עמוד הבית
אודות
דבר מנהלת הקריה
לוח צלצולים
מחטיבות לתיכון לב
תקנון חטיבה עליונה
עת לתת
ערב מגמת מחול תשע"ז
אות הפעיל המצטיין תשע"ז
"השראה לעתיד וקריירה ברחובות"- " INSPIRE TO CAREER "
יום גיבוש שכבת י תשע"ח
22 שנה לרצח רבין
אליפות סטראטאפ לנוער
טיול שנתי מחזור מג
פורים תשע"ח
ערב מגמת מול תשעח
מקצועות לימוד
אומנות
אזרחות
אנגלית
ביולוגיה
ביוטכנולוגיה
גיאוגרפיה
היסטוריה
הנדסת תוכנה
חנ"ג
כימיה
לשון
מדעי החברה
מדעי המחשב
מוסיקה
מחול
מתמטיקה
ניהול עסקי
ספרות
ערבית
פיסיקה
פסיכולוגיה
תקשורת
תנ"ך
מידע שימושי
טפסים
נוהל ערעור על ציון מבחן בגרות
טל לנוער במצוקה
פרס חינוך
מעבר מהחטיבות לתיכון
מעבר מכיתה י' ליא תשע"ח
כיתת נחשון
אודות תוכנית נחשון
תנאי קבלה
מגמת מחול
צור קשר

כל הדפים

מקצועות לימוד

הנדסת תוכנה

תוכניות לימודים

יסודות מדעי המחשב 1


יסודות מדעי המחשב 1

הזמן הנדרש

   ·   עיוני -  60 שעות

   ·   מעשי - 30 שעות

 

מטרות היחידה

·     להקנות מושגי יסוד ועקרונות שעליהם מושתת תחום מדעי המחשב.

·     ללמוד את המושגים,  הבעיה האלגוריתמית והאלגוריתם.

·     פתרון בעיות באמצעות  אלגוריתמים.

·     ליישם את המושג `אלגוריתם` על ידי כתיבת תכניות בשפת תכנות עילית והרצתן על מחשב.

·     לשמש יחידת לימוד העומדת בפני עצמה, אך גם בסיס להמשך לימוד מדעי המחשב בבית הספר התיכון.

 

טבלת הפרקים וחלוקת  השעות המוצעת

 

פרקי הלימוד

עיוני

מעשי

פרק 1 - מבוא

5

-

פרק 2 - מודל חישוב בסיסי

9

6

פרק 3 - מבוא לפיתוח אלגוריתמים

3

-

פרק 4 - ביצוע מותנה

5

4

פרק 5 - נכונות של אלגוריתמים

3

1

פרק 6 - ביצוע חוזר

10

5

פרק 7 - יעילות של אלגוריתמים

3

-

פרק 8 - תת-משימות: פונקציות / פעולות

3

5

פרק 9 - מערכים חד-ממדיים

7

5

פרק 10 - שילוב והרכבה של מבני בקרה

12

4

סה"כ

60

30

 

סביבת העבודה

שפת התכנות C# .

ניתן להשתמש בכל סביבת עבודה בהתאם לשפת התכנות. היחידה נכתבה בצורה גנרית ואינה מחייבת שימוש במהדר  או בסביבה מסוימת.

 


 

פרק 1:   מבוא  ( 5 שעות )

מטרות הפרק

·     מומלץ לחשוף את התלמידים גם למושגי יסוד של עיבוד נתונים אוטומטי, דהיינו: שדה, רשומה, קובץ. הדבר יכול להיעשות תוך ניתוח בעיה אלגוריתמית או בנפרד.

·     לחשוף את התלמידים למושגים המרכזיים של  היחידה: `אלגוריתם` ו`בעיה אלגוריתמית`.

·     להדגים אלגוריתמים (וכן לא-אלגוריתמים) באמצעות פסאודו-קוד או בכתיבה מילולית, כולל התניות וביצוע חוזר.

 

פירוט התכנים

אלגוריתם; בעיה אלגוריתמית, תהליך הביצוע המושרה על-ידי אלגוריתם וקלטים.  מחשב; חמרה; תכנה; מערכת הפעלה; שפת תכנות; הידור; הרצה.                                                                                

אלגוריתמים (וכן לא-אלגוריתמים) באמצעות פסאודו-קוד או בכתיבה מילולית, כולל התניות וביצוע חוזר. (לא יילמדו הנושאים: הוראות בקרה, הוראות פעולה וכו`.)

 

פרק 2: מודל חישוב בסיסי ( 15 שעות )

מטרת הפרק

  ·  להכיר את מודל החישוב של משתנים ושינוי ערכים ואת האלגוריתם הסדרתי הפשוט במודל זה.

 

פירוט התכנים

נתונים; משתנים; קלט; פלט; אלגוריתם פשוט כסדרה של הוראות לשינוי ערכים; תהליך הביצוע; מצבים בזמן ביצוע; פיתוח אלגוריתם "שטוח" (זיהוי קלטים ופלטים, זיהוי ותיעוד משתנים, בחירת טיפוסי משתנים).

פונקציות/פעולות ספריה בסיסיות: ערך מוחלט, ערך שלם (כל הפונקציות), ריבוע, שורש ריבועי, מספר אקראי. סעיף זה אינו עומד בפני עצמו אלא כמשולב תוכן.

היכרות עם סביבת העבודה של שפת התכנות. עבודה בסביבת העבודה: טיפוסי משתנים, הגדרת משתנים, הוראות השמה, ביטויים חשבוניים, הוראות קלטים ופלט, מבנה תכנית בסיסית.

בדוגמאות יהיו גם אלגוריתמים מילוליים וגם קטעי תכנית. ביצוע תכנית יודגם באמצעות טבלאות מעקב.  (מושג הנכונות יוזכר בהקשר זה, אך יילמד לפרטיו רק בפרק 5.)  אין להיכנס לתחביר מפורט של ביטויים. יש להדגיש שבחירת טיפוסי המשתנים היא חלק מפיתוח התכנית ותיעודה.

 

 

פרק 3: מבוא לפיתוח אלגוריתמים  ( 3 שעות )

מטרות הפרק

·     להמחיש את הצורך במבני בקרה ובאלגוריתמים מורכבים, ותוך כדי כך לתרגל פירוק בעיה לתת-בעיות פשוטות יותר.

פירוט התכנים

פירוק בעיה לתת-בעיות, מנגנוני בנייה של אלגוריתמים מורכבים מאלגוריתמים פשוטים יותר.

הערה: תוצגנה דוגמאות המראות שלא תמיד די באלגוריתם פשוט (סדרתי). יודגם הקשר הקיים בין התת-בעיות שבפירוק לבין חלקי האלגוריתם.

 

פרק 4: ביצוע מותנה   ( 9 שעות )

מטרות הפרק

  ·  ללמוד את מבנה הבקרה של ביצוע מותנה בצורות שונות ומרכיביו.

  ·  להכיר אלגוריתמים שמשתמשים בהם בביצוע מותנה.

 פירוט התכנים

תנאי; ביצוע מותנה; קשר and וקשר or; טבלאות אמת ל-and ו-or; תנאי בוליאני עם יחסי סדר; משפט if  (בגרסה מפוצלת ובגרסה עוקפת); תרגול בהבנת תכניות וכתיבתן.                                          

הדגש יושם על המושגים `התניה`, `פיצול` ו`עקיפה`, ועל העובדה שלא כל קטעי האלגוריתם מבוצעים בכל הרצה.  בדוגמאות ובתרגילים יופיעו תנאים המכילים and ו-or, אך לא ההרכבות שלהם. אין ללמד not, אך יש לתרגל שימוש ביחסים שיש להם שלילות מפורשות בשפה, כגון  <  ושלילתו  => .

 

 

פרק 5: נכונות של אלגוריתמים  ( 4 שעות )

מטרות הפרק

·     להכיר בהכרה  ראשונית את המושג נכונות שילווה את חומר הלימוד  כולו.

·     להכיר את היתרונות והחסרונות של בדיקה באמצעות הרצה של אלגוריתם/תכנית.

·     להכיר את  החשיבות של בניית אלגוריתם בצורה נאותה ושל תיעוד הולם (כולל תיעוד הקלטים החוקיים).

·     להכיר את ההבדל בין שגיאה לוגית באלגוריתם לבין שגיאה הנובעת מטעות במימוש האלגוריתם בשפת התכנות.

·     תלמידי הרמה הרגילה יתמקדו בבדיקת הפלט עבור דוגמאות שונות של קלט, הפקת פלט ע"פ קלט נתון, אימות האלגוריתם ע"י טבלת מעקב, אפיון קלטים לפלט נתון.

·     תלמידי הרמה המוגברת (5 י"ל) ילמדו את כל הפרק כפי שהוא מופיע בתכנית הלימודים.

·     בכיתות הטרוגניות יילמד הפרק ע"פ הרמה הרגילה.

 

 

פירוט התכנים

תחום הקלטים החוקיים; נכונות ביחס לבעיה אלגוריתמית וקלטיה; אלגוריתם נכון ואלגוריתם שגוי; בדיקת אלגוריתם באמצעות הרצה על קלטי בדיקה ומגבלותיה של בדיקה כזאת; תיעוד ככלי עזר להשגת נכונות ובדיקת נכונות.

תכנית שגויה (שגיאות תחביר, שגיאות בזמן ריצה, פלטים שגויים).                

הרצה ובדיקה של תכניות קיימות.

 

 

פרק 6: ביצוע חוזר  ( 15 שעות )

מטרות הפרק

  ·  ללמוד את מבנה הבקרה של ביצוע חוזר.

  ·  לתרגל ביצוע חוזר ככלי לעידון אלגוריתמים.

  ·  להבחין  בין כתיבה אלגוריתמית של לולאה לבין מימושה בשפת תכנות.

  ·  להשתמש בלולאות לאלגוריתמים המצריכים  מנייה או צבירה.

 

פירוט התכנים

ביצוע חוזר: מקרים נפוצים  (פעולה אחת החוזרת על עצמה, פעולה החוזרת ומתבצעת על נתונים שונים, ביצוע חוזר עם פעילות מצטברת); מונים; צוברים; תנאי סיום; ביצוע אינסופי. משפט while, תנאי בוליאני כזקיף.     

הערות: הצד היישומי בפרק זה יתרכז במשפט ה-while. יש להדגים גם באמצעות פסאודו-קוד נייטרלי שאין לו תרגום ישיר לשפת התכנות, למשל: "בצע לכל איבר בקבוצה". במקרים כאלה ניתן לתרגל גם באמצעים לא ממוחשבים. יש להדגיש  שבביצוע חוזר טקסט האלגוריתם נשאר קבוע, אך הוא משרה תהליכי ביצוע באורכים שונים (כולל אורך 0) התלויים בקלט. יש לקשור זאת לביצוע שאינו מסתיים (דהיינו בעל אורך אינסופי).

 

יש להדגיש את המשמעות המיוחדת של מושג הנכונות בהקשר של ביצוע חוזר (מילוי אחר התנאים הנדרשים בסיום הביצוע החוזר והבטחת סיום  הביצוע).  ניתן להציג לולאה  פשוטה "חזור n   פעמים" (ממומשת על ידי צורה פשוטה של for) לפני לימוד יסודי של לולאת while  (אין הכוונה ללימוד ממשי ומעמיק של לולאת for).

 

פרק 7: יעילות של אלגוריתמים  ( 3 שעות )

מטרת הפרק

·     להכיר בהכרה  ראשונית את מושג היעילות, שילווה את חומר הלימוד כולו.

·     לתלמידי הרמה הרגילה יש להזכיר את המושג בלבד ולהעביר את יתרת השעות לפרק 10 שילוב והרכבה של מבני בקרה.

·     תלמידי הרמה המוגברת ילמדו את הפרק כפי שהוא מופיע בתכנית הלימודים.

·     בכיתות הטרוגניות יילמד הפרק ע"פ הרמה הרגילה.

 

פירוט התכנים

זיהוי וספירת הוראות חשובות; זמן ביצוע כפונקציה של גודל הקלט; השוואה בין זמני ריצה, המקרה הגרוע ביותר. 

השפעת האלגוריתם על זמן הריצה והשפעת היישום כולו (שפת התכנות, המהדיר והמחשב) על זמן הריצה.  

מדידה והשוואה בין זמני ביצוע של תכניות קיימות תוך הכנסת שינויים.       

הערה: יש להדגים מה הן ההוראות "החשובות", או הדומיננטיות, לסוגים שונים של בעיות. אין ללמד סימון O-גדול. דוגמה אפשרית במעבדה היא בדיקת ראשוניות של מספר n  באמצעות בדיקת המספרים n ,...,2 ולאחר מכן בדיקת Ön,...,2 (אפשר להראות גם ביצועים של אלגוריתם הסתברותי לבעיה זו, והשיפור שהוא נותן, אך ללא הסבר). יש להדגיש את ההבדל שבין תכנית בעלת טקסט קצר לבין תכנית יעילה.

 

פרק 8: תת-משימות: פונקציות / פעולות  ( 8 שעות )

מטרות הפרק

  ·  ללמוד את מושג הפונקציה/הפעולה כאמצעי לפתרון בעיה בעזרת פתרון תת-בעיות.

  ·  ליישם פונקציות/פעולות בשפת התכנות.

 

פירוט התכנים

שימוש בפונקציה/בפעולה כהתמודדות עם תת-בעיה; אלגוריתם לפונקציה/לפעולה כפתרון התת-בעיה; קריאה לפונקציה/לפעולה כהוראה באלגוריתם הקורא.

פונקציות/פעולות בשפת התכנות: הגדרת פונקציה/פעולה, גוף הפונקציה/הפעולה, פרמטר ערך, משתנה מקומי.

הערות: יש לקשור את החומר עם המושגים העיוניים של פרק 3. יש לשלב פונקציות/פעולות הנכתבות על-ידי התלמידים עם פונקציות/פעולות מערכת. יש להדגיש את הצורך בנכונות הפונקציה/הפעולה הנקראת ביחס להנחות הקלט שלה.

 

פרק 9: מערכים חד-ממדיים  ( 12 שעות )

מטרות הפרק

   ·   להכיר את הצורך במבני נתונים.

   ·   ללמוד את מבנה הנתונים מערך כאוסף לינארי של משתנים מאותו הסוג.

 

פירוט התכנים

מבני נתונים והצורך בהם; מערך; מציין: הגדרת מערך; טיפוס המערך; מציינים; טווח המציינים; טיפוסי מציינים. משפט for; טיפוס תווי ומערך תווי.                                                                              

הערות: יש להדגיש את ההקבלה שבין משתנה לתא של מערך, ואת העובדה שמערך נבנה כדי לאסוף יחד קבוצה של משתנים למטרה משותפת ולאפשר טיפול אלגוריתמי אחיד (להדגים  באמצעות השוואה בין טיפול בשלושה משתנים לבין טיפול באלף). יש להראות את הקשר ההדוק שבין ביצוע חוזר כמנגנון בנייה של אלגוריתם לבין מערך כמנגנון ארגון של נתונים. יש להדגיש את הקשר שבין משפט for למערך חד-ממדי ואת תפקידו הכפול של המציין בהקשר זה.

 

פרק 10: שילוב והרכבה של מבני בקרה  ( 16 שעות )

 

מטרות הפרק

   ·   לתרגל ולהעמיק בכל הכלים שנלמדו בפרקים הקודמים.

   ·   להכיר את בעיית החיפוש.

 

פירוט תכנים

פתרון בעיות מורכבות באמצעות שילוב והרכבה של מבני בקרה.                   

טיפוס בוליאני; קשר not; קינון ושילוב מנגנונים (while מקונן, if ו-while משתלבים, מנגנוני בקרה בתוך פונקציות וכדומה).                                                                                                                

הערה: יש להדגים ולתרגל את הנלמד באמצעות בעיות מתקדמות ומורכבות יותר (לדוגמה: בעיות על מערכים ממוינים או כמעט ממוינים (לא מיון), חיפוש סדרתי, מציאת זוגות שאינם בסדר הנכון וכדומה). למתקדמים אפשר להוסיף חיפוש בינארי. ניתן להרחיב בנושא של תווים בעזרת דוגמאות מעולם עיבוד התמלילים. יש להעמיק ולהרחיב גם בנושאי יעילות ובסוגים שונים של ביצועים חוזרים ושילובם. יש להעמיק, באמצעות פסאודו-קוד, גם בניתוח ובפירוק של בעיה לפני היישום בשפת התכנות.

                  

 


 

מדעי המחשב 2

 

הזמן הנדרש

·   עיוני -  60 שעות

·   מעשי - 30 שעות

מטרות היחידה

·        להעמיק ולהרחיב את החומר שנלמד ב"יסודות מדעי המחשב 1".

·        להוסיף כלים לפיתוח ולמימוש אלגוריתמים, למשל פרוצדורות/פעולות, רקורסיה ומערכים רב-ממדיים.

·        להעמיק את  הדיון בנושאי נכונות ויעילות.

·        להציג אלגוריתמים לבעיות חשובות  (למשל מיון), המשמשות אמצעי למידה והדגמה לנושאים שנלמדו.

טבלת הפרקים וחלוקת  השעות המוצעת*

 

פרקי הלימוד

עיוני

מעשי

פרק 1 - פיתוח אלגוריתמים

8

--

פרק 2 – פרוצדורות / פונקציות / פעולות

8

10

פרק 3 - תווים, מחרוזות ופעולות עליהן

6

4

פרק 4 - בעיות אלגוריתמיות מתקדמות

18

6

פרק 5 - יעילות ונכונות של אלגוריתמים - הרחבה

10

--

פרק 6 – טיפוסים ומבוא למבני-נתונים

8

6

פרק 7 – יחידת ספריה / מחלקה

2

4

                                                 סה"כ 

60

30

    *  חלוקת השעות בטבלה מתייחסת לתלמידי הרמה המוגברת.

 

סביבת העבודה

שפת התכנות -C# .

ניתן להשתמש בכל סביבת עבודה בהתאם לשפת התכנות. היחידה נכתבה בצורה גנרית ללא תלות במהדר זה או אחר.

 

 

 

 

פרק 1: פיתוח אלגוריתמים  ( 8 שעות )

מטרת הפרק

·        לתרגל ולהעמיק בניתוח בעיה ובפתרונה.

 פירוט התכנים

ניתוח בעיה מורכבת יותר ופיתוח פתרונה בשלבים מלמעלה למטה (top-down);  תכנות מודולרי.

 

 

פרק 2: פעולות  ( 18 שעות )

פירוט התכנים

חזרה על פעולות בעלות ערך החזרה וערך החזרה ריק; חזרה על העברת פרמטרים; scope של משתנה; תיעוד של פעולה, כולל ציון טענות הכניסה ויציאה  לפעולה.

הערה: יש לקשור לכאן את הנלמד בפרק 8 של "יסודות מדעי המחשב 1" .

 

 

פרק 3: תווים ומחרוזות  ( 6 שעות )

מטרת הפרק

  ·  להקנות  כלים לפתרון בעיות לעיבוד טקסט.

 

פירוט התכנים

מחרוזות; יחס סדר מילוני; ייצוג מחרוזות כמערכי תווים; בניית אלגוריתמים  עבור מחרוזות.

שימוש בפעולות פשוטות של המחלקה String: אורך מחרוזת, השוואת מחרוזות, העתקת מחרוזות, מחיקת מחרוזות, שרשור מחרוזות, מציאת תת-מחרוזת.

 

 

פרק 4: בעיות אלגוריתמיות מתקדמות  ( 24 שעות )

מטרות הפרק

·        להכיר את בעיית המיון והמיזוג ואלגוריתמים שונים לפתרונן.

·        לתרגל ולהעמיק בנושאים הנלמדים ביחידה.

 פירוט התכנים

חיפוש ומיון; מיזוג מערכים ממוינים; בעיות נוספות, כולל כאלה המשתמשות במספרים אקראיים. 

הערות: יש לשלב כאן פרוצדורות/פונקציות/פעולות מערכת נוספות שטרם נלמדו ככלי עזר לפתרון הבעיות הנ"ל.     

יש ללמד שתי שיטות חיפוש: עם זקיף וחיפוש בינרי. תלמידי הרמה המוגברת  ילמדו לפחות שתי שיטות מיון, מיון דחיפה ומיון בועות. חיפוש בינרי ילמדו רק תלמידים ברמה המוגברת.

 

פרק 5 : יעילות ונכונות של אלגוריתמים - הרחבה  ( 10 שעות )

פרק רשות לתלמידי הרמה הרגילה (3 י"ל). חובה לתלמידי הרמה המוגברת.

מטרות הפרק

·        להעמיק בלימוד נושא היעילות והנכונות של אלגוריתמים.

·        ללמוד כלים ושיטות לניפוי שגיאות.

פירוט התכנים

ספירת מספר הביצועים של  פעולות עיקריות בהתאם לסוג הבעיה (למשל: במיון - מספר ההשוואות; בבדיקת ראשוניות - מספר פעולות הכפל והחילוק); ניפוי של חלקי תכניות לפני הרכבתם לתכנית אחת; ניפוי חלקי תכניות על-ידי שימוש בפיגומים (תכנית עזר). שימוש בכלים ממוחשבים לניפוי שגיאות.                                    

הערה: בעת בניית האלגוריתם לפתרון בעיה יש לקשר בין פירוק בעיה לתת-בעיות לבין בדיקת הנכונות של האלגוריתם על חלקיו.

 

פרק 6: טיפוסים ומבוא למבני-נתונים  ( 10 שעות )

מטרות הפרק

·        להכיר את המושג `טיפוס נתונים`.

·        להכיר  את מבנה הנתונים `רשומה`.

·        לבנות מבנים מורכבים.

 פירוט התכנים

המושג טיפוס: הצהרת טיפוס, טיפוס מפורט.                                                  

מבני נתונים מורכבים:  מערכים. רשומות ושילובם; שדה ברשומה; הגדרת רשומות; גישה לשדה בתוך רשומה; קליטה לתוך רשומה. הגדרת מערך דו-ממדי; מציינים למערך דו-ממדי.

 

 

פרק 6: טיפוסים ומבוא למבני-נתונים  ( 10 שעות ) התאמה ל-C#

 

מטרות הפרק

·        להכיר את המושג `טיפוס נתונים`.

·        להכיר  את מושג המחלקה הבסיסי.

·        לבנות מבנים מורכבים.

 פירוט התכנים

המושג טיפוס: הצהרת טיפוס, המחלקה כמגדירה טיפוס.                                 

מבני נתונים מורכבים:  מערכים, מחלקות בעלות תכונות פומביות בלבד, הגדרת מחלקה, תכונה של מחלקה, גישה ישירה לתכונה של מחלקה, קליטת ערך לתכונה.

 הגדרת מערך דו-ממדי; מציינים למערך דו-ממדי.

 

הבהרה (לכל השפות):

במערך חד ממדי כלולות גם  הפעולות הבאות: השוואה בין מערכים ממוינים, מיזוג מערכים ממוינים, חיפוש סדרתי למציאה או הוספה של איבר, פיצול מערך ל- 2 מערכים, בניית מערך חלקי, לדוגמה: נתון מערך ממוין עם חזרות יש לבנות מערך  ללא חזרות

 

במערך דו ממדי כלולות גם הפעולות הבאות: חיפוש סדרתי לפי שורות ולפי עמודות, בדיקת מיון בשורות, עמודות ואלכסונים ראשיים, בדיקת לקיום תנאי בשורות, עמודות ואלכסונים ראשיים, השוואת שורה או עמודה למערך חד מימדי, הוספת שורה או עמודה למערך, מציינים למערך דו-ממדי.

 

הערה: תלמידי הרמה המוגברת ילמדו גם קבצים של רשומות תוך הדגשת נושאים אלה:  גישה סדרתית; אורך לא חסום; קבצים כזיכרון עמיד; זמן גישה והשפעה על זמני ביצוע של תכנית.

 

פרק 7:   יחידת ספרייה  ( 6 שעות )

לתלמידי הרמה הרגילה כפרק רשות.

מומלץ לתלמידי הרמה המוגברת לבצע בחופשת הקיץ עבודה מסכמת ליחידת הספרייה אשר תכיל מבני נתונים מורכבים, ותת תוכניות עם פרמטרים.

מטרות הפרק

·        לערוך היכרות מעמיקה עם יחידת הספרייה בסביבת העבודה.

·        לחדד את רעיון המודולריות של מערכת תכנה באמצעות בנייה של יחידות ספרייה ושימוש בהן.

 

פירוט התכנים 

בניית יחידת ספרייה בסביבת העבודה; משתנה פנימי; שגרה פנימית; קישור יחידת ספרייה לתכנית.

 

פרק 7:   המחלקה  ( 6 שעות ) התאמה ל-C#

לתלמידי הרמה הרגילה כפרק רשות.

מומלץ לתלמידי הרמה המוגברת לבצע בחופשת הקיץ עבודה מסכמת למחלקות אשר תכיל מבני נתונים מורכבים, ותת תוכניות עם פרמטרים.

 מטרות הפרק

·        לערוך היכרות מעמיקה עם המחלקה בסביבת העבודה.

·        לחדד את רעיון המודולריות של מערכת תכנה באמצעות בנייה של מחלקות ושימוש בהן.

פירוט התכנים 

מחלקה בעלת תכונות פרטיות ותכונות מורכבות. פעולות של מחלקה: פעולות בונות, קובעות ומאחזרות, פעולות המקבלות פרמטרים.

בניית מחלקה בסביבת העבודה; בניית פרוייקט בסביבת העבודה, צירוף מחלקה לפרוייקט.

 

 

 

 


תחתית הטופס

 

 רחוב דב קליין 1, רחובות

טלפון: 08-9476526

פקס: 08-9460179
כל הזכויות שמורות לאוריג`ין בע"מ פותח ע"י schooly אתרים לבתי ספר