עמוד הבית
אודות
זכויות התלמיד
עמידה בלוח זמנים
הפרות כללי התנהגות
נוכחות התלמידים
כללי התנהגות
למידה והערכה
מחטיבה לתיכון תשע"ז
מקצועות לימוד
מתמטיקה
אנגלית
חינוך גופני
לשון
צרפתית
מורשת
ספרות
תנך
גיאוגרפיה
ידיעת הארץ
מחול
הסטוריה
כישורי חיים
ערבית
פיסיקה
מדעים
אזרחות
זהירות בדרכים
ביולוגיה
עברית
זהירות בדרכים
כיתת נחשון
מגמת מחול
מידע שימושי
טפסים
ספרייה
מהנעשה בספרייה
המלצה לספר
סימניות ספרייה
צור קשר
כיתת דיפלומטיה

כל הדפים

מקצועות לימוד

מדעים

כיתה ח-אקולוגיה

פעילות מתוקשבת מארגי מזון


פעילות 5 -  מארגי מזון יחסי הגומלין בטבע  

פעילות מתוקשבת

בעבודה שלפניכם תעזרו באתר רשת אורט קורס אקולוגיה.

בכתובת שלפניכם  http://space.ort.org.il/ecology/

 מופיעות ההוראות והמידע שעליכם לפעול על פיהם.

הכנסו לנושא: מארגי מזון.

א.קראו את קטע המידע המופיע תחת הכותרת שרשרת מזון והגדירו את המושגים  הבאים:

(לחיצה על המושג המופיע באדום - יפתח חלון הגדרה)

1. חומרים אורגניים -  ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_________________________________________________________

 

2. חומרים אנאורגניים- ________________________________________________________

 

3. שרשרת מזון - _____________________________________________________________

 

4. יצרנים - _________________________________________________________________

 

5. תהליך הפוטוסינתזה _______________________________________________________

 

6. צרכנים ראשוניים -_________________________________________________________

 

7. צרכנים שניוניים - __________________________________________________________

 

8. מפרקים ________________________________________________________________

 

ב. בהמשך הקטע מופיעה טבלה המתארת שרשרת מזון שבה נחשים אוכלים עכברים, שאוכלים צמחים.  תרגמו את הטבלה לשרטוט של שרשרת מזון, בעזרת גרירת החיצים

בין מרכיבי שרשרת המזון קיימת תלות הבנויה על יחסי גומלין ביניהם. כשמתרחש שינוי כלשהו, הדבר משפיע מיד על מערכת יחסי הגומלין בין מרכיבי שרשרת המזון.

*הפעילות שלפניכם מציגה לכם שינויים שיכולים להתרחש ולהשפיע על יחסי הגומלין. שערו כיצד ישפיע השינוי על יתר השותפים לשרשרת המזון:

ג. לחצו על השינוי שלדעתכם יתרחש ובדקו את עצמכם! אם טעיתם מצאו וכתבו את התשובה הנכונה.

בחרו דוגמא אחת מבין השינויים שיכולים להתרחש  ותארו את השפעתה על החוליות בששרת המזון.

לחצו על המילה- המשך

* הגדירו את המושג זרימת אנרגיה-________________________________

ד. קראו את הקטע הבא:" מה יקרה אם ייכנס לתמונה שחקן נוסף"?

    (פעלו על פי ההוראות כפי שעשיתם בדף הקודם  על ידי גרירת החיצים)

ה.  בעקבות שנה גשומה גדל בצורה ניכרת קצב גידול הצמחים.
כיצד ישפיע הדבר על יתר השותפים לשרשרת המזון? הציגו את מה שיתרחש, לדעתכם, לכל אחד מהשותפים בשרשרת.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

לחצו על המילה – המשך

: ו. הגדירו את כל  המילים המופיעות באדום

מארגי מזון - __________________________________________________________

צמחונים - ____________________________________________________________

טורפים - _____________________________________________________________

פירמידת מזון - ________________________________________________________

מעבר החומרים במארג המזון הוא מחזורי בעוד שזרימת האנרגיה היא חד כיוונית - מקרינת השמש אל היצרנים, מהם אל הצרכנים והלאה במארג

 היעזרו בטבלה, כדי לשרטט חלק מן המארג הבא. לשם כך, גררו את החיצים שמשמאל, אל בין ציורי החיות. (גרירת חץ על חץ קיים תחליף את בחירתכם(.

ז. בצעו את הפעילות המתייחסת לשיר של נתן אלטרמן" לשם מה קיימים יתושים בעולם"? (לחצו על השיר והגיעו לקישור) המתאר לנו בדרך ציורית את מארג המזון.

לחצו על המילה - המשך

ח. קראו את המידע שמופיע בפרק בנושא התערבות האדם ובצעו  את הפעילות (סעיפים1-2 ) 

___________________________________________________________________        

__________________________________________________________________

 

 

 רחוב חנה אברך 1, רחובות

טלפון: 08-9471653

פקס: 08-9460179
כל הזכויות שמורות לאוריג`ין בע"מ פותח ע"י schooly אתרים לבתי ספר