עמוד הבית
צור קשר
הוסף למועדפים
קישורים
אתר בית ספר

הפועל
הפועל-מבוא
מאפייני הפועל
חלקי דיבר
חזרה חלקי הדיבור
חלקי הדיבור הסבר ותירגול
תרשים זרימה של חלקי הדיבור
כתיבת טיעון
כתיבת טיעון-משימות
מיומנות טרום קריאה
מיומנות טרום קריאה
מילונאות
מיומנות השימוש במילון
עבודת סיכום-השימוש במילון
סמנטיקה
סמנטיקה-מילה נרדפת ומכלילה
סמנטיקה-נרדפות, ניגוד והיכללות
קטעים בהבנת הנקרא
האם המשחקים חשובים מציוד רפואי מתוחכם?
טיולי אופניים
רכבות וקטרים
טיבם של משחקים
תורת ההגה
תורת ההגה-דף עבודה
תורת ההגה-סיכום
מרחב הלימוד של לשון-וובטופ


כל הדפים

תוכנית הלימודים לשיכבה ח '


תוכנית הלימודים לשיכבה ח' 


נושא מרכזי/ תחום/ יחידת לימוד

 

נושאים ופעילויות הוראה

מספר שעות / שיעור מספר

(הצעה

לו"ז

כמות  הטקסטים/ הפעילויות מסוג זה במהלך השנה

שילוב מתחומי דעת

דרכי הערכה

גורם אחראי

מבוא

הבעה בעל פה והבעה בכתב

מאפיינים

 

 

 

 

 

 

לשון

חלקי הדיבר (הבחנה וחזרה )

שם עצם

שם תואר

הסמיכות

שם מספר

פועל

תואר הפועל

מיליות

 

1-2

 

ספטמבר -

 

טקסטים משיעורי היסטוריה/גיאגרפיה/ מורשת- זיהוי חלקי הדיבור בתוך הטקסט+ הבנת התוכן

 

 

 

צוות לשון, צוות תחומי הדעת

מרכזת מקצוע

לשון

תורת ההגה

מבוא- הבחנה בין עיצורים ותנועות

שמות התנועות

הגיית התנועות

אמות קריאה

דגשים- ברמת הזיהוי, דגש קל, דגש חזק (הכרת שני הסוגים) דגש אחרי תנועה=דגש חזק

4-5

ספטמבר אוקטובר

דפי עבודה

 

מבדק

צוות לשון,

הבעה בע"פ

קריאה נכונה טקסט מנוקד ובלתי מנוקד

2-3

 

אוקטובר- נובמבר

 

טקסטים שונים (מנוקדים ובלתי מנוקדים)

 

מבחן בע"פ

צוות לשון,

מרכזת מקצוע

 

 

נושא מרכזי/ תחום/ יחידת לימוד

 

נושאים ופעילויות הוראה

מספר שעות / שיעור מספר

(הצעה

לו"ז

כמות  הטקסטים/ הפעילויות מסוג זה במהלך השנה

שילוב מתחומי דעת

דרכי הערכה

גורם אחראי

 

לשון

הפועל

הפועל- מבוא

שורש, מוספיות, גוף, זמן, בניין, הוראות הבניינים,

הבחנה בין פעיל לסביל, גורם, הדדי וחוזר. הבחנה בין פועל , שם פועל ושם פעולה

תצורת השם- משקלים ודרכי תצורה

15 ש"ש

אוקטובר

 

-ינואר

דפי עבודה

 

מילה טובה

פרקים 12, 13, 14

 

ג"ג

ותחומי דעת שונים

 

 

 

בוחן

 

מבחן

צוות לשון, צוות מדעים

מרכזת מקצוע

 

הבנת הנקרא

סוגי טקסטים

הבחנה בין טקסט מידעי,טקסט טיעוני וטקסט שימושי.

מאפייני הכתיבה של שלוש הסוגות.

 

 

פברואר

 

מציאת טקסטים מסוגים שונים המתאימים לתחום הדעת –היסטוריה(מידע, טיעון, שימושי

 

מבחני מיצ"ב

 

 

 

היסטוריה

ותחומי דעת שונים

 

 

צוות לשון, צוות מדעים

מרכזת מקצוע

 

הבנת הנקרא והבעה

מיומנויות טרום קריאה-חזרה

*רמזי טקסט

*הכותרת – סוגי כותרות

*תעודת זהות לטקסט

*תמלול ת.ז של הטקסט

*קריאה מרפרפת

*אמצעים חזותיים

 

3-4 ש"ש

 

פברואר

מילה טובה 

 

מבחני מיצ"ב

 

מיומנויות טרום קריאה בטקסטים  במדעים- ואח"כ קריאתם והבנתם.

 

מבחן

צוות לשון, צוות מדעים

מרכזת מקצוע

 

הבנת הנקרא והבעה

סמנטיקה – יחסי מילים

*מילים נרדפות

*הפכים

*מילים מכלילות

*שדה סמנטי

 

 

 

 

במהלך השנה

מילה טובה 

 

מבחני מיצ"ב

 

בטקסטים במדעים- מציאת מילים והיפוכן, מילים נרדפות, שדה סמנטי וקבוצות הכללה.

צוות לשון, צוות מדעים

מרכזת מקצוע

לשון והבנת הנקרא

מילונאות- חזרה

*החיפוש במילון

* השוואה בין    מילונים

 

 

 

 

2 ש"ש

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

במהלך השנה

 

 

 

מילה טובה 

 

מבחני מיצ"ב

מילים קשות ובלתי מובנות מטקסטים מדעים- פירושן עפ"י ההקשר ועפ"י מילונים שונים

צוות לשון, צוות מדעים

מרכזת מקצוע

הבנת הנקרא והבעה

קריאה מעמיקה  -הפיסקה-חזרה

*מהי פיסקה?

*מבנה הפסקה

*משפט מפתח בפסקה

*הקשר בין המשפטים בפסקה

*ניסוח הנושא העיקרי בפסקה

*כתיבת פסקה

הדגש יהיה על כתיבת פיסקת טיעון ופיסקת השוואה.

3 ש"ש

2-3 ש"ש

 

פברואר -מרץ

 

מבחני מיצב

 

טקסטים מתוך "מילה טובה"

פרק מס' 5

 

קריאת  קטע ממדעם/ג"ג עפ"י חלוקה לפסקות, מציאת משפט מפתח, ניסוח הנושא בפסקה במילים אחרות.

צוות לשון, צוות מדעים

מרכזת מקצוע

הבנת הנקרא והבעה

הסיכום

* הכרת סוגי הסיכום

 

* הסיכום הכולל – כיצד מסכמים?

 

*ארגון טקסט בתרשים זרימה

 

*המרה מתרשים לסיכום

 

*ארגון מידע בטבלה

 

*המרת הטבלה לטקסט של סיכום

הסיכום הבורר

עקרונות הסיכום  הבורר

הסיכום הממזג

 

 

 

 

 

5-6 ש"ש

 

 

 

 

 

2 ש"ש

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פברואר-מרץ

 

 

 

 

 

אפריל

 

מבחני מיצב

 

טקסטים מתוך "מילה טובה"

 

 

 

 

 

 

 

2 טקסטים

 

 

 

2 טקסטים

 

 

סיכום קטעים נתונים באורכים שונים ומדורגים מתחום הדעת השונים ובהתאם לתוכנית הלימודים במקצוע.

 

 

 

 

 

 

 

 

עבודה

להגשה

צוות לשון, צוות מדעים

מרכזת מקצוע

 

הבעה

המכתב הרשמי

*מבנה המכתב הרשמי

*המשלב הלשוני במכתב

 

 

3- ש"ש

 

אפריל

 

2 טקסטים

כתיבת מכתב הקשור לנושא הנלמד במדעים תוך הבנת התוכן והבעת דעה

 

מבחן / בוחן

צוות לשון, צוות מדעים

מרכזת מקצוע

 

 

נושא מרכזי/ תחום/ יחידת לימוד

 

נושאים ופעילויות הוראה

מספר שעות / שיעור מספר

(הצעה

לו"ז

כמות  הטקסטים/ הפעילויות מסוג זה במהלך השנה

שילוב מתחומי דעת

דרכי הערכה

גורם אחראי

לשון

שם מספר

שם המספר- מונה

2 ש"ש

מרץ

דפי עבודה

 

 

צוות לשון,

הבעה בעל פה

הדיווח

כיצד מדווחים? – התוכן

 

מהם הנושאים הנוספים שיש לשים לב אליהם  בזמן הדיווח?

 

-הערכת עמיתים

 

 

3-4 ש"ש

מאי יוני

דפי הנחייה

 

דיווח בע"פ של כל תלמיד על ארוע, ספר, וכו

המורה בכיתה והתלמידים

לשון הבנה והבעה

פעילויות מסכמות

10 -12 ש"ש

מאי - יוני

מילה טובה  חלק א –

פעילויות מסכמות

מבחני מיצ"ב

טקסטים במדעים שטרם נלמדו ובחינה על מיומנויות ההבעה וההבנה והלשון שנלמדו

מבחן סיכום

 

מבחן מיצ"ב

צוות לשון, צוות מדעים

מרכזת מקצוע


למעלה הדפסה שלח RSS Bookmark and Share

הקישורים
שאלות ותשובות בענייני לשון -אתר האקדמיה ללשון העברית
לחץ כאן לקישור
יחידת לימוד מתוקשבת של מט"ח בנושא קריאת ספרים בעידן הדיגיטלי
לחץ כאן לקישור
מגוון מילוני עברית
לחץ כאן לקישור
מה ההבדל בין חופש לחופשה?
לחץ כאן לקישור
חדשות 2-סרטון המילים החדשות
לחץ כאן לקישור
כל הקישורים

רוגוזין - לשון

כל הזכויות שמורות לאוריג`ין בע"מ פותח ע"י schooly אתרים לבתי ספר