עמוד הבית
אודות
זכויות התלמיד
עמידה בלוח זמנים
הפרות כללי התנהגות
נוכחות התלמידים
כללי התנהגות
למידה והערכה
מחטיבה לתיכון תשע"ז
מקצועות לימוד
מתמטיקה
אנגלית
חינוך גופני
לשון
צרפתית
מורשת
ספרות
תנך
גיאוגרפיה
ידיעת הארץ
מחול
הסטוריה
כישורי חיים
ערבית
פיסיקה
מדעים
אזרחות
זהירות בדרכים
ביולוגיה
עברית
זהירות בדרכים
כיתת נחשון
מגמת מחול
מידע שימושי
טפסים
ספרייה
מהנעשה בספרייה
המלצה לספר
סימניות ספרייה
צור קשר
כיתת דיפלומטיה

כל הדפים

אודות

נוכחות התלמידים
נוכחות התלמידים בביה"ס
.

 

נוכחות רצופה בשיעורים היא תנאי להצלחה בלימודים.

היעדרות תלמיד ממושכת, ללא הצדקה, תחשב הפרה של חוק חינוך חובה ותדווח לרשויות המתאימות.

 

1.      התלמיד נדרש לנוכחות עקבית בביה"ס, בכל השיעורים ובכל פעילויות הבית-ספריות.

2.      חל איסור מוחלט לעזוב את שטח ביה"ס במהלך יום הלימודים ללא אישור של בעל תפקיד.

3.      על פי הוראות משרד החינוך יציאה משטח ביה"ס במהלך יום הלימודים מחייבת ליווי הורים או מבוגר מורשה. על המלווה לאשר את הוצאת התלמיד לפני מחנכת הכיתה, או רכזת השכבה, או סגנית מנהלת החטיבה, או מנהלת החטיבה.

4.      אין להעדר ואין לצאת מהשיעור אלא אם תואם הדבר מראש עם המורה המלמד בכתה. עם תום הפגישה על התלמיד לחזור לכיתה עם אישור מתאים.

5.      תלמיד שנעדר משיעור, יציג אשור מרופא או מההורים למורים המקצועיים. המורה יסמן ביומנו ויחזיר את האישור לתלמיד. באחריות התלמיד להעביר את האישור למחנך הכיתה ובאחריותו להשלים את החומר הנלמד אשר החסיר. 

6.      ביה"ס יעקוב אחרי העדריות התלמידים ממבחנים ויאשר מועד ב' לתלמידים שנעדרו,על פי שיקול הדעת של הצוות המקצועי.

7.      חובה על התלמיד להיות נוכח בכל הפעילויות החברתיות של ביה"ס.

8.      תלמיד ששוחרר מטיול או פעילות בית ספרית כלשהי יגיע לביה"ס ליום לימודים.

9.      תלמיד המוגבל רפואית, זמנית או באופן קבוע וקיבל שחרור משיעורי חינוך גופני (חנ"ג) מרופא, יפנה לאחות ביה"ס לשם קבלת אישור למורה לחנ"ג. על התלמיד להגיע לכל שעורי חנ"ג ולהיות בהשגחתו של המורה.

10.  תלמיד לא יעדר מביה"ס לצורכי נסיעה לחו"ל או חופשה במהלך הלימודים, אלא לצורך השתתפות במשלחת מאושרת ע"י הנהלת ביה"ס (ראה חוזר מנכ"ל). נסע התלמיד, על אף האיסור, לא יבחן במבחנים שהתקיימו במהלך היעדרותו ולא יהיה זכאי למועד אחר.

 רחוב חנה אברך 1, רחובות

טלפון: 08-9471653

פקס: 08-9460179
כל הזכויות שמורות לאוריג`ין בע"מ פותח ע"י schooly אתרים לבתי ספר