עמוד הבית
אודותינו
רקע
אני מאמין
תקנון בית הספר היסודי "גוונים" אורנית
אקלים בטוח
מעורבות תלמידים באירועים אלימים
מדרג תגובות- פגיעה חברתית
הפרעות תלמידים במהלך השיעורים
המנון בית הספר
סמל בית ספר
מידע שימושי
מידעון בית ספרי
דף חודשי
מועדי חופשות תשע"ח
לוח צלצולים
לוח מבחנים - מחצית ב
תשלום לבית הספר
יצירת קשר
70 שנה למדינה
חדר מורים

כל הדפים

תכניות לימודים בית ספריות

תכנית לימודים- כתיבת עבודה כתות ו'...


כתיבת עבודה: ו'

 

מחצית א':

כתיבת עבודת חקר על מדינה - בתאום עם מערכי השיעור בגיאוגרפיה ובשילוב מחשב

 

שיעור 1:

תאום ציפיות - מטרה: הגדרת הגבולות ודרישות השיעור.

משימת מחשב: להיכנס לאתר מתקוונים לכתוב עבודה- להעתיק משם את שלבי החקר. פתיחת מייל לכל התלמידים שאין להם. פתיחת תיקיה מיוחדת לכתיבת עבודה לצורך שמירה עקבית של כל  החומרים הנאספים.

 

שיעור 2:

מהי כתיבת עבודה - מטרה: הבנת מהות כתיבת עבודת חקר כתהליך שדורש הכנה. והבנת מהות השוואה (כלי שישמש לאורך  תהליך  הלמידה השוואה בין צפון לדרום באגן הים התיכון).

משימת מחשב: בניית טבלת ההשוואה, הקלדת הנתונים והדפסה.

 

שיעור 3:

שיקולי בחירה - מטרה: הבנת תהליך הבחירה וחשיבות הידע המוקדם לצורך הבחירה.

משימת מחשב: איתור שני אתרי אינטרנט על המדינות שנבחרו העתקתם כקובץ  WORD ועריכתם.

 

שיעור 4:

שיקולי בחירת מדינה - מטרה: לבחור מדינה באגן הים התיכון בעזרת שיקולים משמעותיים. ולדעת לכתוב אותם.

משימת מחשב: כתיבת נימוק בחירה על  פי הכללים, שלחו לי במייל לטיוט.

 

שיעור 5:

הכרות עם מקורות המידע הקיימים - מטרה: הכרות עם הספרייה והמקורות הממוקדים לנושא.

התלמידים ידעו כיצד כותבים רשימה ביבליוגרפית

משימת מחשב: הכנת רשימת מקורות אינטרנטיים וכתובים

 

שיעור 6:

כתבות מהעיתון - מטרה: העיתון כמקור מידע- התלמיד ידע את חשיבות העיתון כמקור ואת חסרונותיו

חובה שתופיע  בעבודה כתבה אחת לפחות. יש להתמיד בחיפוש

משימת מחשב: זמן חופשי לאיתור מיידע     

 

שיעור 7:

ת.ז. למדינה - מטרה: התלמיד יבחין בהבדל בין מידע מידי שנתן למסור לבין מידע הדורש מחקר

משימת מחשב: כתיבת מכתב רשמי, כתיבה למייל

                    הכנת מחוון הערכה לת.ז. במחשב. כל תלמיד ידפיס ויצרף לת.ז

 

שיעור 8:

מדידה והערכה ע"י תלמידים - מטרה: התלמידים ידעו לעשות שימוש במחוון הערכה, ויתנו משוב עמיתים

משימת מחשב: הכנת תרשים זרימה. על נושא כללי

 

שיעור 9:

קביעת ראשי הפרקים לעבודה - מטרה: יישום תהליך הלמידה בגג ובשאילת השאלות

משימת מחשב: הכנת קובץ עם "שלד" העבודה

 

שיעור 10:

מבוא, ערך מוסף, כתיבת מסקנות, ביבליוגרפיה והכנת הנספחים

מטרה: התלמיד ידע את הכללים של כתיבת כל אחד מחלקי העבודה הנ"ל

משימת מחשב: הקלדת חלקי העבודה השונים

 

שיעור 11:

קביעת מחוון העבודה - מטרה: התלמיד ידע מראש מה הציפיות ממנו ויפעל בהתאם

באתר ביה"ס מופיע המחוון כל אחד נדרש להדפיסו ולצרפו לעבודה

 

שיעור 12-14

עבודה אישית על כתיבת ראשי הפרקים - מטרה: פתרון בעיות, ובדיקת מקומו של כל אחד בשלבי העבודה

אפשרות שימוש בספריית ביה"ס, מחשבים ועזרה של המורה

משימת מחשב: הקלדת הסיכומים

 

שיעור 15:

הגשת עבודות - מטרה: יכולת השוואה עם עבודות אחרות. איתור טעויות

 

 

 

 

מחוון הערכה לעבודת חקר- מדינה באגן הים התיכון

 

ל :_________________________

 

המדינה הנחקרת :______________

 

 

טוב מאוד

100-85

טוב

85-75

כ.טוב

75-70

מספיק

לא מספק

תכן

בעבודה קיימים הפרקים כנדרש. הסיכומים מנוסחים היטב והמידע משמעותי.

 

בעבודה קיימים הפרקים כנדרש. המידע משמעותי אך אינו מנוסח בבהירות.

בעבודה קיימים הפרקים כנדרש. חסר מידע משמעותי והוא אינו מנוסח בבהירות.

בעבודה חסר חלק מהפרקים.

המידע בפרקים הקיימים דל ואינו מספק.

בעבודה חסרים רוב הפרקים.

המידע בפרקים הקיימים דל ואינו מספק.

עריכה

העבודה ערוכה היטב, על פי הכללים.

סדר הסיכומים הגיוני ויוצר רצף למידע שנכתב.

 

העבודה ערוכה על פי הכללים.

רוב הסיכומים מסודרים ברצף הגיוני.

 

העבודה, בחלקה, אינה ערוכה על פי הכללים.

סדר הסיכומים לא תמיד הגיוני . חסר רצף למידע שנכתב.

 

העבודה אינה ערוכה על פי הכללים.

לא קיים סדר הגיוני לסיכומים.

 

העבודה אינה ערוכה על פי הכללים.

 

 

מקורות מידע

רשימת המקורות מגוונת ונכתבה כראוי.

 

רשימת המקורות נכתבה כראוי. נעשה שימוש ראוי במקורות מיידע ממוקדים.

 

רשימת המקורות לא נכתבה כראוי. נעשה שימוש ראוי במקורות ממוקדים.

רשימת המקורות נכתבה כראוי. נעשה שימוש במקורות מידע כללים בלבד.

לא נכתבה רשימת מקורות מידע.

עיצוב

העבודה מעוצבת בקפידה. שולבו אמצעי המחשה בדרך נאה.

 

העבודה מעוצבת בקפידה. שולבו  אמצעי המחשה בדרך נאה. העבודה אינה כתובה  בגופן הולם.

 

העבודה מעוצבת בקפידה.

שולבו  אמצעי המחשה לא עפ"י הכללים.

 

העבודה מעוצבת בקפידה.

לא שולבו  אמצעי המחשה .

העבודה איננה מעוצבת כנדרש.

ערך מוסף

נכר הרצון להעמיק, להוסיף ולהשקיע מעבר לנדרש. צורף פרק ייחודי.

 

צורף פרק ייחודי.

 

 

הפרק הייחודי שצורף אינו כתוב מפורט דיו.

הפרק הייחודי שצורף אינו כתוב כראוי.

לא נכתב פרק ייחודי.

הגשה בזמן

 

 

 

 

העבודה לא הוגשה במועד.

 

 

לסיכום:______________________________________________________________________________________________________________________

 

הציון:__________                                                     אורלי סיני :_____________

 

 


בית הספר היסודי "גוונים" אורנית


מנהלת בית הספר: בתיה פינקלשטיין |  מנהלת האתר: אורית ששון

לחץ כאן ליצירת קשר עם מנהלת האתר


רח' השקד 7 אורנית | טל' 03-9360255

כל הזכויות שמורות לאוריג`ין בע"מ פותח ע"י schooly אתרים לבתי ספר