עמוד הבית
אודות
זכויות התלמיד
עמידה בלוח זמנים
הפרות כללי התנהגות
נוכחות התלמידים
כללי התנהגות
למידה והערכה
מחטיבה לתיכון תשע"ז
מקצועות לימוד
מתמטיקה
אנגלית
חינוך גופני
לשון
צרפתית
מורשת
ספרות
תנך
גיאוגרפיה
ידיעת הארץ
מחול
הסטוריה
כישורי חיים
ערבית
פיסיקה
מדעים
אזרחות
זהירות בדרכים
ביולוגיה
עברית
זהירות בדרכים
כיתת נחשון
מגמת מחול
מידע שימושי
טפסים
ספרייה
מהנעשה בספרייה
המלצה לספר
סימניות ספרייה
צור קשר
כיתת דיפלומטיה

כל הדפים

מקצועות לימוד

מדעים

כיתה ח' - המודל החלקיקי


עקרונות המודל החלקיקי – הסבר תופעות ומאפייני מצבי צבירה

המודל החלקיקי של החומר מאפשר הסבר וניבוי של תופעות וניסויים.

עפ"י המודל החלקיקי:

ü      כל חומר בנוי מחלקיקים שבינהם קיים ריק.

ü      החלקיקים נמצאים בתנועה מתמדת ואקראית.

ü      חומרים שונים נבדלים זה מזה בסוג החלקיקים מהם הם בנויים.

ü      מצבי הצבירה השונים של חומר מסויים שונים זה מזה בהערכות (=סידור) החלקיקים, בכוחות הקיימים בין החלקיקים, באופן התנועה שלהם ובמהירות הממוצעת של החלקיקים.

 

טבלה מסכמת: המבנה החלקיקי של החומר במצב צבירה מוצק, נוזל וגז.

       

מוצק

נוזל

גז

המרחק בין החלקיקים

קטן מאוד

קטן

גדול מאוד

סדר

מסודרים מאוד

לא מסודרים

לא מסודרים

תנועת החלקיקים

"תנודה"
נעים בתנועה מתמדת ואקראית של רטט במקום קבוע

"תנודה וסיבוב"
נעים בתנועה מהירה יותר, מתמדת ואקראית ומחליפים מקום בינהם

"תנודה, סיבוב ומעתק" תנועה חופשית, משנים מקום

כוחות בין החלקיקים

חזקים מאוד

בינוניים

חלשים מאוד (זניחים)

ציור

 

המודל החלקיקי מהווה הסבר לתופעות ותכונות החומר. לדוגמה:

ü      נפחו וצורתו של המוצק קבועים כל עוד לא מופעל עליו כוח חיצוני.

ü      אבקה של חומר מסוים היא למעשה אוסף של גרגירים שכל אחד מהם נמצא במצב צבירה מוצק. כלומר, אבקה היא חומר במצב צבירה מוצק.

ü      לנוזל יש נפח קובע, אך צורתו יכולה להשתנות ונקבעת עפ"י צורת הכלי שבו הוא נתון.

ü      נפח גז נקבע על פי הכלי שבו הוא נתון וצורתו יכולה להשתנות.

חשוב!!
מצב צבירה של חומר, צבע או הולכה חשמלית הם תכונות של חומר – צבר חלקיקים ולא של החלקיק הבודד.

בשינוי מצב צבירה - אין שינוי בחלקיקים עצמם, אין שינוי במספר החלקיקים ואין שינוי במסה.

תכונות הגז – ההסבר החלקיקי

במצב צבירה גז בין החלקיקים יש רווחים גדולים, חלקיקי הגז נעים בחופשיות לכל כיוון ומשנים את כיוון תנועתם רק כתוצאה מהתנגשות במשהו (דופן הכלי או חלקיקים אחרים).

ü      ניתן לדחוס גז כי בין החלקיקים יש רווחים גדולים.
לעומתו נוזל ומוצק הם בלתי ניתנים לדחיסה.

ü      הגז מתפשט וממלא את כל נפח הכלי (תופס את צורת הכלי) כי חלקיקי הגז נעים בחופשיות לכל כיוון ומשנים את כיוון תנועתם רק כתוצאה מהתנגשות במשהו (דופן הכלי או חלקיקים אחרים).

לחץ גז

לחץ = כוח ליחידת שטח
כאשר חלקיקי הגז מתנגשים בדפנות הכלי הם מפעילים עליהן כוח. הכוח על הדפנות תלוי במס' ההתנגשויות ובעוצמתן. ממוצע הכוח שמפעילים החלקיקים על יחידת שטח קובע את לחץ הגז בכלי.
כלומר, לחץ הגז הוא תוצאה מהתנגשויות חלקיקי הגז בדפנות הכלי.
כיצד נגביר את לחץ הגז ?

ü      בטמפרטורה קבועה, ככל שנגדיל את מסת הגז, כלומר ככל שנגדיל את מספר החלקיקים, באותו נפח, כך מספר ההתנגשויות יגדל ולכן הלחץ בכלי יגבר.
ככל שצפיפות החלקיקים בכלי גדולה יותר לחץ הגז בכלי יגבר.

ü      ככל שנקטין את נפח הכלי כך לחץ הגז בכלי יגבר מכיוון שיהיו יותר התנגשויות בשטח הדופן.

ü      ככל שנגביר את הטמפרטורה כך החלקיקים ינועו מהר יותר ויתנגשו יותר פעמים (ובעוצמה גדולה יותר) בדופן ולכן לחץ הגז בכלי יגבר.

פעפוע (דיפוזיה) של גזים

פעפוע – תנועה מתמדת ואקראית של חלקיקי החומר עד לפיזור אחיד בנפח נתון (בחומר אחר או בריק).

חלקיקי הגז מתפזרים בנפח נתון, מריכוז חלקיקים גבוה לריכוז חלקיקים נמוך עד שהם מפוזרים באופן אחיד.
כאשר מוכנס גז
A לכלי שבו מצוי גז B, חלקיקי גז Aינועו בתוך הכלי תוך התנגשות עם החלקיקים של גז B הנמצא כבר בכלי. לעומת זאת, כאשר מוכנס גז A לתוך כלי ריק  חלקיקי הגז שהוכנס לכלי יתפזרו באופן אחיד בכל נפח הכלי ללא הפרעה כך שהפיזור האחיד בכל נפח הכלי יהיה מהיר יותר.רחוב חנה אברך 1, רחובות

טלפון: 08-9471653

פקס: 08-9460179
כל הזכויות שמורות לאוריג`ין בע"מ פותח ע"י schooly אתרים לבתי ספר