל

v     מבוא לפועל

v     זיהוי

v     הבחנה בין פועל לשם פועל, שם פעולה

v     גופים

v     זמנים

v     שורש, מוספיות

v     בניינים-גזרת השלמים

זיהוי פועל, ניתוח פועל, המרת פועל

ניתוח פעלים בטבלה ובהקשר טקסטואלי

דפי עבודה, הספר מילה טובה 2

5 שיעורים

תצורת השם

 

v     משקלי השם

v     תצורת השם

 

 

הספר מילה טובה 2

3-4 שיעורים

הבעה והבנה

v     חזרה ותרגול כל מיומנויות היסוד שנלמדו בכיתות החטיבה באמצעות פתירת מבחני פיז"ה ומבחני מיצ"ב.

v     הדגשים: פסקת טיעון, פסקת השוואה, סיכום כולל, בורר, ממזג

 

תרגול החומר המצטבר הנלמד בחטיבת הביניים

התמודדות עם טקסטים ברמת בחינת הבגרות

 

חוברת מבחני בגרות ומבחני פיז"ה

אחת לשבוע

סמנטיקה ומילונאות

v      חזרה על החומר הנלמד בז ו-ח

 

 

ספרי הלימוד

2 שיעורים

 

 

 

ניבים ופתגמים- למידה  מתמשכת לאורך כל השנה מתוך המאגר הנתון.

 

 

 

 

 

 

 

הצעה למפרט נושאי ההוראה במקצוע "עברית" (הבנה, הבעה ולשון)

בכיתות ט'

 

נושא

פירוט

משקל יחסי

הערות

הבנה

·      סוגי טקסטים:  

     טקסט טיעון

     וטקסט מידע  (בהיקף של עד 700 מילים)

·      טקסט בלתי רציף (כגון: מודעות, קטעי מקור, טבלות נתונים, גרפים, הוראות הפעלה וכד')

·      ניתוח טקסט עפ"י ממדי ההבנה השונים: איתור מידע ואחזורו; פרשנות והיסק; הערכה וביקורת)

·      הבנת מטרת הטקסט ואופן ארגונו

·      זיהוי אמצעים רטוריים כגון: משלב לשוני, פנייה לקורא, לשון ציורית

 

 

25%

·      הטקסטים יילקחו מספרי לימוד, מספרי יען, מעיתונים ומכתבי-עת

·      נושאי הטקסטים יהיו מתחומי השפה ומתחומי עניין אחרים

הבעה

·         כתיבת תשובות לשאלות

·         כתיבת תגובה, חוות דעת

·         כתיבת הסבר מנומק

·         ארגון מידע בטבלה

·         המללת טבלה

·         פסקת השוואה

·         פעילות סיכום כגון: כתיבת עיקרי המידע בנקודות

·         כתיבת סיכום כללי וכתיבת סיכום בורר

 

 

 

25%

 

מומלץ ללוות את ניתוח הטקסטים בשאלות ובדיון

אוצר מילים ומשמעים

·      חיפוש מילים במילון (לרבות פעלים וצירופים)

·      מאפייני המילון

·      סוגי מילונים

·      מקורם של מילים, ניבים וביטויים

·      ניגודיות ונרדפות

·      רובדי לשון/ משלבים

·      התאמת ההגדרה המילונית להקשר הטקסטואלי

 

 

15%

 

·      כל מילון מאושר לשימוש

·      מומלץ להשוות בין מילונים

·      להיעזר ב"סיפורי מילים" (ד"ר מוטי רוזן)

שם המספר

·         מספר מונה ומספר סודר

·         הבחנה בין זכר לנקבה

5%

 

מבוא לתורת הצורות

·         שורש + תבנית          בפועל ובשם

·         בסיס + מוספית

·         שבעת הבניינים (בשלמים בלבד)

·         משמעויות הבניינים: פעיל; סביל; גרימה;

·         תצורת השם (משקלים מרכזיים)

 

 

15%

 

   יש להשתדל ללמד  

  תחילה עפ"י מה

  שהטקסט מזמן, ורק   

  לאחר מכן לארגן

   בקטגוריות

 

מבוא לתורת התחביר

 

·         חלקי הדיבור: שם עצם; שם תואר; פועל; כינויים; מילות יחס

·         סמיכות (יידוע; ריבוי; תקינות)

·         הבחנה בין צירוף לבין משפט

·         דיבור ישיר ודיבור עקיף

·         זיהוי נושא ונשוא במשפט

 

 

 

15%

 


למעלה הדפסה שלח RSS Bookmark and Share

הקישורים
שאלות ותשובות בענייני לשון -אתר האקדמיה ללשון העברית
לחץ כאן לקישור
יחידת לימוד מתוקשבת של מט"ח בנושא קריאת ספרים בעידן הדיגיטלי
לחץ כאן לקישור
מגוון מילוני עברית
לחץ כאן לקישור
מה ההבדל בין חופש לחופשה?
לחץ כאן לקישור
חדשות 2-סרטון המילים החדשות
לחץ כאן לקישור
כל הקישורים

רוגוזין - לשון

כל הזכויות שמורות לאוריג`ין בע"מ פותח ע"י schooly אתרים לבתי ספר