חזרה לאתר בית הספר
עמוד ראשי
כניסה לגלריות

כל הדפים

מידע להורים

שירותי עזרה ראשונה לתלמידים


2. אורחות חיים במוסדות החינוך

 

2.2 בריאות

 

(תשסח) 2.2-2  שירותי עזרה ראשונה לתלמידים

 

  

1.  כללי

 

החל משנת הלימודים התשס"ח יינתן מענה למצבים שבהם נדרש מתן עזרה ראשונה באמצעות מערך ייעודי לתלמידי מערכת החינוך בבתי הספר שהוקם על ידי מגן דוד אדום. מערך זה כולל מוקד טלפוני ייעודי וכן אנשי מקצועי הפרוסים ברחבי מדינת ישראל שייתנו מענה לפניות מבתי ספר. המענה הטיפולי יינתן על ידי גורמים מקצועיים מטעם מד"א.

 

מערך שירותי העזרה הראשונה בא לתת מענה לכל המקרים שבהם לא נדרש להזמין ניידת של מד"א בשל סכנת חיים ופיקוח נפש. כלומר, שירות זה אינו בא להחליף פנייה למוקד 101 של מד"א במקרים של סכנת חיים ופיקוח נפש.

 

השירות יפעל לאורך כל שנת הלימודים ובמשך כל ימי הלימודים, בין השעות 16-7.

 

 

מספר הטלפון של המוקד לקבלת שירותי עזרה ראשונה לתלמידים הוא:

1700-509-444

 

 

 2.  מוקד השירות

 

פניות בתי הספר למוקד תקבלנה מענה טלפוני זמין ומקצועי מהמוקד הייעודי. בהתאם לדיווח שימסור בית הספר על ההיפגעות או על הפציעה ישוגר לבית הספר מטפל למתן עזרה ראשונה. המידע שיימסר בשיחת הטלפון חייב להיות מדויק, כדי לאפשר למוקד לקבל את מרב הפרטים ולהיערך למתן השירות. מרגע הפנייה למוקד יש לפעול בהתאם להנחיות הגורמים המקצועיים במוקד עד להגעת המטפל המקצועי לבית הספר. נוסף לכך יינתן מענה טלפוני לפניות גם במקרים שבהם יחליטו אנשי המקצוע של מד"א כי אין צורך בשיגור מטפל לאירוע בבית הספר.

 

הפרטים שיידרשו ממוסר המידע מטעם בית הספר יכללו בין היתר את שם בית הספר, כתובתו, מס' הטלפון להתקשרות מיידית, איש קשר שהמטפל ייצור עמו קשר במידת הצורך ופרטי הפגיעה המדויקים הנדרשים, וכן מקום הימצאותו של הנפגע, כדי לאפשר היערכות יעילה.

 

 

3.  מתי אפשר לפנות לקבלת שירותי עזרה ראשונה?

 

המצבים שבהם יוכל בית הספר לפנות לקבלת שירותי עזרה ראשונה הם מצבים הנובעים מהיפגעות או מהיפצעות הדורשים טיפול מקצועי מיומן, שאין בהם סיכון חיים ופיקוח נפש; למשל: שטפי דם, שברים ופריקות, חתכים עמוקים, פגיעות ראש, חזה או בטן, התחשמלות, פגיעות בעלי חיים, מכות חום, התייבשות וכד'.

 

 

4.  אופן הביצוע של השירות

 

המטפל המקצועי יגיע לבית הספר במקרים שהדבר נחוץ תוך 15 דקות מסיום קבלת הקריאה במוקד הטלפוני ויהיה מצויד בציוד הנדרש להגשת הטיפול. אם הוא יחליט שנדרש פינוי התלמיד לקבלת המשך טיפול במרכז רפואי, הוא יורה על הפינוי ועל דרך הפינוי, ומחובת בית הספר לנקוט את הצעדים הנדרשים העולים מקביעה זו וכן למלא דוח תאונה אם הדבר נדרש וליידע את ההורים. לגורם המטפל יהיו תעודה מזהה בולטת ולבוש מזהה.

 

 

5.  מילוי דוח אירוע

 

עם תום הטיפול באירוע מנהל בית הספר או נציג מוסמך מטעמו נדרש להיות שותף במילוי דוח האירוע ולחתום עליו. העתק מהדוח ייוותר בידי בית הספר, ויתויק בתיק שייועד לכך.

 

יש לדאוג שהדוח ימולא בדיוק רב, תוך ציון כל פרטי האירוע, ובכלל זה מועד הפנייה למוקד הייעודי, המועד שבו הודיע המוקד על שיגור מטפל מקצועי ומועד הגעת המטפל. כמו כן יפורטו בדוח ההוראות שניתנו על ידי המוקד ועל ידי המטפל. לאחר חתימת המנהל או נציגו על הדוח, ישחרר המנהל את המטפל.

 

למילוי הדוח חשיבות רבה, מאחר שהנתונים שיתקבלו מדוחות אלו ישמשו את משרד החינוך לביסוס מסד נתונים אודות מתן השירות.

 

 

6.  פרסום שירותי מתן עזרה ראשונה

 

על מנהל בית הספר ליידע את כל העובדים בבית הספר, ובכלל זה עובדי המנהל, אודות השירות ואופני הפעלתו, ובהיעדרו יקבע המנהל עובד הוראה נוסף מטעמו שימלא את מקומו בכל הנוגע לשירות שיינתן במסגרת זו.

 

 

7.  חובות מנהל בית הספר

 

על מנהל בית הספר להקפיד על קיום נוהל זה. לשם כך הוא יידרש לנקוט את הצעדים האלה:

7.1

עליו לקיים הדרכה לכלל עובדי בית הספר - עובדי ההוראה (ובכלל זה מורים חדשים ומורים ממלאי מקום), עובדי המנהלה ונותני השירותים - באשר לאופן היישום של הנוהל מעת מעת.

7.2

על המנהל לקבוע נציג נוסף מטעמו שימלא את מקומו בהיעדרו, להדריך אותו באשר לדרך מילוי תפקידו וליידע את יתר עובדי בית הספר על המינוי.

7.3

מספר הטלפון של המוקד הייעודי למתן שירותי עזרה ראשונה יפורסם במקום בולט במזכירות בית הספר ובחדרי המורים. כמו כן ייקבע מספר הטלפון של המוקד בחיוג מהיר במכשירי הטלפון המצויים במזכירויות בתי הספר ובחדרי המורים.

7.4

מנהל בית הספר או נציגו יידרש ללוות את השירות מרגע הפנייה למוקד על ידי בית הספר ועד מילוי הדוח לסיכום הטיפול.

7.5

בכל סוגיה שנדרשת לה הבהרה חובת מנהל בית הספר לפנות אל הפיקוח על הבריאות במשרדנו.

 

 

 

בשאלות אפשר לפנות אל הגב' עירית ליבנה, המפקחת על תחום הבריאות

במשרדנו, טל' 02-5603451 ו-02-5603220,

דוא"ל [email protected].

 

 

 

             

         

 

חוזר מנכ''ל תשסח/1, י'ט באלול התשס'ז, 02 בספטמבר 2007

 

 


למעלה הדפסה שלח
כל הזכויות שמורות לאוריג`ין בע"מ פותח ע"י schooly אתרים לבתי ספר