עמוד הבית
אודות
דבר מנהלת הקריה
לוח צלצולים
מחטיבות לתיכון לב
תקנון חטיבה עליונה
עת לתת
ערב מגמת מחול תשע"ז
אות הפעיל המצטיין תשע"ז
"השראה לעתיד וקריירה ברחובות"- " INSPIRE TO CAREER "
יום גיבוש שכבת י תשע"ח
22 שנה לרצח רבין
אליפות סטראטאפ לנוער
טיול שנתי מחזור מג
פורים תשע"ח
ערב מגמת מול תשעח
מקצועות לימוד
אומנות
אזרחות
אנגלית
ביולוגיה
ביוטכנולוגיה
גיאוגרפיה
היסטוריה
הנדסת תוכנה
חנ"ג
כימיה
לשון
מדעי החברה
מדעי המחשב
מוסיקה
מחול
מתמטיקה
ניהול עסקי
ספרות
ערבית
פיסיקה
פסיכולוגיה
תקשורת
תנ"ך
מידע שימושי
טפסים
נוהל ערעור על ציון מבחן בגרות
טל לנוער במצוקה
פרס חינוך
מעבר מהחטיבות לתיכון
מעבר מכיתה י' ליא תשע"ח
כיתת נחשון
אודות תוכנית נחשון
תנאי קבלה
מגמת מחול
צור קשר

כל הדפים

מקצועות לימוד

הנדסת תוכנה

תוכניות לימודים

שירותי רשת ופרוייקט גמר


תוכנית לימודים להתמחות

Web Services

מבוא:

התלמידים יתכננו ויעצבו מערכת מבוזרת מבוססת שירותי רשת.

 

מטרת העל של התמחות זו הוא לרכוש ידע בפיתוח אפליקציה מבוזרת, חלונאית ומבוססת רשת.

ממטרת על זו נגזרים היעדים הבאים:

1.        להכיר את העקרונות של תכנות חוסר מצב.

2.        להכיר את סביבת הפיתוח .Net

3.        להכיר את העבודה עם מסדי נתונים .

4.        ללמוד עקרונות פיתוח תוכנה בשפת תכנות מונחת עצמים.

5.        לבנות אפליקציות בשפת תכנות מונחת עצמים המשלבת תכנות בסביבה מבוזרת

6.        להכיר את מנגנון יצירת וצריכת שירותי רשת

 

דרישות קדם

סיום קורס "יסודות מדעי המחשב" בהצלחה

חלוקה השעות ושעות הפרויקט

מעצם טבעה של תוכנית לימודים זו, נדרשת התנסות רבה של התלמיד בעבודה מעשית. חלקה המעשי של התוכנית הינה 67% מהשעות הנלמדות, דהיינו 10 ש"ש. חלקה העיוני של התוכנית הינו 33% מהשעות הנלמדות, דהיינו 5 ש"ש.

שעות הלימוד העיוניות ושעות ההתנסות צריכות להיות משולבות זו בזו.

 

חלוקה מומלצת

כיתה י"א 180 שעות ( 6 ש"ש )

כיתה י"ב –  270 שעות ( 9 ש"ש )

אנו מאפשרים חלוקה פנימית של ביה"ס.

 

 ראשי פרקים

 

ראשי פרקים

מספר השעות המוקצות

עיני

מעשי

1. עולם ה- Web – מושגי יסוד

20

 

2. תכנות OOP ו- C# מתקדם

42

60

3. מושגים בסיסיים במודל השכבות

4

 

4. מבוא למסדי נתונים

10

 

5. שפת SQL  

8

8

6. מבוא ל- XML

4

4

7. גישה וטיפול במקורות נתונים

4

36

8. תכנות חלונאי - Windows Forms

4

36

9. בניית אתרי אינטרנט דינאמיים - ASP.NET

4

46

10. XML Serialization

 

8

11. פרוטוקול SOAP

 

 

8

12. שירותי רשת - Web Services

20

10

13. ניתוח מערכות בשיטת UML - 40 שעותמבוא ל- UML.

30

10

14. הנחיית פרוייקטים ועבודות גמר.

 

74

סה"כ

150

300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תחתית הטופס

 


נושא הלימוד

עיוני

היתנסות

סה"כ

1. עולם ה- Web – מושגי יסוד

שרת אינטרנט, מהו?
לקוח אינטרנט, מהו?
מודל התקשורת שרת/לקוח.
מאפייני שרת אינטרנט.
פרוטוקול 
HTTP.
שפת התסריט
HTML .
עיבוד בצד לקוח.
עיבוד בצד שרת

20 שעות

 

20 שעות

2תכנות OOP ו- C# מתקדם

 

    מבוא תיאורטי לתכנות מונחה עצמים

1. תכנות פרוצדוראלי מול תכנות מונחה אובייקטים.
2. כימוס (
Encapsulation).
3. הורשה (
Inheritance).
4. רב צורתיות (
Polymorphism).

 

מבוא מעשי לתכנות מונחה עצמים.

1. כימוס – מבנה מחלקה. משתני מחלקה (Data Members), שיטות (Methods), בנאים (Constructors), הרשאות גישה Private ו- Public מאפיינים (Properties), משתנים סטאטיים (Static Data Members) , שיטות סטאטיות (Static

Methods). 

2.יחסי הכלה בין אובייקטים (Composition, Aggregation, Association)

3. הורשה – בניית עץ הורשה, שיפור רכיבים קיימים.

4. רב צורתיות – שיטות וירטואליות (Virtual Method), מחלקות מופשטות (Abstract Class), מתודות אבסטרקטיות (Abstract Method), מבני נתונים הטרוגניים.

5. ממשקים (Interface) – בניית ומימוש ממשק, הורשה בין ממשקים, שימוש בממשקים המוגדרים ב- NET (IComparable, IDisposable וכו`)

6. שימוש בממשק כחוזה בין מחלקות.
 

אוספים

1. מערכים מול אוספים.
2. 
ArrayList.
3. 
Hashtable .
4. הורשת אוספים.
הרחבות לכיתות מתקדמות –
SortedList, StringList, Stack, Queue.

 

קבצים

1. טיפול בקבצים ובספריות.
2. קבצי טקסט.
3. קבצים בינאריים.

 

 

העמסת אופרטורים

1. מדוע להעמיס אופרטורים?
2. העמסת אופרטורים בוליאניים (<,>,==,!=,>=,<=).
3. העמסת אופרטורים מתמטיים (+, =+)
4. העמסת אופרטורי המרה (
explicit ,implicit ).


מודל האירועים

1. מה הצורך באירועים?
2. 
Delegates.
3. 
Events.


טיפול בחריגים

1. מהם חריגים? , מדוע נחוץ לטפל בהם?
2. מנגנון הטיפול בחריגים, כיצד המערכת מטפלת בחריגים.
3. המילים השמורות (
try, catch, throw, finally).
4. המחלקה
Exception  .
5. מחלקות לטיפול בחריגים.
6. שרשור משפטי
catch .
7. יצירת מחלקות
Custom Exception


 Attributes.

1. מהם Attributes ?
2. שימוש ב- 
Attributes ?
3. יצירת
Attributs כלומר   (Custom Attributes).


תכנות אסינכרוני – הרחבה לכיתה מתקדמת

1. מבוא לתכנות אסינכרוני.
2. הרצת מקבילית באמצעות
Thread ו- ThreadStart
3. סינכרון
Threads .

 

42 שעות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 שעות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

102 שעות

3מושגים בסיסיים במודל השכבות

חלוקת תוכנית לשכבות, מדוע?
שכבת המידע.
שכבת הביניים.
שכבת התצוגה

4 שעות

 

4 שעות

4מבוא למסדי נתונים

ניהול נתונים – קבצים מול מסד נתונים.
יתרונות חסרונות.
המודל הטבלאי:

1. מודל נתונים לוגי בעל בסיס מתמטי
2. טבלאות.
3. קשרים בין טבלאות.

4. נירמול נתונים (שלושת הרמות הראשונות).

 

10 שעות

 

10 שעות

5שפת SQL

מבוא לשפת SQL.

1. מהי שפת SQL ?
2. סוגי שאילתות (
DML,DDL)


קריאת מידע

1. משפטי SELECT .
2. הגבלת שדות
3. הגבלת רשומות
4. שדות חישוביים.
5. כינויים.
6. מיון התוצאות.


שינוי מידע

1. משפט INSERT .
2. משפט
UPDATE .
3. משפט
DELETE .


צירופים

1. משפט INNER JOIN .
2. 
CROSS JOIN.
3. שימוש בכינויים לטבלאות.
4. 
COMPOSITE JOIN.


משפטים נוספים

1. משפט GROUP BY.
2. משפט
HAVING .

 

8 שעות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 שעות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 שעות

6. מבוא ל-XML

עקרונות XML .

1. מהי XML ?
2. מדוע
XML ?
3. 
XML אינה עושה דבר.
4. 
XML ברת הרחבה.


כללי תחביר XML .

Schema XML.

1. מהי Schema ?
2. מדוע צריך
Schema ?
3. מרכיבי ה-
Schema ?

4 שעות

4 שעות

8 שעות

7גישה וטיפול במקורות נתונים

מבוא ל- ADO.NET

1. תכנון מערכת מבוססת מסדי נתונים.
2. ארכיטקטורת
ADO.NET .
3. 
ADO.NET ו- XML.
Disconnected ו- FullConnected.


התחברות (Connection) למקורות מידע.

1. בחירת אובייקט Connection מתאים.
2. הגדרת
Connection String .
3. פתיחת/סגירת
Connection למסד נתונים.
4. טיפול בחריגים בתהליך ההתחברות.


טיפול במידע – Full Connected.

1. אובייקט Command .
2. איחזור מידע.
3. שמירה ועידכון מידע.
4. שימוש בטראנזקציות.


טיפול במידע – Disconnected.

1. מבנה המחלקה DataSet .
2. הגדרת קשרים בין ה-
DataTable’s .
3. איחזור מידע.
4. שמירה ועידכון מידע.
5. המחלקה 
DataView.

 

4 שעות

36 שעות

40 שעות

8תכנות חלונאי - Windows Forms

יסודות התכנות החלונאי 

1. מבוא לתכנות חלונאי.
2. תכנות מונחה אירועים –
Event Driven .

2.1  ארועים.
2.2 תור ההודעות.
2.3 לולאת ההודעות.


תכנות חלונאי ב .NET Framework 

1. תכנות חלונאי ב .NET Framework
2. המחלקה 
Form  (מאפיינים, שיטות, אירועים).


טיפול במקלדת ועכבר

1. אירועי עכבר. 
2. אירועי מקלדת. 


הפקדים  הבסיסיים. 

1. המחלקה  Control- מחלקת הבסיס של הפקדים.
2. הפקדים הבסיסיים : 
Button,  TextBox,  Label.
3. פקדי רשימה :
ListBox , ComboBox .
4. פקדי בחירה :
CheckBox, RadioButton .
5. הוספת פקדים לטופס
6. פקדי תצוגת נתונים טבלאיים כגון
DataGrid   או WiewGrid     .
7. כריכת נתונים 


פקדים נוספים – הרחבות לכיתה מתקדמת.

1. ListView 
2. המחלקה
ListViewItem 
3. 
TreeView 
4. 
Splitter 
5. 
Timer 
6. 
MonthCalendar 
7. 
ErrorProvider 


ניהול מספר טפסים 

1. דוגמה לתיבה מודאלית
2. 
enum DialogResult 
3. דוגמה לתיבה לא מודאלית 
4. תיבות הדו שיח המשותפות (
Common DialogBox    )
5. 
ColorDialog 
6. 
FontDialog 
7. 
OpenDialogBox 


תיבות הודעה - Message Box 

1. המחלקה  MessageBox

 

 תפריטים (Menu), סרגלי כלים (Toolbar) ושורות מצב (Status Bar ) .

1. תפריטים   Menu
2. 
MainMenuControl 
3. 
ContextMenu 
4. 
ToolBar 
5. 
StatusBar 


פקדי משתמש - User Controls 

1. Extended Control 
2. 
Composite Control – User ControlProject 
3. 
Custom Control 


הורשת טפסים - Form Inheritance

גראפיקה -   GDI+  – הרחבות לכיתה מתקדמת

1. מרחב השמות  System.Drawing 
2. המחלקה 
Graphics 
3. ציור בסיסי בטופס 
4. האירוע 
Form.Paint 
5. המחלקה 
Pen 
6. המחלקה
Brush וניגזרותיה 
7. הצגת תמונות 
Image – RenderingImages 

 

4 שעות

36 שעות

40 שעות

9בניית אתרי אינטרנט דינאמיים - ASP.NET

יסודות בבניית אתרים דינאמיים.

1. מבוא ל- ASP.NET 

1.1 מאפייני ASP.NET .
1.2  מבנה אפליקציית
ASP.NET .
1.3  מודל ההרצה (
Request\Response ) .

2. יצירת טפסי Web .
3. הפרדה בין קוד לרכיבי תצוגה –
Code Behind .
4. טיפול באירועים.

4.1 האירוע Form_Load .
4.2 
Page.IsPostBack .
4.3 אירועי פקדים.
4.4 אירועי המערכת ב-
Global.ASAX

5. קובץ קונפיגורציה – Web.Config.

5.1 מדוע זקוקים לקובץ קונפיגורציה.
5.2 שמירת מידע.
5.3 קריאת מידע מקובץ קונפיגורציה.
5.4 הקשר היררכי בין קבצי קונפיגורציה.


פקדים

1. פקדי לקוח מול פקדי שרת.

1.1 Html Control.
1.2 
Web Server Control .
1.3 
Html Server Control .

2. הפקדים הסטנדרטיים.

Button, Label, TextBox LinkButton    ,


3. פקדי רשימה.

ListBox, DropDownList, DataView     

4. פקדי בחירה.

RadioButton    , CheckBox

5. פקדי אימות מידע.

RequiredFieldValidator    ,  ,RangeValidator CompareValidator    ,              RegularExpressionValidator, CustomValidator, ValidationSummary   

6. פקדי מכולה.

Panel    , Table

7. כריכת מידע.

7.1 פקדי הצגת מידע - DataGrid, DataList, או GridView
7.2 כריכת מידע בפקדים אחרים.

8. בניית פקדים מותאמים (UserControls).

8.1 User Controls (ascx ).
8.2 פרוייקט
Web Control Library


מחלקות וטכניקות שמירת State .

1. שמירת מידע בצד לקוח (Cookies, Query String, ViewState    ).
2. שמירת מידע בצד שרת  (
Application, Session, Cache    ).

4 שעות

46 שעות

50 שעות

10XML Serialization

תסריט העברת מידע ממחשב למחשב.
התמדה –
Persistence .
התכונה
Serialization  .
פורמט
SOAP  ופורמט Binary .
Custom Serialization
Deserialization

 

 

8 שעות

8 שעות

11פרוטוקול SOAP

פרוטוקול SOAP , מהו?
מבנה הודעת
SOAP .

 

 

8 שעות

8 שעות

12שירותי רשת - Web Services

הצורך בשירותי רשת.
ארכיטקטורת שירותי רשת -
SOA.
בניית לקוח לשירותי רשת.

1. מסמך WSDL .
2. 
Discovery Web Service.
3. 
Web ServiceProxy.
4. תוכנית העזר –
Wsdl.exe .
5. בניית לקוח לשירותי רשת.


בניית שירותי רשת.

1. מבנה בסיס של פרוייקט שירותי רשת.
2. קבצי
asmx
3. תכונות –
Attributes .
4. שיטות ושירותי רשת.
5. טיפוסי נתונים ושירותי רשת.
6. 
DataSet ושירותי רשת.
7. ניצול
Soap Header לצורך זיהוי.
8. העברת מידע מוצפן.
9. ניהול
State בשירותי רשת.
10. קובץ קונפיגורציה.

 

20 שעות

10 שעות

30 שעות

13. ניתוח מערכות בשיטת UML - 40 שעות

מבוא ל- UML.
שלבים בבניית פרוייקט תוכנה.
ניתוח דרישות (
Requirements Analysis)

1. Use Cases
2. 
Activity Diagrams  


תיכנון (Design

1. Class Diagrams
2. 
Object Diagrams
3. 
Sequence Diagram
4. 
Collaboration Diagram
5. 
State Diagrams


כלים ממוחשבים.

 

30 שעות

10 שעות

40 שעות

הנחיית פרוייקטים

 

74 שעות

 

סך הכול שעות לימוד

150 שעות

300 שעות

450 שעות

 

 


 

 

פרויקט גמר / עבודת גמר

  • מטרת הפרויקט / ע"ג

   ליישם את הידע שרכש התלמיד תוך בניית יישום בסביבת העבודה .

  • היקף הפרויקט/ עבודת גמר

   פרויקט גמר יכול להיות בהיקף של   1 יח"ל  או   3 יח"ל   ועבודת גמר בהיקף של  5 יח"ל .

 

 

סביבת העבודה ושפת תכנות:

בכל הרמות:

סביבת העבודה.Net

שפת התכנות:    c#  .

הפרויקט/עבודת גמר יהיה מלווה בתיק מערכת לפי הרמות השונות ובהתאם לדרישות בכל רמה.

 

תיעוד העבודה והגשתה:

        ·          יש להגיש את העבודה כמפורט במסמך הגשת עבודה במדיה דיגיטלית

              (ראו באתר הפיקוח)

           ·          יש להגיש לבוחן את קבצי המקור של התוכנית.

 

משימות ולוח זמנים

מומלץ להתחיל את עבודת הגמר אחרי חופשת הפסח, בכיתה י"א. בזמן החופשה יבחרו התלמידים את נושא העבודה ויקראו חומר הקשור בעבודה. רק לאחר קבלת אישור המורה יחלו בעבודה.

 

 

 

הנחיות לפרויקט / עבודת גמר - Web Services

א. תיק המערכת:

הקדמה:

        ·          שער, שם.

        ·          הקדמה תיאור מילולי קצר של תוכן ומטרות העבודה.

        ·          קהל היעד של העבודה.

        ·          תוכן עניינים ממוספר.

 

תיאור המערכת ומטרותיה :

הפעולות במערכת ישקפו את המערכת הנבנית. המערכת יכולה להיות ארגון קיים כדוגמת סוכנות נסיעות, מערכת משחק או מערכת מדעית.

נתונים:

        ·          תיעוד בסיסי נתונים טבלאיים ע"י dsd מנורמל. (מספיק BCNF).

        ·          תיאור מבנה קבצי xml המשמשים כמקור נתונים באמצעות קובץ schema (סיומת (.xsd

        ·          הסבר/תיעוד חלוקת הקבצים השונים לספריות.

        ·          תיאור המחלקות תוך שימוש ב-uml (אופציונלי) או תוך שימוש ביכולות התיעוד הנמצאות כבר ב-visual studio     עצמו ומייצרות קבצי תיעוד ב- html.

 

ב. תכנות

התוצר של פרק זה הוא אתר עובד התואם לאפיונים שנקבעו.

          ·          קריאות התכנית: שמות משמעותיים לשגרות ושדות, עימוד פנימי, תיעוד פנימי, הערות

              והסברים בגוף  התכנית.

          ·          מבניות ומודולריות: שילוב טכנולוגיות שלמות המבניות, מיקום הקטעים בתכנית.

          ·          ממשקים והתאמתם לדרישות המערכת: ממשקים נוחים, עיצוב מסכים והנדסת אנוש, עיצוב

              האתר לנוחות המשתמש, עיצוב הפלטים.

          ·          פיתוח מונחה עצמים ב- C# או Vb.net.

 

          ·          שימוש ב-SQL לתשאול מסד הנתונים: השאילתות כוללות הוספה, עדכון וביטול רשומות.

               ניתן להשתמש ברכיבים grid , repeater, datalist).

          ·          שימוש ב-ASP.net ליצירת אתר דינמי.

          ·          שימוש ב- Web Services.

 

ג. הצגה

        ·          התלמיד יריץ את עבודתו תוך מתן הסברים נלווים.

        ·          הוכחת ידע והבנת החומר הינם תנאי הכרחי לקבלת ציון עובר.

 

מדריכי משתמשים:

        ·          הסבר קצר על מהות המערכת ותזמון הפעלתה

        ·          הסבר כיצד להריץ את המערכת

        ·          תיאור ממשק המשתמש

        ·          תיאור הפונקציות למנהל האתר

 

 

 

 

 

 

 

 

 גיליון הערכה לעבודת גמר (5 יח"ל)

שם בית הספר:

 

שם התלמיד:

 

נושא העבודה:

 

השפה/הכלים התכנותים בה כתובה העבודה:

 

 

                                                   

ניקוד מרבי מתוך 100

ניקוד בפועל

נימוקים והערות

חלק א` – תיק המערכת

(30)

 

 

קריאות תיק העבודה

 2

 

 

תיאור המערכת ומטרותיה

8  

 

 

תיאור ועיצוב בסיס הנתונים, המודולים והקשרים ביניהם.

תרשים זרימת הנתונים.

7

 

 

מפת תרשים האתר

7

 

 

מדריכי משתמשים (מנהל אתר, משתמש רגיל)

6

 

 

חלק ב` - תכנות

(55)

 

 

קריאות התכנית ותיעודה

3

 

 

מבניות, מדולריות וחלוקה למחלקות

5

 

 

שאילתות SQL לתשאול מסד הנתונים

10

 

 

שימוש   Asp.net

10

 

 

שימוש ב web services

10

 

 

 

 

 

 

ממשקים והתאמתם לדרישות המערכת

9

 

 

מוצגות (הנדסת אנוש, אסתטיקה, נוחות שימוש, שימושיות, ממשק ברור)

5

 

 

מקוריות, יצירתיות, תחכום התוכניות

3

 

 

חלק ג` - הצגה*

(15)

 

 

הצגת התוכנית ושליטה בחומר

15

 

 

 

ציון סופי*

 

 

        ·          בזמן ההרצה על התכנית להיות במצב עבודה. אם לא, ציון העבודה יהיה 0.

        ·          תלמיד חייב להכיר לעומקה את העבודה שהגיש, אחרת ציונו יהיה נכשל.

תאריך:

שם הבוחן:

חתימה:

 

 

 

תחתית הטופס


תחתית הטופס

 

 רחוב דב קליין 1, רחובות

טלפון: 08-9476526

פקס: 08-9460179
כל הזכויות שמורות לאוריג`ין בע"מ פותח ע"י schooly אתרים לבתי ספר