תיאטרון
אמנות
מוסיקה
מחול
קולנוע

כל הדפים

לוח שנת הלימודים


להלן לוח שנת הלימודים תשע״ט. שימו לב כי התכנון השנתי נתון לשינויים תכופים. אנו ממליצים לשוב ולהתעדכן כאן באתר או אצל צוות המורים.

 

ספטמבר

ראשון

שני

שלישי

רביעי

חמישי

שישי

שבת

2

טקס פתיחת שנה

 

כינוס שכבתי

י-יב

9:30-12:00

 

12:00-16:00 פגישות אישיות מחנכים

3

כינוס שכבתי ז

כינוס שכבתי ח

 

ט-יב שיחות פתיחה במגמות

 

12:00-16:00 פגישות אישיות מחנכים

4

 

 

13:40-15:25 סנהדרין

 

 

12:00-16:00 פגישות אישיות מחנכים

5

מבחן רמה במתמטיקה י'

 

12:00-16:00 פגישות אישיות מחנכים

 

אסיפת הורים חטיבה עליונה

6

 

12:00-16:00 פגישות אישיות מחנכים (למעט תלמידים אומנויות בחט"ע)

 

אסיפת הורים חטיבת ביניים

7

מבחן רמה במתמטיקה י"א

 

ז-ח שיחת פתיחה במגמות

 

סיום שיחות אישיות

8

9

חופשת ראש השנה

10

חופשת ראש השנה

11

חופשת ראש השנה

12

 

מבחני מסלולים ביולוגיה י"א

 

סיור סליחות שכבת י'

13

שכבת י' מתחילה ב-10:00

 

מבחני מסלולים ביולוגיה י"א

 

ישיבות היכרות

11:00-16:00

יא3, יא4, יא5, יא6, יא7

13:00-19:00

שכבת ח

 

14

שכבת יב – יום מכינות ושנות שירות

15

16

 

 

 

ישבות היכרות 13:00-17:00 

י5, י6, י7, י8

13:00-16:45

ז1, ז2,ז3

17

 

 

ישיבות היכרות 11:00-15:00

י1,י2,י3,י4

13:00-16:45

ז4, ז5, ז6

 

 

18

חופשת יום כיפור

19

חופשת יום כיפור

20

 

ישיבות הכרות

14:00-16:00

יא1, יא2

12:00-16:00

ט 3-2, 6-5

 

20:00 קונצרט מוסיקה קלאסית (וינה)

21

 

שכבת יב – יום חיילות (בוגרים)

 

 

22

23

חופשת סוכות

24

חופשת סוכות

25

חופשת סוכות

 

 

 

יציאת משלחת לוס אנג'לס

26

חופשת סוכות

27

חופשת סוכות

28

חופשת סוכות

 

 

 

יציאת משלחת וינה

29

חופשת סוכות

 

 

אוקטובר

 

ראשון

שני

שלישי

רביעי

חמישי

שישי

שבת

 

30

 

 

 

1

חופשת סוכות

2

חופשת סוכות

3

ישיבות הכרות

ט 1, 4

4

שכבת י"א- כינוס שכבתי מחויבות אישית

5

תרגילי בימוי

6

תרגילי בימוי

 

7

 

יום שלח ט3

 

 

 

 

 

תרגילי בימוי

8

 

9:00-10:30

שכבת ז

הרצאה על מצוינות הגר פיינר

 

 

 

 

ערב הורים מחול מוזיקה וקולנוע

9

 

יום שלח ט5

 

שכבת יב יד ושם

 

שכבת יא הצגה מיקה שלי

 

13:40-15:25 מליאת מורים

10

יום שלח ט4

 

יום ספורט שכבת ח'

 

שכבת ז

הרצאות כיתתיות הועד למלחמה בסרטן

 

מחנה מחול קולנוע י-יב

 

11

 

 

מגמת א. פלסטית (ט-י"ב) בסיור במוזיאון ישראל

 

מחנה מחול קולנוע י-יב

12

 

13

 

14

יום שלח ט2

 

שכבת י יום מוקד מעורבות חברתית

15

יום ספורט שכבת ז

 

שכבת ז – יום התרמה "הועד למלחמה בסרטן"

 

ערב הורים אמנות פלסטית ותאטרון

16

יום שלח ט6

 

שכבת י"ב - חשיפה למירוץ יובל

 

13:40-15:25 השתלמויות בית ספריות

17

סיור כימיה י"א בנחל הירקון

 

תרגיל ירידה למקלטים

 

יום שלח ט1

 

20:30 תאטרון כיתות י"א, י"ב - ההצגה "מחכים לגודו"

18

10:00-8:20

שכבת יב הרצאה צעד קדימה

 

13:00-17:00 שכבת יב הכנה לפולין

19

20

 

21

יום הזיכרון לרצח רבין (ט')

 

13:00-17:00 שכבת יב הכנה לפולין

22

23

יום שלח י1, י5

שכבת ח – קונצרט

שכבת י"ב- מיון ראשוני לאולימפיאדה ביולוגיה

13:40-15:25

סנהדרין

ועד הורי יב מסיבת סיום

24

יום שלח י3

 

מסלול ערבית י-יב הרצאה עידית בר – חג'אב

25

שכבת יא הכנה לצו ראשון

 

מיון ראשוני - אולימפיאדת מתמטיקה

26

 

שכבת י"ב - הרצאה פרופ' גדעון רייף

10:00-8:15

27

 

28

מפגש תלמידי י"א הכרות מדריכי מסע ישראלי

29

 

שכבת ז הרצאה: גלעד האן

 

19:00 ערב מטוס – משלחת פולין יב

30

בחירות עירוניות

 

31

שכבה ט גיחה

 

שכבת יא הכנה ערכית לצהל

 

שכבת יב מסע לפולין/שבוע מנהיגות

 

 

 

 

ראשון

שני

שלישי

רביעי

חמישי

שישי

שבת

 

 

נובמבר

 

 

 

1

בחירות מועצת תלמידים ז-ח

 

שכבה ט גיחה

 

שכבת יב מסע לפולין/שבוע מנהיגות

 

תאריך אחרון להגשת ציונים

2

שכבת יב מסע לפולין

 

מרוץ יובל

3

 

4

שכבת יב מסע לפולין/שבוע מנהיגות

 

יום שלח י4

 

ז' 2, 5 - שימוש בטוח באינטרנט

5

שכבת יב מסע לפולין/שבוע מנהיגות

 

ז' 4-3 - שימוש בטוח באינטרנט

 

20:00 תאטרון כיתה ט' – ההצגה "יאקיש ופופצ'ה"

6

שכבת יב מסע לפולין/שבוע מנהיגות

 

יום שלח י7

 

שכבת יא – צו ראשון בצוותא בוגרים

 

13:40-15:25 מליאת מורים

7

שכבת יב מסע לפולין/ סיור בבית עגנון

 

יום שלח ט1

ז' 1, 6 - שימוש בטוח באינטרנט

 

פדגוגיות

13:00-17:30

יא7, יא6, יא5

ז1, ז2, ז3

8

שכבת יב מסע לפולין/שבוע מנהיגות

 

מסלול כימיה י"ב – כנס אוני' ת"א

 

      פדגוגיות

11:00-17:00

יא4, יא3, יא2, יא1

13:30-18:00

ז4,ז5,ז6

9

10

 

11

שכבת יא מסע ישראלי

 

ז' 2, 5 - שימוש בטוח באינטרנט

 

פדגוגיות

13:00-18:30

י 4-1

14:00-17:45

ט1,ט2,ט3

12

שכבת יא מסע ישראלי

 

יום שלח ט1

ז' 4-3 - שימוש בטוח באינטרנט

 

פדגוגיות

11:00-17:00

י 8-5

12:00-16:30

ט4, ט5, ט6

13

שכבת יא מסע ישראלי

 

פדגוגיות

13:30-18:00

יב5, יב6, יב7

13:00-17:30

ח1, ח2, ח3

 

14

שכבת יא מסע ישראלי

ז' 1, 6 - שימוש בטוח באינטרנט

 

שכבת ח' הצגה "נראתה לאחרונה"

 

פדגוגיות

13:00-18:30

יב1,יב2,יב3,יב4

ח4, ח5, ח6

15

שכבת יא מסע ישראלי

 

16

שכבת יא מסע ישראלי

 

17

שכבת יא מסע ישראלי

 

 

18

שבוע ישראליות משותפת

משלחת מקלן מגיעה לישראל

 

ערב סיכום מסע לפולין יב

19

שבוע ישראליות משותפת

 

 

20

שבוע ישראליות משותפת

 

13:40-15:25 השתלמויות בית ספריות

21

שבוע ישראליות משותפת

 

יום שלח י3

22

שבוע ישראליות משותפת

 

 

סיכום מסע ישראלי

23

שבוע ישראליות משותפת

 

 

בוקר הורים

24

 

25

 

 

 

ערב הורים

26

27

שכבת יב-טיול שנתי

שכבת י"א – הצגה

 

13:40-15:25 FUN

28

שכבת יב

טיול שנתי

כיתות י': 3-2, 8-7: הרצאה "בית ספר ביכורים"

29

שכבת יב

טיול שנתי

 

30

 

 

דצמבר

ראשון

 

שני

שלישי

רביעי

חמישי

שישי

שבת

2

 

יום האיידס

 

יום שלח י8

 

הדלקת נרות שכבתית ח

3

שכבת ז - "אדום כמו השמיים" סרט לחנוכה

 

שכבת ח - הדלקת נרות שכבתית

9:05-8:20

 

8:00-22:00

יום סדנאות מרוכז מגמת תאטרון י' –י"ב

4

חופשת חנוכה

5

חופשת חנוכה

 

 

 

 

6

חופשת חנוכה

7

חופשת חנוכה

8

חופשת חנוכה

9

חופשת חנוכה

 

יציאת המשלחת לקלן

10

חופשת חנוכה

11

 

 

 

13:40-15:25

סנהדרין

 

12

 

יום שלח ט2

 

שכבת י' - צפייה בהצגה "סוס נכנס לבר"

13

14

 

ז1 + ז4 במוזיאון

15

16

 

יום שלח ט3

 

שכבת ז - "זהירות בדרכים"

17

 

משלחת קלן חוזרת ללימודים

 

מסלול פילוסופיה+מחשבת

הקרנת הסרט "הטוב והרע"

18

יום שלח ט4

 

 

מסלול ערבית י-יב טיול ביפו כולל ההצגה אלף לילה ולילה

 

13:40-15:25 השתלמויות בית ספריות

19

 

יום שלח ט5

20

 

שכבת ח – סדנאות בטיחות בדרכים

21

יום מועדי ב

מחצית א

 

ז2 + ז6 במוזיאון

22

23

 

יום שלח ט6

24

גדנע מזרחנים י'

 

 

ערב פתוח

לכיתות ז

18:00 מזינים

20:00 כלל ת"א

25

גדנע מזרחנים י'

 

יום שלח י1

 

מסלול פילוסופיה יב: "מפגש עם פילוסופ/ית"

 

13:40-15:25 מליאת מורים

26

גדנע מזרחנים י'

 

27

גדנע מזרחנים י'

 

 

 

 

תאריך אחרון להגשת ציונים

28

 

ז3 + ז5 במוזיאון

29

30

 

יום שלח י2

 

מיונים על בסיס תצפיות לכיתה ז'

31

 

מיונים על בסיס תצפיות לכיתה ז'

 

 

 

 

 

 

 

ראשון

שני

שלישי

רביעי

חמישי

שישי

שבת

 

ינואר

 

 

1

 

יום שלח ט1

 

מיונים על בסיס תצפיות לכיתה ז'

 

13:40-15:25 השתלמויות בית ספריות

2

 

יום שלח י5

 

מיונים על בסיס תצפיות לכיתה ז'

3

 

מיונים על בסיס תצפיות לכיתה ז'

4

5

6

יום שלח ט2

 

שכבת ז סיור בבית התפוצות

 

ישיבות פדגוגיות מצומצמות

7

 

 

 

 

ישיבות פדגוגיות מצומצמות

8

יום שלח ט3

 

ישיבות פדגוגיות מצומצמות

 

13:40-15:25

סנהדרין

9

יום שלח ט4

 

 

ישיבות פדגוגיות מצומצמות

10

 

ישיבות פדגוגיות מצומצמות

 

מסלול פילוסופיה+מחשבת י' הצגה הדיבוק

11

 

 

 

 

ישיבות פדגוגיות מצומצמות

12

13

יום שלח ט5

 

 

 

כתיבת תעודות

14

 

 

 

 

כתיבת תעודות

15

שכבת י' – יום מיניות בריאה (מידע אמין על מין)

 

כתיבת תעודות

16

יום שלח ט6

 

כיתה י' 8: פרויקט קבוצתי בי"ס ביכורים נטיעות לט"ו בשבט

 

כתיבת תעודות

17

בגרות אנגלית (מועד חורף)

 

20:00 תאטרון כיתה ט' – ההצגה "כפר"

 

כתיבת תעודות

18

 

 

 

 

כתיבת תעודות

19

20

יום שלח י3

 

 

 

 

 

 

 

 

חתימת תעודות

21

טו בשבט

 

סדר טו בשבט שכבת ח

 

כיתה י' 3: פרויקט קבוצתי בי"ס ביכורים נטיעות לט"ו בשבט

 

19:30

תערוכת אמצע אמנות פלסטית

 

חתימת תעודות

22

יום שלח י4

 

 

 

 

 

 

 

 

חתימת תעודות

23

שכבת ח כינוס שכבתי באודיטוריום

 

 

 

 

 

 

חתימת תעודות

24

שכבת יא בוקר מסיבת מחצית

 

תעודת ז-ח

 

בגרות מתמטיקה (מועד חורף)

 

מחול יב- מגן בטכניקה

19:00

ערב פתוח ט-י

25

שכבת יב הצגה

שכבת י סטנדאפ

 

ט-יב

תעודות

26

27

גדנע  מזרחנים כיתה יא

 

יום שלח י7

 

ערב הוקרה למחנכים

28

גדנע  מזרחנים כיתה יא

שכבת י"א - סיור למסלול מחשבת

 

שכבת ח פעילות סוף מחצית

29

גדנע  מזרחנים כיתה יא

שכבת י"א - סיור למסלול מחשבת

 

יום שלח י6

13:40-15:25 מליאת מורים

30

 

יום שלח י7

31

 

 

 

 

 

מחול יב

בגרות טכניקה

 

 

פברואר

ראשון

שני

שלישי

רביעי

חמישי

שישי

שבת

 

 

 

 

 

1

2

3

רקדן מצטיין

 

יום שלח ט1

 

 

בחינות כניסה לכיתה י'

4

רקדן מצטיין

 

שכבת ח הקרנת הסרט דולפין

 

 

בחינות כניסה לכיתה י'

5

רקדן מצטיין

 

שכבת י טיול שנתי

 

בחינות כניסה לכיתה י'

 

13:40-15:25 FUN

 

6

שכבת י טיול שנתי

 

בחינות כניסה לכיתה י'

 

7

שכבת י טיול שנתי

 

בחינות כניסה לכיתה י'

 

8

9

10

 

יום שלח ט2

 

בחינות כניסה לכיתה י'

11

 

בחינות כניסה לכיתה י'

 

מחול יב- מגן בקומפוזיציה

 

ח 1, 3, 4 – מוזיאון

שעות 4-1

12

יום שלח ט3

 

ח 2, 5, 6– מוזיאון

 

בחינות כניסה לכיתה י'

 

13:40-15:25 השתלמויות בית ספריות

13

 

כנס תלמידים ארצי בפילוסופיה

 

יום שלח ט4

14

שכבת ט

מופע ולנטיין

15

16

17

יום שלח ט5

 

שכבת י"ב - סיור למסלול מחשבת

 

שכבת י – אלכוהול וסמים

 

 

18

 

שכבת י"ב - סיור למסלול מחשבת

 

19

יום שלח ט6

 

שכבת י"ב - סיור למסלול מחשבת

 

כיתות י': 1, 6-4 הרצאה "בית ספר ביכורים"

 

13:40-15:25

סנהדרין

 

20

יום צדק חברתי בינלאומי

 

מסלול י' חמד"ע - סיור בפארק המחזור חיריה

 

 

21

22

23

24

 

יום שלח י1

25

 

חופשת הפקה מחול ט-י"ב

עד ה-7/3

26

 

יום שלח י2

 

13:40-15:25 מליאת מורים

 

הפקה ראשונה תאטרון – חצי כיתה י', י"א

27

 

שכבת י"א - סיור למסלול כימיה

הרי יהודה

28

 

18:00-20:00

כנס עשרים שנה למגמת פילוסופיה

אשכול הפיס

 

 

מרץ

ראשון

שני

שלישי

רביעי

חמישי

שישי

שבת

 

 

 

 

 

1

2

3

 

ח 1 בית ביאליק

 

אמנות פלסטית סיור במוזיאון ט-י"ב

4

ח 2 בית ביאליק

 

אולימפיאדת מתמטיקה חט"ב מבחן 1

 

 

מחול יב

5

 

 

מחול יב

בגרות כוראוגרפיה

 

13:40-15:25 FUN

 

מחול

6

שכבת ז

טיול שנתי

 

ח 3 בית ביאליק

11:30 מחול ח-ט

 

 

מחול

הפקה א תאטרון

7

שכבת ז - טיול שנתי

 

ח 4 בית ביאליק

 

10:30 מחול יא-יב

12:00 מחול י

 

מחול

הפקה א תאטרון

8

 

יום האישה הבינלאומי

 

10:00 הפקה א שכבת י

 

9

 

 

 

הפקה ראשונה תאטרון – חצי כיתה י', י"א

מסתיימת

 

 

10

 

 

 

 

 

11

 

בחינות מעבר פנימיות באמנות פלסטית מכיתה ח לכיתה ט

 

 

12

 

שכבת ט טיול שנתי

 

13:40-15:25 השתלמויות בית ספריות

13

שכבת ט טיול שנתי

ח 5 בית ביאליק

אולימפיאדת מתמטיקה חט"ב מבחן 2

 

חופשת הפקה קולנוע י"ב

עד ה-16/3

14

ח 6 בית ביאליק

 

חופשת הפקה ג'אז ט-י"ב

עד ה-18/3

 

בחינות מעבר פנימיות באמנות פלסטית מ-ח ל-ט

15

 

שכבת י

בוקר מסלולים

 

צהרי הקרנות יב

16

17

שכבת ט הקראת מגילה

 

הפקות בגרות – כיתות י"ב, ט'

 

כיתה י' 2: פרויקט קבוצתי בי"ס ביכורים פורים

 

ג'ז

18

 

10:00 מופע ג'ז שכבת יא

 

 

 

ג'ז

19

תאריך אחרון להגשת ציונים

 

חופשת הפקה קונצרט קולי ט-י"ב

עד ה-26/3

 

פורימון

 

20

חופשת פורים

21

חופשת פורים

22

חופשת פורים

23

 

 

 

 

 

 

בגרות תאטרון יב

24

שכבת ז יום שיא לקראת עיתון

 

ישיבות פדגוגיות

14:00-17:00

 י1, י2, י3

13:00-17:30

ז1, ז2, ז3, ז4

 

בגרות תאטרון יב

25

מחנה אומנות פלסטית

 

ישיבות פדגוגיות

11:00-16:00 י4,י5, י6, י7, י8

13:00-17:30

ז5, ז6, ח1, ח2

 

קונצרט קולי

בגרות תאטרון יב

26

מחנה א.פלסטית

10:00 קונצרט קולי ט

ישיבות פדגוגיות

13:00-17:00

יא1, יא2, יא3, יא4

13:00-17:30

ח3, ח4, ח5, ח6

 

הפקת י"ב תאטרון מסתיימת

27

ישיבות פדגוגיות

14:00-17:00

יא5,יא6, יא7

14:00-17:00

ט1, ט2

 

חופשת הפקה קונצרט קלאסי

ט-י"ב 

עד ה-1/4

28

ישיבות פדגוגיות

12:00-18:00

ט3, ט4, ט5, ט

 

 

 

 

 

 

ערב ביג בנד

29

 

שכבה ט

בוקר מסלולים

 

בחינות כניסה פנימיות למגמת תאטרון

30

אפריל

ראשון

שני

שלישי

רביעי

חמישי

שישי

שבת

31

 

הפקה שניה תאטרון – חצי כיתה י', י"א

מסתיימת ב-9/4

 

 

 

קונצרט קלאסי

1

 

10:00 קונצרט קלאסי י

 

 

 

2

 

 

 

13:40-15:25 מליאת מורים

3

 

שכבת ח טיול שנתי

4

 

שכבת ח טיול שנתי

5

 

בוקר הורים

 

מופע זמרות ג'אז

 

חופשת הפקה קונצרט עכשווי

ט-י"ב

עד ה-11/4

6

7

 

שכבת ח הקרנת הסרט בריונות ברשת

 

ערב הורים

 

תאטרון הפקה ב

8

 

 

 

 

 

 

 

תאטרון הפקה ב

9

שכבת י פסח שכבתי

 

הפקה ב- שכבה יא

 

13:40-15:25 FUN

 

תאטרון הפקה ב

10

 

שכבת יא – צו ראשון בצוותא צעירים

 

 

קונצרט עכשווי

 

11

חופשת פסח

 

 

יום מועדי ב

שכבות יא יב

12

חופשת פסח

13

חופשת פסח

14

חופשת פסח

15

חופשת פסח

16

חופשת פסח

17

חופשת פסח

18

חופשת פסח

19

חופשת פסח

20

חופשת פסח

21

חופשת פסח

22

חופשת פסח

23

חופשת פסח

24

חופשת פסח

25

חופשת פסח

26

חופשת פסח

27

חופשת פסח

28

29

 

שכבת יא ביד ושם

 

 

 

תערוכת בוגרים אמנות פלסטית

30

 

 

13:40-15:25 השתלמויות בית ספריות

 

בגרות פלסטית

 

 

 

 

 


 

מאי

ראשון

שני

שלישי

רביעי

חמישי

שישי

שבת

 

 

 

1

 

בגרות מחשבת ישראל

2

 

יום הזיכרון

לשואה ולגבורה (יב)

3

4

5

6

 

 

בגרות באזרחות

7

8

 

יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה (י)

9

חופשת

יום העצמאות

10

 

12:00

צהרי הקרנות יא

11

12

13

 

 

בגרות באנגלית

14

 

מחול יב- רבע גמר תחרות אלמא

 

 

13:40-15:25

סנהדרין

15

 

 

בגרות במעבדת חקר בפיזיקה

 

שכבת ח' ערב הורים ותלמידים

16

 

בגרות כימיה

 

תאטרון כיתה י' – מופע מסכם "סיפורים נגלים לעין"

17

18

19

20

 

 

בגרות במתמטיקה

21

ערב עבודות נבחרות אלמא וגמר תחרות מצטיינים

 

 

13:40-15:25 מליאת מורים

22

23

חופשת לג בעומר

24

 

יום מועדי ב ז-י

25

26

27

 

 

בגרות פיזיקה

28

בגרות במעבדה ביולוגיה

 

תחרות דיבייט עירונית שכבה ט'

 

13:40-15:25 השתלמויות בית ספריות

 

ערב שורשים

29

 

שכבת ח יום עיון מחשבת ישראל

 

 

תאריך אחרון להזנת ציונים

30

בגרות בלשון

 

שכבת ט פעילות סיכום שנה מחשבת

 

15:00

ט שיעור פתוח מחול

 

18:00

ערב הקרנות ט

20:00

ערב הקרנות י

31

 

9:00 הקרנות ט

10:00 הקרנות י

 

 

יוני

ראשון

שני

שלישי

רביעי

חמישי

שישי

שבת

2

 

יום ירושלים

 

 

פדגוגיות מצומצמות

3

 

בגרות בצרפתית וערבית

 

פדגוגיות מצומצמות

 

 

חשיפת עבודות גמר אמנות פלסטית שכבת י"ב

 

 

ערב תוצרים חט"ב

4

 

בגרות בגרמנית

 

תחרות דיבייט עירונית שכבה י'

 

כיתה י' 1: פרויקט קבוצתי בי"ס ביכורים טקס סיום שנה יסודי

פדגוגיות מצומצמות

5

 

פדגוגיות מצומצמות

 

 

 

17:30

סיום תאטרון ז שיעור פתוח

18:30 סיום תאטרון ח שיעור פתוח

6

בגרות בתנ"ך

 

10:00 מופע מחול

11:00 מופע מחול

 

פדגוגיות מצומצמות

 

תיקון ליל שבועות

18:00

סיום פלסטית ז-ח

19:00

סיום מחול ז-ח

7

 

כתיבת תעודות

 

שייקספירים – כיתה י"א 

עד ה-18/6/19

8

9

חופשת שבועות

 

כתיבת תעודות

10

חופשת שבועות

 

כתיבת תעודות

11

 

כתיבת תעודות

 

 

12

 

כתיבת תעודות

 

 

 

 

 

19:30

קונצרט מוזיקה ז-ח

13

 

10:00 קונצרט מוזיקה ז

10:00 קונצרט מוזיקה ח

 

כתיבת תעודות

 

19:00

סיום קולנוע ז-ח

14

15

 

 

 

 

 

 

 

 

גנרלית שייקספירים

16

 

 

 

 

 

 

 

בגרות שייקספירים

17

 

בגרות בספרות

 

 

 

 

 

בגרות שייקספירים

18

 

שכבת י"ב – יום פרידה וחלוקת תעודות

 

 

מסיבת סיום

שכבת ט

19

 

שכבת יא יום בריכה

20

 

שכבת ח כינוס שכבתי

 

תעודות

 

12:00

מליאת מורים

21

22

23

 

9:00-16:00

סיכום שנה

סנהדרין

24

 

 

בגרות בהיסטוריה

25

26

27

 

 

בגרות בביולוגיה

28

29

 


 


למעלה הדפסה שלח RSS Bookmark and Share
מידע
> שפרינצק 4, תל אביב מיקוד 6473804
> טלפון רב קווי: 03-6959111 , 03-9408000
> פקס: 15339408020

Info
Sprintzak Street 4 Tel Aviv 6473804<
Tel +972 3 695 9111 , +972 3 940 8000<
Fax: +972 15339408020<
עיצוב גרפי של האתר: דוד שטיינברג

כל הזכויות שמורות לאוריג`ין בע"מ פותח ע"י schooly אתרים לבתי ספר