עמוד הבית
אודות
זכויות התלמיד
עמידה בלוח זמנים
הפרות כללי התנהגות
נוכחות התלמידים
כללי התנהגות
למידה והערכה
מחטיבה לתיכון תשע"ז
מקצועות לימוד
מתמטיקה
אנגלית
חינוך גופני
לשון
צרפתית
מורשת
ספרות
תנך
גיאוגרפיה
ידיעת הארץ
מחול
הסטוריה
כישורי חיים
ערבית
פיסיקה
מדעים
אזרחות
זהירות בדרכים
ביולוגיה
עברית
זהירות בדרכים
כיתת נחשון
מגמת מחול
מידע שימושי
טפסים
ספרייה
מהנעשה בספרייה
המלצה לספר
סימניות ספרייה
צור קשר
כיתת דיפלומטיה

כל הדפים

מקצועות לימוד

פיסיקה

דפי מידע

אנרגיית תנועה


אנרגיית תנועה (אנרגיה קינטית)

אנרגיית תנועה (אנרגיה קינטית) היא האנרגיה שיש לגוף עקב תנועתו.

אנרגיית תנועה משמשת לתיאור שינויים במהירות התנועה של גופים שונים.

לכל גוף נע יש אנרגיית תנועה.

דוגמאות: כדורים קופצים, כלי רכב נעים, מים זורמים.

הגורמים הקובעים את אנרגיית התנועה של גוף

א. המסה ( m ) של הגוף.                 ב. מהירות הגוף ( v ).

נוסחת אנרגיית התנועה

עבור גוף שמסתו  m ומהירותו  v, אנרגיית התנועה היא:

Ek  = 1/2 mv2

 Ek = אנרגיית תנועה (ג'ול)

m   = מסה (ק"ג)

v   = מהירות (מטר לשנייה) 

 

הקשר בין מסת הגוף לאנרגיית התנועה של הגוף

ככל שהמסה של גוף תגדל כך אנרגיית התנועה של הגוף תגדל
 (בהנחה שהמהירות בשני המצבים זהה).

אם לגוף א' מסה גדולה יותר מאשר לגוף ב', ומהירותו של גוף א'
זהה למהירותו של גוף ב',

אנרגיית התנועה של גוף א' גדולה יותר מאנרגיית התנועה של גוף ב'.

קיים יחס ישר בין מסת הגוף לאנרגיית התנועה

לדוגמה: אם גוף יכפיל את מסתו פי 3 תוכפל אנרגיית התנועה שלו פי 3.

 

הקשר בין מהירות הגוף לאנרגיית התנועה של הגוף

אם לגוף א' מהירות גדולה יותר ממהירותו של גוף ב', ומסתו של גוף א'
זהה למסתו של גוף ב'

אנרגיית התנועה של גוף א' גדולה יותר מאנרגיית התנועה של גוף ב'.

קיים יחס ריבועי בין מהירות הגוף לאנרגיית התנועה.

לדוגמא: אם גוף יכפיל את מהירותו פי 3 תוכפל אנרגיית התנועה פי 9.רחוב חנה אברך 1, רחובות

טלפון: 08-9471653

פקס: 08-9460179
כל הזכויות שמורות לאוריג`ין בע"מ פותח ע"י schooly אתרים לבתי ספר