כל הדפים

מגמת מחשבים


 

 opening_pages_java


אינדקס


פרק 1 - מבוא


פרק 2 - פתרון בעיות אלגוריתמיות


פרק 3 - מודל חישוב בסיסי


פרק 4 - הרחבה בפיתוח אלגוריתמים


פרק 5 - ביצוע מותנה


פרק 6 - נכונות אלגוריתמים


 פרק 7 - ביצוע חוזר


 פרק 8 - יעילות של אלגוריתם


פרק 9מחרוזות


פרק 10 - מערכים


פרק 11 מחלקות ועצמים


פרק 12 תבניות אלגוריתמיות


פרק 13 פתרון בעיות


תבניות לפרק 3


תבניות לפרק 4


תבניות לפרק 5


תבניות לפרק 7


תבניות לפרק 10


 ספר לימוד יחידה רביעית

 

פרק 1 מבוא

פרק 2 עצמים

פרק 3 מחלקות

פרק 4 רקורסיה

פרק 5 יעילות

פרק 6  הפניות  ועצמים מורכבים

פרק 7  ייצוג אוספים

פרק 8  מחסנית ותור

פרק 9  רשימה

פרק 10  עץ בינרי

פרק 11  תרגיל מסכם מפה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 למעלה הדפסה שלח RSS Bookmark and Share
כל הזכויות שמורות לאוריג`ין בע"מ פותח ע"י schooly אתרים לבתי ספר