דף הבית
על בית הספר
דבר המנהל
בית הספר - מפת הדרכים
אמנת התנהגות ונהלים
בעלי תפקידים
מחנכי הכיתות ומיקומן
מנהלינו
שאלות נפוצות FAQ
מקצועות הלימוד
לימודי המדעים
האמנויות
תנ"ך
פילוסופיה
מחשבת ישראל
ערבית
English
פעילויות
משלחות
מעורבות חברתית ואישית
פעילויות חברתיות של מגמות האמנות
הורים
לוח שנת הלימודים
ידיעון תשע"ח
ספרי לימוד לשנת הלימודים תש״פ
טפסי חובה לפתיחת השנה
תשלומי הורים - תשע"ח
ועד הורים ראשי
English
Theatre
Visual Arts
Music
Dance
Cinema
תיאטרון
אמנות
מוסיקה
מחול
קולנוע

כל הדפים

מקצועות לימוד

מחשבת ישראל

בחינת הבגרות

מיקוד לבגרות


 

מיקוד מוקדם ליחידה הראשונה

אפשרות א': "ובחרת בחיים" ו"חלונות חג"

הפניות העמודים לפי הספר: "ובחרת בחיים" - ערך חיי אדם בתרבות ישראל, הוצאת ת"ל [מעלות ]

 

מבוא: מהי דילמה מוסרית? ויישומים שונים (עמ' 16-13)

שימו לב: יודגש שוב כי בבחינת הבגרות בהנחיה להסביר דילמה כלשהי, נכללת במובלע גם הדרישה לפרט את הערכים המתנגשים באותה דילמה! פירוט זה הוא חלק בלתי נפרד מהסבר הדילמה.  

 

פרק א': "מים לשניים" – חיי מי קודמים? 

 • "שניים שהיו מהלכים בדרך" – ברייתא ופרשנותה (עמ' 24-20)
 • הוגים ציוניים: "מים לשניים" – צדק או רגש? (עמ' 28-25)
 • פילוסופים יווניים: הטובע הנאחז בקרש (עמ' 30-28)
 • שו"ת הרב ולדנברג על קדימות בטיפול רפואי (עמ' 41-37); בהקשר זה המושגים "שאלות ותשובות" (עמ' 31) ו"האתיקה הרפואית" (עמ' 37-36)

 

פרק ב': "דמו של מי אדום יותר?" – חיים מול חיים

 • תלמוד בבלי:  "יהרגוך – ולא תהרוג" – (עמ' 48-45) ופירוש רש"י (עמ' 50-49)
 • רמב"ם: "אין מאבדין נפש מפני נפש" (עמ' 54-52)

הערה:  שימו לב , הקריאה הנכונה בדברי הרמב"ם היא: "דבר שהדעת נוטה לו הוא שאין מאבדין נפש מפני נפש"; כלומר ההיגיון מחייב שהדבר אסור.

 

 • דילמה מתקופת השואה: פרשת קסטנר (עמ' 62-60)
 • משנה: חיי האם וחיי העובר (עמ' 66-64) ופרשנות רמב"ם ע"פ "דין רודף" (עמ' 68-67)

תיקון נוסח:  שימו לב, נפלה שגיאת דפוס בספר, ויש להוסיף בדברי הרמב"ם בעמ' 67 את המילים [החיוניות] הבאות:  " ...בין  ביד, מפני שהוא כרודף אחריה להורגה. ואם... וכו' ".

 

פרק ג': "יהרגו כלן?" – חיי יחיד מול חיי רבים

 • תוספתא: 'מעשה בסיעה' (עמ' 84-82), סיפורו של עולא בר קושב, ופרשנות הסיפור על פי המאירי (עמ' 92-89)
 • רמב"ם: פסק ההלכה (עמ' 94-92), תוך הדגשת השינויים מול התוספתא
 • התינוק שבכה – אירוע מתקופת השואה (עמ' 101-99)

 

פרק  ד': "כל המציל נפש אחת..." –  החובה להציל חיים  

 • מצוות "לא תעמוד על דם רעך" –  ספר החינוך והרמב"ם (עמ' 117-113)
 • חוק "לא תעמוד על דם רעך"  (עמ' 126-123)
 • "הצו המוסרי" של קאנט ויישומו (עמ' 133-128)
 • סארטר – מוסר אקזיסטנציאליסטי (עמ' 139-134) (בהשוואה לקאנט)

הערה: המושג אקזיסטנציאליזם מתקשר גם להוגים קירקגור ופרנקל בפרקים להלן.

 

פרק ה': "רעות שכזו" – הצלה במחיר הסתכנות  

 • תרומת איברים – שו"ת הרב עובדיה יוסף (עמ' 157-153)
 • הסתכנות למען פצוע בשדה הקרב – הדילמה ושו"ת הרב ולדנברג (עמ' 162-160)
 • ערכי הרעות בצה"ל – מדברי יצחק רבין (עמ' 169-163) ושבועת האמונים לצה"ל (עמ' 206 שאלה 4)

 

פרק ו': פיקוח נפש ומסירות נפש – האם יש דבר יקר מן החיים? 

 • רמב"ם: "פיקוח נפש" ו"קידוש ה'", "ייהרג ואל יעבור" (עמ' 187-178)
 • פילוסופים על משמעות החיים: סוקרטס בקטע מ"אפולוגיה" (בלבד) (עמ' 196-194, 198);  קירקגור (עמ' 199-198).

 

פרק ז': חיים ואיכות חיים – של מי החיים האלה? 

 • המושג והדילמה של 'אותנזיה', ובחירה של אחד מהאירועים א,ב,ג (עמ' 221-213)
 • שולחן ערוך: ערך חייו של גוסס (ר"י קארו מול רמ"א, וכן דברי ר' שלמה גאנצפריד ו'מנחת חינוך') (עמ' 226-223)
 • ויקטור פרנקל על משמעות החיים (עמ' 227-226)  
 • ישעיהו ליבוביץ: חסד עם מי? (עמ' 231-228)

 

סוף דבר: אדם בצלם

 • "בצלם אלוהים ברא אותו" – מקרא ופרשנויות (עמ' 256-253)
 • "לפיכך נברא האדם יחידי" – משנה והרב סולוביצ'יק (עמ' 259-256)

 

חלונות חג

חלונות חג במחשבת ישראל יוצאים לאור השנה על ידי משרד החינוך באוגדן מרוכז.

בלימוד יש לעסוק בניתוח הסוגיה הכללית שהדף מעלה (בזיקה ל"תעודת הזהות" ולמצוות ומנהגי המועד), כשעיקר הדגש הוא העיון ב"מקורות משוחחים".

 • ראש השנה ויום הכיפורים: עוד שנה או עת שינוי?
 • טו בשבט: העץ העומד והפרי הנודד
 • פסח: זיכרון העבר או עיצוב המחר
 • שבת: בין קודש וחול

 


למעלה הדפסה שלח RSS Bookmark and Share
מידע
> שפרינצק 4, תל אביב מיקוד 6473804
> טלפון רב קווי: 03-6959111 , 03-9408000
> פקס: 15339408020

Info
Sprintzak Street 4 Tel Aviv 6473804<
Tel +972 3 695 9111 , +972 3 940 8000<
Fax: +972 15339408020<
עיצוב גרפי של האתר: דוד שטיינברג

כל הזכויות שמורות לאוריג`ין בע"מ פותח ע"י schooly אתרים לבתי ספר