כל הדפים

תוכניות לימודים

חטיבה עליונה: מקצועות חובה


 

 

 מבנה תוכנית לימודים תלת-שנתית בחטיבה העליונה: 

פריסת בגרויות במקצועות החובה 

 

 

 

המקצוע

סה"כ יח"ל

מועד היבחנות ומס' יח"ל בכל שנה

תנ"ך

2

יב'  קיץ

יח"ל 2

ספרות

2

יב'  קיץ

יח"ל 2

אזרחות

2

יב'  קיץ

בחינה מהווה (80%) 1.6 יח"ל

עבודה מהווה ( 20%) 0.4 יח"ל

היסטוריה

2

י'    קיץ

שאלון א'  המהווה (40%) 0.8  יח"ל

יא'  קיץ

שאלון ב'  המהווה 1.(60%)  2  יח"ל

לשון והבעה

2

י'    קיץ

שאלון א'  המהווה (40%)  0.8  יח"ל

יא'  קיץ

שאלון ב'  המהווה (60%)  1.2  יח"ל

מתמטיקה

3

י'    קיץ

שאלון 801 (25%) המהווה 0.75 יח"ל.
שאלון 802 (35%) המהווה 1.05 יח"ל.

יא'  קיץ

שאלון 803  (40%)  המהווה  1.2 יח"ל

 

 

4

יא'   קיץ

שאלון 804  (65%) המהווה 2.6 יח"ל

יב'   קיץ

שאלון 805  (35%) המהווה 1.4 יח"ל

 

 

5

יא'   קיץ

שאלון 806 (65%) המהווה 3.25 יח"ל

יב'   קיץ

שאלון 807 (35%) המהווה 1.75 יח"ל

אנגלית

5דוברים

י'   קיץ

הכל

 

 

 

 

4,5

יא  חורף

החל ממועד חורף יא' מוגשים התלמידם לבגרות בכל המועדים הקיימים. לכל תלמיד תוכנית פריסה אישית בהתאם לרמתו.

יא  קיץ

יב חורף

יב  קיץ

 

 

 

 


למעלה הדפסה שלח RSS Bookmark and Share
כל הזכויות שמורות לאוריג`ין בע"מ פותח ע"י schooly אתרים לבתי ספר