עמוד הבית
אודות
זכויות התלמיד
עמידה בלוח זמנים
הפרות כללי התנהגות
נוכחות התלמידים
כללי התנהגות
למידה והערכה
מחטיבה לתיכון תשע"ז
מקצועות לימוד
מתמטיקה
אנגלית
חינוך גופני
לשון
צרפתית
מורשת
ספרות
תנך
גיאוגרפיה
ידיעת הארץ
מחול
הסטוריה
כישורי חיים
ערבית
פיסיקה
מדעים
אזרחות
זהירות בדרכים
ביולוגיה
עברית
זהירות בדרכים
כיתת נחשון
מגמת מחול
מידע שימושי
טפסים
ספרייה
מהנעשה בספרייה
המלצה לספר
סימניות ספרייה
צור קשר
כיתת דיפלומטיה

כל הדפים

מקצועות לימוד

חינוך גופני

תקנון חינוך גופני תשע"ו


תקנון חינוך גופני תשע"ו

א. נוכחות: חלה חובת נוכחות בשעורי חנ"ג במהלך שנת הלימודים.

היעדרות על פי תקנון בי"הס  אין להיעדר מהשיעורים, למעט: ההיעדרויות מאושרות ע"י תקנון ביה"ס.יש להציג את האישורים הנ"ל למחנך/ת  לאחר ההיעדרות על מנת שיאשרם המשוב.

ב. איחורים: עם הצלצול על התלמידים להיות לבושים בבגדי ספורט. 

ג. תלבושת:  והופעה התלמידים חייבים להופיע לשעורי החנ"ג בתלבושת עפ"י הכללים הבאים:

בנות חולצת תלבושת בי"ס, מכנסי ספורט קצרים (אורך ע"פ תקנון ביה"ס), טייץ, טרנינג, נעלי ספורט, שיער אסוף! ללא תכשיטים! חורף טרנינג מעל התלבושת הקצרה לעיל.

בנים חולצת תלבושת בי"ס,  מכנסי ספורט קצרים (אורך ע"פ תקנון ביה"ס ),טרנינג  ונעלי ספורט. שיער ארוך אסוף. חורף טרנינג מעל התלבושת הקצרה לעיל.

 הערות: על מכנסי הספורט להיות ללא רוכסן, שרוכים או כפתורים . חל איסור להתאמן עם עגילי חישוק ו\או פירסינג, יש להוריד תכשיטים לפני השיעור.

אין להופיע בנעלי סניקרס, נעלי הרים, כפכפי ספורט, נעלי קומנדו, נעלים בעלות  סוליה דקה או כל נעל שאינה נעל ספורט.

נעליים שאינן נעלי ספורט מגבילות את התנועה החופשית, אינן בולמות זעזועים ועלולות לגרום לנזקים ופציעות.

 ללא תלבושת הספורט לא תאושר השתתפות בשיעור .

ד. שחרור:

שחרור מלא תלמיד\ה שברשותו שחרור מלא מפעילות גופנית חייב להיות נוכח -בשיעורים ויוטלו עליו משימות. תלמידים המשוחררים מפעילות גופנית במהלך כל השנה, יהיו חייבים בבחינה עיונית בכל סמסטר  חומר עיוני לבחינה יפורסם במשוב .

 למשוחררים חלקית תותאם פעילות עפ"י יכולתם.

במקרה של בעיה רפואית שאינה מאפשרת פעילות גופנית חלקית או מלאה יימסר אישור רפואי

בתחילת שנת הלימודים לא יאוחר מה- 25.9.15 את האישור יש להגיש למורה לחנ"ג

מדי שנה יש לדאוג לאישור רפואי חדש.

פטור מפעילות גופנית יינתן ע"י רופא אך ורק מראש. לא יתקבל אישור גם לא של רופא, הניתן בדיעבד על פטור מפעילות גופנית. האישור הרפואי יכלול מידע על הבעיה הרפואית וכן הנחיות למורה לחנ"ג מאלו פעילויות עלהתלמיד להימנע, ואלו מותרות לו.

 * חובה על כל תלמיד לשמור העתק של האישור הרפואי.

תלמיד שהיה פטור משיעורי חנ"ג באופן חלקי או מלא חובה עליו להמציא אישור רפואי חדש המעיד על כשירותו.

 תלמיד הפטור משיעורי חנ"ג לא יוכל להשתתף בטורנירים/מרוצים המתקיימים במסגרת ביה"ס.

תלמיד הפטור באופן חלקי, השתתפותו בטורניר/מרוץ עלפי שיקול המורה ובהתאם לבעיה רפואית.

ה. ציון חנ"ג: ע"פ חוזר מנכ"ל:

הקריטריון

פירוט הקריטריון

השתתפות פעילה בשיעורים - 60% מהציון

- השתתפות פעילה בשיעור ויחס חיובי למקצוע-
   עד 40% מהציון
- התנהגות חברתית במהלך שיעורי החינוך
   הגופני
   שיתוף פעולה בעבודת צוות, התמודדות עם
   קשיים אובייקטיביים, מתן עזרה לתלמידים
   אחרים, מתן כבוד לתלמידים ולמורה וכד' -
   עד 20% מהציון

הישגים במקצועות אישיים וקבוצתיים - 20% מהציון

- ענף אישי ביצוע נכון של מיומנויות מוטוריות (הערכה
   איכותנית) - עד 5% מהציון

 • מדידת הישגים (הערכה כמותית) - שיפור
  עצמי
  שיפור יחסי מהשנה שעברה או מהשליש
  הקודם - עד 5% מהציון

- ענף קבוצתי

 • ביצוע נכון של מיומנויות מוטוריות (הערכה
  איכותנית) - עד 5% מהציון
 • השתלבות במשחק ו/או בפעילות קבוצתית -
  עד 5% מהציון

כושר גופני - 10% מהציון

שיפור במרכיבי הכושר הגופני (מדידה כמותית)

ידע והבנה - 10% מהציון

ידיעה והבנה של מושגים, תהליכים וחוקים בחינוך
הגופני, בספורט ובבריאות (בחינה עיונית או עבודה
בכתב)

בונוס על פעילות גופנית נוספת - 10% מהציון

ייצוג פעיל של בית הספר בנבחרות, תרומה לתרבות הספורטיבית של בית הספר (כגון השתתפות בארגון
פעילויות ספורט, כתב צעיר, שופט צעיר וכד'),
עיסוק בפעילויות ספורט מעבר לשיעורי החינוך
הגופני (לפחות פעמיים בשבוע, כשעה בכל פעם, או
פעם בשבוע כשעתיים) על תלמיד להביא אישור ממקום בו הוא עוסק בפעילות.


 • ע"פ משרד חינוך תלמיד שציונו בחנ"ג שלילי בתעודת הבגרות אינו זכאי לתעודת בגרות!
  הציון במקצוע החינוך הגופני בתעודת הבגרות יהיה מורכב בהתאם לפירוט בטבלה:

הנושא

האחוזים

הערות

ציון י"ב

40%

ציון שנתי+ציון בחינת בגרות מעשית

ציון י"א

30%

ציון השנתי.

ציון י

30%

ציון שנתי

 

שנת שנת לימודים פורייה ! צוות חנ"ג קריית חינוך "קציר" רחובות.

 

 

 

.

 

 

 


 רחוב חנה אברך 1, רחובות

טלפון: 08-9471653

פקס: 08-9460179
כל הזכויות שמורות לאוריג`ין בע"מ פותח ע"י schooly אתרים לבתי ספר