עמוד הבית
צור קשר
קישורים
אתר בית הספר

תוכנית הלימודים
תוכנית הלימודים לשיכבה ז'
תוכנית הלימודים לכיתות מדעים
הסטנדרטים במידענות
מבחנים ומבדקים
משימות מתוקשבות
חרם בווטצאפ
יובל לאיחוד ירושלים
השיח האינטרנטי
חגים במחשבים
האינטרנט-משימות שונות
שבוע אינטרנט בטוח
הקשר הרב דורי
קשר רב דורי תשע"ג 2013
קשר רב דורי תשע"ב 2012
הקשר הרב דורי תשע"א 2011
הקשר הרב דורי תשס"ז- 2007
הקשר הרב דורי תשס"ח-2008
אתיקה באינטרנט
חופש הביטוי וגבולותיו-מבוא
סכנות ברשת
גלישה חכמה
בחן את עצמך
הערכת מידע
הערכת מידע-מבוא
מבנה כתובת ברשת
קריטריונים להערכת המידע
הערכת מידע-מטרה
תרגיל בנושא מבנה כתובת
scratch
קבצי תרגילים
תוכנת scratch
רשימת הוראות דף עבודה
מגלים וממציאים
רשימת המגלים והממציאים
הנחיות לבניית המצגת
מחוון למצגת מגלים וממציאים
מרחב לימוד מחשבים


כל הדפים

חופש הביטוי וגבולותיו-מבוא

חופש הביטוי וגבולותיו


חופש הביטוי וגבולותיו

"...טבעו של חופש הביטוי, שאין הוא בבחינת חירות מוחלטת הנעדרת סייגים כלשהם. מבין המגבלות המוסכמות ביסודן ברוב הארצות, בולטת זו הבאה להגן על זכותו של אדם לשם טוב. בישראל קיבלה הכנסת ב- 1965 את חוק איסור לשון הרע, לפיו יש בפרסום לשון הרע משום עבירה פלילית ועוולה אזרחית."

שחר, דוד (1993), משטר מדינת ישראל תל אביב, יסוד, עמ' 55)

    מתוך "חוק איסור לשון הרע  (תשכ"ה- 1965)": "לשון הרע היא דבר שפרסומו עלול-

להשפיל  אדם בעיני הבריות או לעשותו מטרה לשנאה, לבוז או ללעג מצדם.

לבזות אדם בשל מעשים, התנהגות או תכונות המיוחסים לו.

לפגוע באדם במשרתו, אם משרה ציבורית ואם משרה אחרת, בעסקו, במשלח ידו או  במקצועו.

לבזות אדם בשל גזעו, מוצאו, דתו, מקום מגוריו, מינו או נטייתו המינית."

מתוך "חוק יסוד כבוד האדם וחירותו": "כל אדם זכאי לפרטיות ולצנעת חייו."

להלן קטעים ממאמרו של עו"ד ד"ר יובל קרניאל/ "ההיבטים החוקיים של חופש הביטוי באינטרנט "....התפתחותה המהירה של רשת האינטרנט, השימוש בטכנולוגיות המתקדמות ביותר  והאפשרויות הרבות הטמונות במאגרי המידע במגוון אדיר של נושאים, המאורגנים בצורות שונות- כל אלו הובילו למהפכה תקשורתית אדירה ולשינויים בחיי הפרט והחברה. אבל אליה וקוץ בה. השינויים הטכנולוגיים, כמו גם השינויים החברתיים, יצרו דילמות ובעיות חוקיות עימם נדרשים להתמודד עתה המחוקק, ובתי המשפט. כמו תמיד, מתקדם החוק באיטיות אחר ההתפתחויות, השינויים והקדמה הטכנולוגית. הסיבה פשוטה. המשפט מבוסס על תקדימים, על היסטוריה משפטית, על ניסיון נרכש ועל נורמות חברתיות מושרשות. משפטנים ושופטים קובעים את המשפט, מפתחים אותו, אוכפים, מפרשים ומבססים את החלטותיהם על ניסיון  העבר.
רשת האינטרנט ,בה פועלים בו בזמן כתב, קול, תמונות, ווידאו, והמאפשרת אינטראקציות ישירות דומה לכל אמצעי התקשורת, אך למעשה היא אף לא אחד מהם - דבר המשבש הבחנות מוכרות בעולם המשפט.
ויותר מכך: באינטרנט ניתן למצוא ביטויים ופרסומים חמורים מזיקים ופוגעים. לא פלא, שהתפתחות הרשת גררה במקומות שונים בעולם תגובות משפטיות חריפות שדרשו להטיל איסור מוחלט על פרסום בה, או חובה לקבלת רישיון מיוחד על מנת לקבל ולהעביר מידע. המדובר בעיקר בהגבלות או איסורים על פורנוגרפיה לקטינים והפצה של הסתה גזענית
.

בישראל, לא קבע עדיין המחוקק הסדר משפטי מיוחד המתאים לפעילות באינטרנט. כתוצאה מכך, יכול כמעט כל אחד לקיים באינטרנט תקשורת ענפה לרבות משלוח דואר אלקטרוני, לייסד ולערוך עיתון אלקטרוני, להקים אתר פרטי, ולשדר קטעי קול ווידאו לציבור הרחב. ובעוד מו"לים ומפיקים חייבים ברישיון מיוחד כשברצונם להקים עיתון ולשדר תוכנית טלוויזיה, פטורים ספקי תקשורת באינטרנט מכל מגבלה - גישה חופשית העומדת בניגוד משווע למצב בכל כלי תקשורת אחר.

חופש הביטוי התוכני
חופש הגישה המלא לרשת האינטרנט מחזיר את הדגש לשאלת חופש הביטוי התוכני: האם הרשת יכולה להעניק חופש ביטוי ללא גבולות, או שמא חלים גם עליה חוקים המגבילים ואוסרים פרסומים מסוימים? נכון, על משתמשי הרשת לא חלים עדיין איסורים הייחודיים לאינטרנט, כמו אלו החלים על רדיו וטלוויזיה, אבל גם אם הדבר לא מוצא חן בעיני המשתמשים, קיימים חוקי מדינה כלליים החלים גם על הרשת. כך למשל החוקים האוסרים פרסומים הפוגעים בביטחון המדינה, חוקים האוסרים פרסום הסתה גזענית, חוקים האוסרים פרסום דברי שבח לאלימות וחוק האוסר פרסום הפוגע בפרטיות.

מתוך אתר: http://www.edu-negev.gov.il/merkazh/etika/peiluyot/rishayon-teacher.htm

 


למעלה הדפסה שלח RSS Bookmark and Share

הקישורים
פורטל התלמידים
לחץ כאן לקישור
הענן החינוכי של משרד החינוך
לחץ כאן לקישור
מרכז הדרכה מחוזי לתקשוב
לחץ כאן לקישור
המינהל למדע וטכנולוגיה
לחץ כאן לקישור
אשנ"ב-אנשים למען שמוש נבון באינטרנט
לחץ כאן לקישור
הנדסת תוכנה
לחץ כאן לקישור
כל הקישורים

רוגוזין - מחשבים

כל הזכויות שמורות לאוריג`ין בע"מ פותח ע"י schooly אתרים לבתי ספר