עמוד הבית
אודות
דבר מנהלת הקריה
מחטיבות לתיכון תשע"ז
מידע ותקנון ביה"ס
מקצועות לימוד
בחינות מעבר במקצועות שונים תשע"ז
אנגלית
חינוך גופני
מתמטיקה
עברית
חינוך חברתי
סיור בתי כנסת
כיתת נחשון
טפסים
גלריות
יצירת קשר

ארכיון חדשות

מבחני קבלה וראיונות לבוגרי ט' העו...


מבחני קבלה וראיונות לבוגרי ט' העולים לחטיבה העליונה- תשע"ח

מבחני קבלה וראיונות לבוגרי ט' העולים לחטיבה העליונה- תשע"ח

 

מקצוע

תאריך

שעה

מיקום

הכנה

 חנ"ג

כדור יד

חדר כושר

 

כדור סל

 

יום ד' - 22/2/17

יום ד' - 22/2/17

 

יום ג' - 21/2/17

 

14:30

14:30

 

14:30

 

באולם קציר א'

חדר הכושר באולם קציר א'

באולם קציר א'

 

מחול

יום ה' - 23/2/17

14:30-16:00

אשכול פיס

להכין קטע ריקוד

תקשורת

יום א' - 5/3/17  

13:00-15:00

אשכול פיס  מעבדה ג'

 

מוסיקה

יום א' - 5/3/17

16:00

חדר מוסיקה-חט"ע

לבירורים 

טובי משולם-

 050-8646767

להכין קטע נגינה

 

נחשון

יום ד' - 15/3/17

14:30-18:00

ספריה – חט"ע

 

ראיונות לכיתת מבר

יום ג' -

26-28/2/17  

15:00

ספריה – חט"ע

 

 רחוב דב קליין 1, רחובות

טלפון: 08-9476526

פקס: 08-9460179
כל הזכויות שמורות לאוריג`ין בע"מ פותח ע"י schooly אתרים לבתי ספר