עמוד הבית
אודות
זכויות התלמיד
עמידה בלוח זמנים
הפרות כללי התנהגות
נוכחות התלמידים
כללי התנהגות
למידה והערכה
מחטיבה לתיכון תשע"ז
מקצועות לימוד
מתמטיקה
אנגלית
חינוך גופני
לשון
צרפתית
מורשת
ספרות
תנך
גיאוגרפיה
ידיעת הארץ
מחול
הסטוריה
כישורי חיים
ערבית
פיסיקה
מדעים
אזרחות
זהירות בדרכים
ביולוגיה
עברית
זהירות בדרכים
כיתת נחשון
מגמת מחול
מידע שימושי
טפסים
ספרייה
מהנעשה בספרייה
המלצה לספר
סימניות ספרייה
צור קשר
כיתת דיפלומטיה

כל הדפים

אודות

זכויות התלמיד


 

  

 

 

זכויות התלמיד

 

1.    לתלמיד זכות יסוד לְכבוד ולהגינות מצד הנהלת ביה"ס, ממוריו  מעובדיו ומחבריו.

2.      כל תלמיד רשאי להתבטא בע"פ ובכתב בכל תחומי החיים ובכלל זה, בנושאים השנויים במחלוקת, כל עוד אין בדברים משום פגיעה בכבוד האדם ובאמונותיו.

3.      לתלמיד הזכות להביע עמדה, לבקר ולהציע הצעות לשיפורים בנושאים הנוגעים לאורח החיים בביה"ס ובלבד שיקפיד על דרך ארץ ונימוס.

4.      זכותם של התלמידים להתארגן בגופים מייצגים כגון מועצת התלמידים השכבתית ו/או מועצת התלמידים הבית ספרית.

5.      זכותו של התלמיד לקבל יעוץ, הדרכה ועזרה בתחום האישי, החברתי והלימודי.

6.      התלמיד זכאי לקבל  מידע על תוכנית הלימודים ועל דרישות המורה בכל אחד מהמקצועות. כמו כן יקבל התלמיד מידע מהמורים על היקף החומר למבחן , על מבנה המבחן, חלוקת הניקוד לכל שאלה וכן מידע על הרכב הציון הסופי בתעודה.

7.      זכותו של התלמיד לקבל את ציוניו באופן חסוי.

8.      התלמיד זכאי לקבל מידע על הרשמתיו באירועי משמעת שונים.

 

 רחוב חנה אברך 1, רחובות

טלפון: 08-9471653

פקס: 08-9460179
כל הזכויות שמורות לאוריג`ין בע"מ פותח ע"י schooly אתרים לבתי ספר