עמוד הבית
אודות
דבר מנהל חט``ע
דבר המנהלת
החזון שלנו
צעדים ראשונים באתר
אומ"ץ ברוגוזין
חינוך חברתי
אתר ביה"ס
מבנה בית ספר
בעלי תפקידים
צוות ניהול מרכזי
הנהלת בית ספר
הצוות הייעוצי
רכזי מקצוע
רכזי מגמות
מבנה בית הספר
מבנה תעודת הבגרות
מידע לתלמידים
חובות התלמיד
תלבושת
העדרויות
בטיחות ובטחון
קידום מטעם הטכניון
פעילות מועצת תלמידים
מסלולי לימוד
זכויות התלמיד
תקנון נוכחות
לוח צלצולים
מחויבות אישית
מידע להורים
עולים חדשים
השתלמות במנהיגות
תפיסתו החינוכית של ביה``ס
חלוקת כתות שכבת יב
חלוקת כתות שכבת יא
חלוקת כתות שכבת י
סדנת הורים למתבגרים
מבנה שנת הלימודים
אסיפות הורים
הנתיב העיוני הרגיל
הנתיב העיוני - המוגבר
מסלול מצטיינים
הנתיב הטכנולוגי - המוגבר
קריטריונים לשיבוץ תלמידי כיתות ט'
התוכנית לקידום כוח אדם טכנולוגי
התמודדות עם מצוקה רגשית- ארגוני סיוע
טופסי רישום
מרחבי כיתה
גלריות
פורומיםמגמות לימוד
מדעי מחשב
כיתת מדעים
מדעי החברה
תקשורת
ניהול עסקי
אלקטרוניקה וחשמל
ערבית
תיאטרון
תושב``ע
כימיה
ביולוגיה
פיזיקה
מסלולי למידה
חינוך חברתי קהילתי
חינוך חברתי קהילתי
אירועי ביה"ס הקהילתי לתשע"ד
קבוצות מנהיגות תלמידים
ספריית בית הספר
שעות הפעילות
עידוד קריאה
המלצה על ספר
מצעד הספרים 2016
חידה ספרותית
מכתבי הערכה בנושא הישגים
הישגי התלמידים בבחינות הבגרות במקצוע הישגי החברה
הישגי בית הספר בבחינת הבגרות בכימיה
תוצאות בחינות הבגרות בערבית
תוצאות בחינות הבגרות בניהול עיסקי
תוצאות בחינות הבגרות בתושבע
מידע לשעת חרום
אתר או"ח
אתר לומדים מרחוק
חוזרי מנכ"ל בנושאי בטיחות ובטחון
אתר שפ"י
אתר פיקוד העורף
הורים יקרים
חוזר לפתיחת שנת הלימודים תשע"ו
חוזר לפתיחת שנת הלימודים תשע"ו
כל הדפים

מידע להורים

עולים חדשים


עולים חדשים

הנהלת ביה"ס מכירה בחשיבות שילובם הלימודי- חברתי – ערכי של תלמידים עולים חדשים מכל התפוצות.

התלמידים לומדים במסלול לבגרות מלאה על פי תוכניות מיוחדות לעולים חדשים בהנחיית משרד החינוך ובקבוצות קטנות.

תלמידי שכבת י"א ישתתפו השנה בסמינר זהות אשר יתקיים במשך 3 ימים בקיבוץ לוחמי הגטאות בו ילמדו על מורשת ישראל, מורשת קרב ויחסי קולטים – נקלטים. כל התלמידים משתתפים בפעיליות החברתיות הנערכים בביה"ס.

 טל':  04-8433400
פקס: 04-8443979
רח' הוגו מולר 13,
ת"ד 229, קרית אתא
מיקוד: 2810102


כל הזכויות שמורות לאוריג`ין בע"מ פותח ע"י schooly אתרים לבתי ספר