עמוד הבית
צור קשר
הוסף למועדפים
קישורים
אתר בית ספר

תוכנית הלימודים
תוכנית הלימודים לשכבה ז'
תוכנית הלימודים לשכבה ח'
תוכנית הלימודים לשכבה ט'
תוכנית שלהב"ת
הפועל
הפועל-מבוא
מאפייני הפועל
חלקי דיבר
חזרה חלקי הדיבור
חלקי הדיבור הסבר ותירגול
תרשים זרימה של חלקי הדיבור
כתיבת טיעון
כתיבת טיעון-משימות
מיומנות טרום קריאה
מיומנות טרום קריאה
מילונאות
מיומנות השימוש במילון
עבודת סיכום-השימוש במילון
סמנטיקה
סמנטיקה-מילה נרדפת ומכלילה
סמנטיקה-נרדפות, ניגוד והיכללות
קטעים בהבנת הנקרא
האם המשחקים חשובים מציוד רפואי מתוחכם?
טיולי אופניים
רכבות וקטרים
טיבם של משחקים
תורת ההגה
תורת ההגה-דף עבודה
תורת ההגה-סיכום
מרחב הלימוד של לשון-וובטופ


כל הדפים

תוכנית הלימודים לשיכבה ז '


תוכנית הלימודים לשכבת ז'- שלהב"ת תש"ף 

נושא

מושגים ורעיונות

מיומנויות

פעילויות מפתח

הפנייה לחומרי למידה נוספים

טווח שעות מומלץ

מבוא

משלבים לשוניים והתאמת המבע לנסיבה

( הבעה בע"פ והבעה בכתב המאפיינים)

הבנת חשיבות לימוד השפה העברית בתחייה הלאומית

 

מצגת "התחלות" תשע"ט , מתוך הגוגל דרייב, או פעילות "חוזרים לבית הספר בעברית תקינה"-פעילויות לתלמידים-"גם השנה"/לאה גולדברג וסרטונים קצרים ומשעשעים: מדגש/שומרן/פרצופונים מתוך המרחב הפדגוגי.

 

קובץ מילים חדשות "בחזרה לבית הספר" מתוך הגוגל דרייב.

טקסטים משיעורי היסטוריה/ מורשת העוסקים בשפה כסממן לאומי ובקשר שבין העם היהודי לשפה העברית

 

פעילויות שונות באתר "הספרייה הלאומית"

מקסימום שני שיעורים.

חלקי הדיבור

v     שם עצם

v     שם תואר

v     פועל

v     מבנה הפועל-תחיליות וסופיות, שורש ותבנית

v     שם פועל, שם פעולה

v     כינויי הגוף

 

 

 

 

 

v     משמעויות הפועל – פעיל וסביל: זיהוי,

המרה והתפקיד של שימוש במשמעויות

אלה בטקסט.

v     תואר הפועל

v     מיליות

ניסוח תקין של משפט.

שימוש תקין בחלק הדיבר בהתאם לתוכן ולמבנה המשפט

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מיון מילים עפ"י השתייכותם לחלקי הדיבור.

תרגול בהקשר טקסטואלי

 

יחידת הוראה בנושא כדור פורח בגוגל דרייב

 

ניתן לשלב טקסטים משיעורי היסטוריה/מדעים לצורך תרגול חלקי הדיבור

5-6 שיעורים

צירופים שמניים

 

 

 

 

 

 

 

 

v     צירוף סמיכות(יידוע וריבוי)

v     צירוף שם ותוארו(יידוע וריבוי)

v     צירוף היחס

 

 

 

 

 

 

 

הבחנה בין צירוף למשפט

המרה מצירוף למשפט (הפיכת שמות הפעולה לפעלים ולהפך)

 

למשל: החלטתו הקשה של נשיא המדינה (צירוף שמני)

נשיא המדינה החליט החלטה קשה (משפט)

 

דפי עבודה בגוגל דרייב

חוברת עבודה

תרגולים מתוך "חוטבים לשון ח'" עמ' 243

2 שיעורים

מיומנויות טרום קריאה

v     סוגי כותרות

v     תעודת זהות לטקסט

v     מאזכרים

v     רמזי תוכן

v     אמצעים חזותיים

הבנת התוכן הנלמד,

קריאה נכונה , התייחסות לתוכן הקטע

פתירת טקסטים  מהחוברת

 

שילוב טקסטים משיעורי היסטוריה/מדעים

 

 

 

 

 

6-4 שיעורים

 

 

 

 

 

 

כתיבת תשובה

v     הבעה תקינה בכתב

כתיבת תשובה מלאה, ממוקדת ועניינית, תוך שימוש בסימני הפיסוק

קריאת השאלה, פירוק למרכיבים בסיסיים, כתיבת תשובה כהלכה

חוברת עבודה

עמ' 7-5 בספר "חוטבים לשון ט'"

שילוב טקסטים בהיסטוריה/מדעים

 

הבנת הנקרא

 

 

 

 

 

 

 

v     סוגי טקסטים

הבחנה בין טקסט מידעי, טקסט טיעוני, טקסט מדריך מפעיל, טקסט היצגי, כגון טקסט המציג תופעה

 

מאפייני הכתיבה של ארבע הסוגות

זיהוי סוג הטקסט ופתירת טקסטים מארבע הסוגות

חוברת עבודה

 

קישוריות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v     מילות חיבור וקישור

בדגש על זמן (כרונולוגיה), סיבתיות (סיבה ותוצאה), תנאי, ניגוד, ויתור והסתייגות

 

v     מילות יחס

הבנה של משמעות מילות הקישור ברמת המשפט, ברמת הפסקה וברמת הטקסט

(יש להימנע משינון בע"פ של טבלאות)

 

 

הבחנה בין מילות יחס למילות קישור

 

איתור מילות חיבור וקישור

 

סיווג מילות הקישור

 

הוספה / המרה מילות חיבור וקישור במשפטים

 

הבנת הקשרים הלוגיים ברמת המשפט, הפסקה והטקסט השלם

 

דפי עבודה בגוגל דרייב

3-4 שיעורים

דרכי מסירת הדיבור

v     דיבור ישיר

v     דיבור עקיף

 

 

 

 

 

 

 

דפי עבודה בגוגל דרייב

מצגת בגוגל דרייב

2 שיעורים

סימני הפיסוק

 

 

 

 

 

v     נקודה

v     סימן שאלה

v     סימן קריאה

v      נקודתיים

v     מירכאות

זיהוי וכללי

השימוש

 

דפי עבודה בגוגל דרייב

 

קריאת קטע מוקלד מספר היסטוריה/מכל מקור היסטורי אחר ופיסוקו

 

סוגי משפטים

v     מ. חיווי

v     מ. שאלה

v     מ. הוראה

פירוק משפטים והרכבתם

סימון מאפייני המשפט, זיהוי המשפט

 

שילוב של פעילויות מספר היסטוריה/מדעים

 

הספר "חוטבים לשון ט'" עמ' 7-5

2 שיעורים

כתיבת פסקה

v     מבנה הפסקה

v     משפטי מפתח

v     ניסוח הפסקה

כתיבת פסקה

תרגול בכתיבה

חוברת עבודה

תרגול במחברת

 

4 שיעורים

הבעה בכתב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v     כתיבה חופשית

v     כתיבת טיעון

v     כתיבת מכתב תגובה

v     המללת גרפים

v     כתיבת סיכום בורר

כתיבה על פי הנדרש, תוך התייחסות לפסקה השלמה ופחות היצמדות למבנה

משימות כתיבה מתוך חוברת העבודה ומתוך הגוגל דרייב

משימות כתיבה בהיסטוריה/מדעים

 

אסופת מאמרים לסיכום

 

 

הבעה בעל פה

v     קריאה בקול של טקסט מנוקד ובלתי מנוקד

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הכרת סימני הניקוד

הגייה נכונה ותקנית

 

הקניית מאפייני הדיון בציבור

 

הרחבת אוצר המילים

קריאה שוטפת

הבנת הקטע הנקרא

משימות מאתר המפמ"ר וממאגר המשימות של ראמ"ה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-4 שיעורים

אוריינות דיגיטלית

 

 

 

 

 

 

 

 

 

חיפוש מושכל במאגרי המידע במרשתת, דליית מידע אמין ושימוש מושכל

קריאה בטקסט דיגיטלי והניווט בו

שימוש בכלי office

בסיסיים להוראה ולקידום הכתיבה

 

מצגות מאתר המפמ"ר, משימות מהילקוט הדיגיטלי

      

 

אחת לרבעון

שם המספר

v     המספר המונה (לצורך מניה, לציון תאריכים ולציון סתמיות)

v     המספר הסודר

 

 

 

דפי עבודה בגוגל דרייב

"חוטבים לשון ח'"

 עמ' 228

3-4 שיעורים

סמנטיקה

 

 

 

 

 

 

 

v     נרדפות, הפכים, שדה סמנטי, היכללות

מיומנות החיפוש במילון

איתור מילים נרדפות, הפכים וכו'

 

דפי עבודה בגוגל דרייב

4 שיעורים

מילונאות

v     החיפוש במילון

v     מבנה ההגדרה המילונית

v     התאמת ההגדרה להקשר

v     פרטים דקדוקיים

 

מיומנות ההתמצאות במילון

חיפוש מילים, חיפוש משמעויות

 

 

דפי עבודה בגוגל דרייב

3 שיעוריםלמעלה הדפסה שלח RSS Bookmark and Share

הקישורים
שאלות ותשובות בענייני לשון -אתר האקדמיה ללשון העברית
לחץ כאן לקישור
יחידת לימוד מתוקשבת של מט"ח בנושא קריאת ספרים בעידן הדיגיטלי
לחץ כאן לקישור
מגוון מילוני עברית
לחץ כאן לקישור
מה ההבדל בין חופש לחופשה?
לחץ כאן לקישור
חדשות 2-סרטון המילים החדשות
לחץ כאן לקישור
כל הקישורים

רוגוזין - לשון

כל הזכויות שמורות לאוריג`ין בע"מ פותח ע"י schooly אתרים לבתי ספר