עמוד הבית
אודות
זכויות התלמיד
עמידה בלוח זמנים
הפרות כללי התנהגות
נוכחות התלמידים
כללי התנהגות
למידה והערכה
מחטיבה לתיכון תשע"ז
מקצועות לימוד
מתמטיקה
אנגלית
חינוך גופני
לשון
צרפתית
מורשת
ספרות
תנך
גיאוגרפיה
ידיעת הארץ
מחול
הסטוריה
כישורי חיים
ערבית
פיסיקה
מדעים
אזרחות
זהירות בדרכים
ביולוגיה
עברית
זהירות בדרכים
כיתת נחשון
מגמת מחול
מידע שימושי
טפסים
ספרייה
מהנעשה בספרייה
המלצה לספר
סימניות ספרייה
צור קשר
כיתת דיפלומטיה

כל הדפים

מקצועות לימוד

הסטוריה

תכנית הלימודים


תוכנית לימודים בהיסטוריה

 

מיומנויות ללימוד היסטוריה

 

המטרות

התלמידים בכיתות ז'-ט' ילמדו להסביר תופעות, אירועים ותהליכים היסטוריים, בהקשר של זמן ומקום. התלמידים ילמדו להכיר את מאפייניהם, את סיבותיהם ואת השפעותיהם לטווחי זמן שונים.

התלמידים ילמדו להבחין בין עובדות להסברים ויוכלו להצביע על מה מתבססים ההסברים.

הלמידה תיעשה בהדרגתיות תוך שילוב המיומנויות  למיניהן, כך שבוגרי חטיבת הביניים יוכלו ליישם את המיומנויות בהמשך לימודיהם בחטיבה העליונה

 

המיומנויות

לימוד המיומנויות יעשה תמיד תוך כדי לימוד הנושאים השונים.

 

עיקרי המיומנויות הנדרשות

1.      איסוף חומר.

2.      קריאה וניתוח טקסט מילולי וטקסט חזותי.

3.      כתיבת תשובות.

1. איסוף חומר

 

פיתוח היכולת לאתר מידע  בנושא מסוים ממקורות מידע מגוונים.

 

2. קריאה וניתוח טקסט מילולי וטקסט חזותי

 

טקסט מילולי

 

א. קריאה וניתוח של קטע מספר הלימוד או מכל מקור אחר, בעזרת המשימות הבאות:

 1. ניתוח כותרת: העלאת השערות בנוגע לכתוב בהמשך הטקסט ואימות ההשערות לאחר סיום הקריאה.
 2. הגדרה: הנושא המרכזי  בו עוסק הטקסט.
 3. זמן ומקום: עיון והסבר של האירוע/התהליך/התופעה שבה עוסק הנושא המרכזי בטקסט בהקשר לזמן ולמקום שבו התרחשו (כדי להימנע מאנכרוניזם) .

4.       איסוף נתונים:

איסוף הנתונים כולל את:

א.       העובדות המבהירות את הנושא המוצג בטקסט, אילו נתונים הובאו ומאילו תחומים.

ב.       ההסברים שהוצגו להבנת הנושא המוצג בטקסט

5.       ניתוח הנתונים:

עיבוד וניתוח הנתונים יאפשר:

א.       הבחנה בין עיקר לטפל, בין ראיות למסקנות, בין עובדות להנחות ולדעות

ב.       הבנת ההשפעות של הנושא שהוצג בטקסט על תחומים שונים בטווחי זמן שונים

ג.        הבחנה בין הסבר להצלחתה של פעולה לבין הצדקתה המוסרית

ד.       הבנה כיצד מתקשר הנושא למה שנלמד עד כה

6.       להעמקה ולהרחבה: דרך הצגת הנושא בטקסט (לדוגמה: האם הגישה המוצגת מאוזנת)

ב. בקריאה ובניתוח של מקור היסטורי יש להתייחס גם למשימות הבאות:

1.       כותב הקטע ותפקידו .

 1. זמן כתיבת  הקטע (בתקופת האירוע או בתקופה מאוחרת יותר).
 2. אל מי מיועד הקטע.
 3. מטרת כתיבת הקטע .

ג. ניתוח דמות מנהיג:

1.       הפרטים הביוגרפיים העיקריים של המנהיג.

 1. הסיבות והנסיבות שהביאו את המנהיג לכהן בתפקידו.
 2. מטרות המנהיג .
 3. הקשיים שעמדו בדרכו.
 4. פעולות המנהיג לקידום מטרותיו
 5. הסיכויים והסיכונים בכל דרך שנקט.
 6. השפעת פעילותו על תקופתו ועל הדורות הבאים

טקסט חזותי

 

א. ניתוח מפה:

1.       קריאת הכותרת .

 1. מקרא המפה והבנת משמעות הצבעים והסימנים

ב. ניתוח תמונה, כרזה, קריקטורה:

1.       המסר המרכזי בתמונה/כרזה/קריקטורה.

 1. הדרכים שבאמצעותן מועבר המסר.
 2. הזמן והמקום.
 3. ההשפעה האפשרית על הצופה בתמונה/כרזה/קריקטורה.

 

 

 

 

 

3. כתיבה

 

א. עבודת הכנה

1.       לתמצת קטע בלשון התלמיד

 1. לענות בראשי פרקים על השאלות המתייחסות לקריאה ולניתוח טקסט מילולי וחזותי.

ב. שאלות סיכום בעקבות לימוד הנושא

1.       לענות על שאלות העוסקות במאפיינים, בסיבות השונות ובהשפעות של האירוע/ התהליך/ התופעה, בטווחי זמן שונים

 1. שאלות השוואה: מציאת הדומה והשונה בין אירועים/תהליכים/תופעות שהתרחשו באותו הזמן במקומות שונים או כאלה שהתרחשו בפרקי זמן שונים, על ידי הצבת קריטריונים להשוואה וכתיבת התשובה בהתאם.
 2. מושג היסטורי-  הסבר תמציתי
  • הגדרת המושג.
  • זמן ומקום.
  • מאפיינים עיקריים

 

 

 

 

 

(מתוך: מפמ"ר היסטוריה, משרד החינוך והתרבות)

 

 רחוב חנה אברך 1, רחובות

טלפון: 08-9471653

פקס: 08-9460179
כל הזכויות שמורות לאוריג`ין בע"מ פותח ע"י schooly אתרים לבתי ספר