היחידה לקידום נוער היל"ה
עמוד הבית
אודות
צוות
דבר המנהל
פורומים
גלריות
יצירת קשר
הוסף למועדפים

מרכז היל"ה
מסלולים
לוח חופשות
חינוך חברתי
אירועים
פתיחת תיק נבחן אקסטרני
מסיבת פורים תשע"ו
גדנ"ע תשע"ו
ליווי חינוכי טיפולי
הכנה לעולם העבודה
מועדוני קידום נוער
הכנה לצה"ל
קן בתיכון
קפה חירייה
שותפים לדרך
אתרים מומלצים
ארגוני סיוע לנוער
דוגמה
1.9.2016 פתיחת שנת הלימודים ביחידה לקידום נוער - היל"ה
לוח בחינות 12 שנות לימוד - מועד חורף
לוח בגרויות - חורף תשע"ז
שבוע תרבות בהיל"ה 12-16.2.17
"צו אחוד" - צו ראשון לכל תלמידי היל"ה שבשנתון 23.3.17
תרגיל התגוננות ארצי לשיפור המוכנות לרעידות אדמה 14.2.17 10:00


כל הדפים

מרכז היל"ה

פתיחת תיק נבחן אקסטרני


מועדי פתיחת התיק והרשמה לבחינות:

לבחינות במועד החורף: מ-1 בספטמבר ועד 31 באוקטובר (לבעלי אבחון פסיכודידקטי ההרשמה עד 20.10).
לבחינות במועד הקיץ מ-1 בינואר ועד 31 במרס (לבעלי אבחון פסיכודידקטי ההרשמה עד 20.3).

מקום פתיחת התיק:
שלוחות האגף לבחינות – רח' עמל 48, קריית אריה, פתח-תקווה. 

מס' טל' : 03-6164022 , מס' פקס': 03-5785508

קבלת קהל בשלוחת הבחינות:
בימים א', ג', ה' בין השעות 08:00 -14:00.
בימים ב', ד' בין השעות 08:00 – 18:00.
בימי שישי בין השעות 08:00 – 12:00.
בערבי חג ובחול המועד  אין קבלת קהל.

לצורך פתיחת התיק, על הנבחן לגשת לשלוחת הבחינות מצויד ב:  

1.                  תעודת זהות.

2.                   "שאלון למועמד לבחינות החיצוניות" (מקבלים במקום).

3.                  דמי פתיחת תיק הנבחן (127 ₪) .

4.                  תמונת פספורט

5.                  נבחן שטרם מלאו לו 18, צריך להביא אישור לימודים ממרכז היל"ה.

6.                  תלמידים שמלאו להם 18 צריכים לשלם 30 ₪ עבור כל יחידת לימוד באמצעות שוברים שיקבלו לשלם בבנק הדואר            באותו היום. ישנם שאלונים שדמיי ההרשמה עבורם הוא 60 ₪: באנגלית שאלונים:E,F ובמתמטיקה שאלונים ה', ו'.


בעת פתיחת התיק יקבל הנבחן:
1.         אישור על פתיחת התיק.

2.         חוברת "תקנון ותדריך לנבחן החיצוני".

3.         שוברי הרשמה לכל המקצועות שבחר.

 

רישום לבחינות

פתיחתו של תיק נבחן אינה מהווה הרשמה לבחינות. הרשמה לבחינות מתבצעת ע"י תשלום השובר למקצועות בהם התלמיד/ה רוצה להבחן (מתחת לגיל 18 הרישום לבחינות לא כרוך בתשלום).

התשלום באמצעות השוברים ייעשה בבנק הדואר בתאריכים הנקובים על גבי השובר, וזאת לאחר בירור התעריף לכל יחידת לימוד באותו מועד.

הרשמה מאוחרת במרב"ג – מרכז בחינות גמיש:

תלמידים שלא נרשמו במועד שנקבע לבחינות בגרות יכולים להירשם במרב"ג, יום לפני הבחינה והם ייבחנו במרב"ג.

ההרשמה והבחינה מתקיימת בבית הספר עירוני ז' ברח' חידושי הרי"מ 10 ת"א-יפו. טלפון בשלוחה- 03-6164022.

חשוב לזכור:

·     יש להצטייד בתעודת זהות.

·     התשלום עבור כל יחידת לימוד הוא 60 ₪ גם למי שטרם מלאו לו 18. (ישנם שאלונים שדמי ההרשמה עבורם הוא 120 ₪         באנגלית שאלונים E,Fובמתמטיקה שאלונים 305-ה',306-ו'). באמצעות שוברים שיקבלו לשלם בבנק הדואר.

·      תלמיד שטרם פתח תיק נבחן אקסטרני צריך לפתוח תיק עד (לכל המאוחר) שבוע לפני מועד הבחינה - דמי פתיחת תיק  254 ₪.

·     במסגרת הבחינות במרב"ג לא ניתן ליישם התאמת דרכי היבחנות. ניתן להיבחן אך ורק במתכונת הרגילה של הבחינה.

  

הודעת הרישום לבחינות ותאריכי בחינות

לאחר תשלום השוברים בבנק הדואר, ישלח לביתו של הנבחן, בסמוך למועד הבחינות, "הודעת רישום לבחינות". בהודעה מפורטים המקצועות ומיקום הבחינה. מקום הבחינה נקבע על פי מקום המגורים העדכני הרשום בתיק הנבחן ואינו ניתן לשינוי. להודעת הרישום יצורף לוח מועדי הבחינות, שיכלול גם את פירוט חומר העזר  המותר לשימוש. על הנבחן לבדוק את הודעת הרישום, ולוודא כי מפורטים בה כל המקצועות אליהם נרשם במועד הנקוב. בכל מקרה של אי דיוק יש לפנות מיד לשלוחה, להציג את הקבלות על התשלום ששולם בבנק הדואר ולהסדיר את ההרשמה.
נבחן שלא יקבל את הודעת הרישום עד שבוע לפני תחילתו של מועד הבחינות, יפנה לשלוחה.

תאריכי בחינות:
ההודעה על תאריכי הבחינות תפורסם בעיתונים לפני כל מועד.
תוצאות הבחינה:
בתום הערכת הבחינות תשלח לנבחן הודעה על תוצאות הבחינות.

הערה:

עם פתיחת תיק נבחן אקסטרני, לא יוכל הנבחן לשוב ולהיבחן במסגרת בית הספר האינטרני שבו למד. אם לאחר פתיחת תיק נבחן אקסטרני, נבחן התלמיד במסגרת בית הספר האינטרני - לא יוכרו ציוני הבחינות.

בהצלחה!כל הזכויות שמורות לאוריג`ין בע"מ פותח ע"י schooly אתרים לבתי ספר