כל הדפים

תוכניות לימודים

חטיבה עליונה: מקצועות בחירה


 

 

 מבנה תוכנית לימודים תלת שנתית בחטיבה עליונה:

 פריסת בגרויות במקצועות הבחירה (היקף של 5 יח"ל)

 

 

המקצוע

סה"כ יח"ל

מועד היבחנות ומס' יח"ל בכל שנה

ערבית

 

 

5

י'    קיץ-  1 יח"ל  (20%)

יא'  קיץ-  2 יח"ל  (40%)

יב'  קיץ - 2 יח"ל  (40%)

צרפתית

 

 

5

י'    קיץ-  1 יח"ל  (20%)

יא'  קיץ-  2 יח"ל  (40%)

יב'  קיץ - 2 יח"ל  (40%)

אומנות

 

5

יא'  קיץ -  1 יח"ל  (20%)

יב'  קיץ - 1 יח"ל מעשית (צילום, פיסול, ציור)

                  (20%), 3  יח"ל עיוניות (60%)

תאטרון

 

 

יא'  קיץ -1 יח"ל עיונית+ 0.5 יח"ל מעשית

יב'  קיץ - 2 יח"ל עיוניות + 1.5 יח"ל מעשיות

תנ"ך

 

 

5

יא'  קיץ - 1 יח"ל חיצונת  (20%)

יב'  חורף - 1 יח"ל פנימית  (20%)

יב'  קיץ - 1 יח"ל חיצנית  (20%)

ספרות

 

5

יא'  קיץ - 1 יח"ל פנימית  (20%)

יב'  קיץ - 2 יח"ל חיצוניות  (40%)

מדעי החברה

 

5

יא קיץ  -  פסיכולוגיה 2 יח"ל  (40%)

           יב'  קיץ- סוציולוגיה 2 יח"ל (40%)   

           עבודת גמר 1 יח"ל (20%)

גאוגרפיה

 

5

יא'  קיץ - 2 יח"ל  (40%)

יב'  קיץ - 2 יח"ל (44%) +1 יח"ל  16%)

ביולוגיה

 

5

יא' קיץ - 3 יח"ל

יב' קיץ - 2 יח"ל  הכוללות מעבדה וביודע

 

 

 

 


למעלה הדפסה שלח RSS Bookmark and Share
כל הזכויות שמורות לאוריג`ין בע"מ פותח ע"י schooly אתרים לבתי ספר