עמוד הבית
צור קשר
הוסף למועדפים
קישורים
אתר בית ספר

תוכנית הלימודים
תוכנית הלימודים לשכבה ז'
תוכנית הלימודים לשכבה ח'
תוכנית הלימודים לשכבה ט'
תוכנית שלהב"ת
הפועל
הפועל-מבוא
מאפייני הפועל
חלקי דיבר
חזרה חלקי הדיבור
חלקי הדיבור הסבר ותירגול
תרשים זרימה של חלקי הדיבור
כתיבת טיעון
כתיבת טיעון-משימות
מיומנות טרום קריאה
מיומנות טרום קריאה
מילונאות
מיומנות השימוש במילון
עבודת סיכום-השימוש במילון
סמנטיקה
סמנטיקה-מילה נרדפת ומכלילה
סמנטיקה-נרדפות, ניגוד והיכללות
קטעים בהבנת הנקרא
האם המשחקים חשובים מציוד רפואי מתוחכם?
טיולי אופניים
רכבות וקטרים
טיבם של משחקים
תורת ההגה
תורת ההגה-דף עבודה
תורת ההגה-סיכום
מרחב הלימוד של לשון-וובטופ


כל הדפים

תוכנית הלימודים לשיכבה ח '


 תוכנית הלימודים לשכבת ח'- שלהב"ת תש"ף
 

נושא

מושגים ורעיונות

מיומנויות

פעילויות מפתח

הפנייה לחומרי למידה נוספים

טווח שעות מומלץ

מבוא

משלבים לשוניים והתאמת המבע לנסיבה( הבעה בע"פ והבעה בכתב המאפיינים)

הבנת חשיבות לימוד השפה העברית בתחייה הלאומית

 

פעילות "חידושי מילים" בגוגל דרייב,

או פעילות "חודשים שאנחנו מתלבטים איך לסיים את החופש"(חדש)

 

פעילויות מט"ח לפתיחת שנה בילקוט הדיגיטלי ("פתיחת שנה- צופים בסרטונים")

טקסטים משיעורי היסטוריה/ מורשת העוסקים בשפה כסממן לאומי ובקשר שבין העם היהודי לשפה העברית

 

פעילויות שונות באתר "הספרייה הלאומית"

מקסימום שני שיעורים.

חזרה חלקי הדיבור

v     שם עצם

v     שם תואר

v     פועל

v     מבנה הפועל-תחיליות וסופיות, שורש ותבנית

v     שם פועל, שם פעולה

v     כינויי הגוף

v     תואר הפועל

v     מיליות

 

 

 

 

 

 

ניסוח תקין של משפט.

שימוש תקין בחלק הדיבר בהתאם לתוכן ולמבנה המשפט

מיון מילים עפ"י השתייכותם לחלקי הדיבור.

תרגול בהקשר טקסטואלי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מצגת תרגול חלקי דיבר/ יחידת הוראה חלקי דיבר ח-ט בגוגל דרייב

 

 

תרגולים מתוך הספר "חוטבים לשון ח'"

עמ' 237

 

 

ניתן לשלב טקסטים משיעורי היסטוריה/מדעים לצורך תרגול חלקי הדיבור

4 שיעורים

חזרה צירופים שמניים

 

 

 

v     צירוף סמיכות(יידוע וריבוי)

v     צירוף שם ותוארו(יידוע וריבוי)

v     צירוף היחס

הבחנה בין צירוף למשפט

המרה מצירוף למשפט (הפיכת שמות הפעולה לפעלים ולהפך)

 

דפי עבודה בגוגל דרייב

חוטבים לשון ח' עמ' 243

2 שיעורים

הפועל

v     מבוא- מאפייני הפועל

v     שורש, מוספיות, גוף, זמן, בניין (הוראת הבניינים בגזרת השלמים), הבחנה בין פועל, שם פועל ושם פעולה, פעיל וסביל- זיהוי והמרה.

 

 

דפי עבודה בגוגל דרייב

תרגולים בספרים: ,"חוטבים לשון ח'"

עמ' 269

 

5-6 שיעורים

 חזרה מיומנויות טרום קריאה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v     סוגי כותרות

v     תעודת זהות לטקסט

v     מאזכרים

v     רמזי תוכן

v     אמצעים חזותיים

הבנת התוכן הנלמד,

קריאה נכונה , התייחסות לתוכן הקטע

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פתירת טקסטים  מחוברת מיצ"ב

 

שילוב טקסטים משיעורי היסטוריה/מדעים

 

 

 

 

 

4-6 שיעורים

 

 

 

 

 

 

הבנת הנקרא

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v     סוגי טקסטים

הבחנה בין טקסט מידעי, טקסט טיעוני, טקסט מדריך מפעיל, טקסט היצגי, כגון טקסט המציג תופעה

מאפייני הכתיבה של ארבע הסוגות

זיהוי סוג הטקסט ופתירת טקסטים מארבע הסוגות

חוברת מיצ"ב

 

קישוריות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v     חזרה מילות חיבור וקישור

בדגש על זמן (כרונולוגיה), סיבתיות (סיבה ותוצאה), תנאי, ניגוד, ויתור והסתייגות

 

v     מילות יחס

הבנה של משמעות מילות הקישור ברמת המשפט, ברמת הפסקה וברמת הטקסט

(יש להימנע משינון בע"פ של טבלאות)

 

 

הבחנה בין מילות יחס למילות קישור

 

איתור מילות חיבור וקישור

 

סיווג מילות הקישור

 

הוספה / המרה מילות חיבור וקישור במשפטים

 

הבנת הקשרים הלוגיים ברמת המשפט, הפסקה והטקסט השלם

 

דפי עבודה בגוגל דרייב

ניתן להיעזר בספר "חוטבים לשון ט'

  עמ' 9-8

 

3-4 שיעורים

דרכי מסירת הדיבור

v     דיבור ישיר

v     דיבור עקיף

זיהוי והמרה

 

 

 

 

 

 

דפי עבודה בגוגל דרייב

מצגת בגוגל דרייב

ניתן להיעזר בספר "חוטבים לשון ט'

עמ' 375-373

 

 

 

 

 

2 שיעורים

חזרה סימני הפיסוק

 

 

 

v     נקודה

v     סימן שאלה

v     סימן קריאה

v      נקודתיים

v     מירכאות

זיהוי וכללי

השימוש

 

דפי עבודה בגוגל דרייב

דפי מידע בגוגל דרייב

"חוטבים לשון ח' עמ' 56-55

 

קריאת קטע מוקלד מספר היסטוריה/מכל מקור היסטורי אחר ופיסוקו

2 שיעורים

חזרה סוגי משפטים

v     מ. חיווי

v     מ. שאלה

v     מ. הוראה

 

 

פירוק משפטים והרכבתם

סימון מאפייני המשפט, זיהוי המשפט

 

שילוב של פעילויות מספר היסטוריה/מדעים

ניתן להיעזר בספר "חוטבים לשון ט'"

עמ' 7-5

2 שיעורים

הבעה בכתב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v     כתיבה חופשית

v     כתיבת טיעון

v     כתיבת מכתב תגובה

v     המללת גרפים

v     כתיבת דיווח

v     כתיבת סיכום בורר

v     כתיבה ממזגת

כתיבה על פי הנדרש, תוך התייחסות לפסקה השלמה ופחות היצמדות למבנה

משימות כתיבה מתוך חוברת העבודה ומתוך הגוגל דרייב

 

תרגולים מתוך הספר "חוטבים לשון ח"

 

אסופת מאמרים לסיכום

 

רצוי לשלב משימות כתיבה בהיסטוריה/מדעים

 

 

הבעה בעל פה

v     הרצאת דברים )פרזנטציה(

v     דיון בקבוצה

v      טיעון בעל־פה

 

 

הקניית מאפייני הדיון בציבור

 

הרחבת אוצר המילים

 

משימות מאתר המפמ"ר וממאגר המשימות של ראמ"ה

חוטבים לשון ט'"

עמ' 95  ועמ' 125 (דיווח)

עמ' 123 (טיעון בע"פ)

פרזנטציה (עמ' 171)

5-6 שיעורים

אוריינות דיגיטלית

 

 

 

 

 

 

 

 

 

חיפוש מושכל במאגרי המידע במרשתת, דליית מידע אמין ושימוש מושכל

קריאה בטקסט דיגיטלי והניווט בו

שימוש בכלי office

בסיסיים להוראה ולקידום הכתיבה

 

מצגות מאתר המפמ"ר

וממאגר המשימות האוריינות המתוקשבות

      

 

שעה אחת לפחות, אחת לשבועיים.

שם המספר

 

 

 

 

 

 

 

 

v     המספר המונה (לצורך מניה, לציון תאריכים ולציון סתמיות)

v     המספר הסודר

 

 

 

דפי עבודה בגוגל דרייב

ניתן להיעזר בספר "חוטבים לשון ח'" עמ' 228

4 שיעורים

תורת ההגה

v     מבוא- הבחנה בין עיצורים ותנועות, שמות התנועות, הגיית התנועות

v     אימות קריאה

v     שוואים (נח ונע)

v     דגשים(קל וחזק)

 

 

תרגולים יצולמו ויחולקו במרוכז

5-6 שיעורים

(אחרי המיצ"ב)

סמנטיקה

 

 

 

 

 

 

 

v     נרדפות, הפכים, שדה סמנטי, היכללות

 

 

 

 

 

 

 

 

מיומנות החיפוש במילון

איתור מילים נרדפות, הפכים וכו'

 

דפי עבודה בגוגל דרייב

ניתן להיעזר בספר "חוטבים לשון ט'"

4 שיעורים

מילונאות

v     החיפוש במילון

v     מבנה ההגדרה המילונית

v     התאמת ההגדרה להקשר

v     פרטים דקדוקיים

 

מיומנות ההתמצאות במילון

חיפוש מילים, חיפוש משמעויות

ניתן להיעזר בספר "חוטבים לשון ט'"

דפי עבודה בגוגל דרייב

4 שיעורים

 

ניבים ופתגמים- שילוב למידה והבנת הפתגמים במהלך הלמידה (מאגר פתגמים מצורף לתוכנית)

בנוסף, מומלץ להשתמש ב"ניבונכון",הנמצא לרשותכן בקטלוג החינוכי של משרד החינוך

 


למעלה הדפסה שלח RSS Bookmark and Share

הקישורים
שאלות ותשובות בענייני לשון -אתר האקדמיה ללשון העברית
לחץ כאן לקישור
יחידת לימוד מתוקשבת של מט"ח בנושא קריאת ספרים בעידן הדיגיטלי
לחץ כאן לקישור
מגוון מילוני עברית
לחץ כאן לקישור
מה ההבדל בין חופש לחופשה?
לחץ כאן לקישור
חדשות 2-סרטון המילים החדשות
לחץ כאן לקישור
כל הקישורים

רוגוזין - לשון

כל הזכויות שמורות לאוריג`ין בע"מ פותח ע"י schooly אתרים לבתי ספר