עמוד הבית
אודותינו
לוח הצלצולים בחטיבה
תקנון בית ספרי
מידע לתלמיד
מקצועות לימוד
ארכיון תמונות
מידע להורים
תשלומי הורים
טפסים בית ספריים
הסעות לביה"ס
יצירת קשר

כל הדפים

תקנון בית ספרי

אודותינו


 


זכויותיו וחובותיו של התלמיד

 

זכותו הבסיסית של תלמיד בבית הספר היא ללמוד ולהתחנך וחובתו של המוסד ללמדו, להשכילו ולחנכו בתוכנית הלימודים ובפעילויות החברתיות והייעוציות המקובלות על פי חוק במדינת ישראל. בית הספר יכול למלא אחר חובתו זו כשהתלמיד ממלא אחר כל הנדרש ממנו והמתחייב מתוכנית הלימודים והתוכנית החברתית, כולל התנהגות נאותה וכבוד לזולת ולרכוש.

 

לפיכך נגדיר במדויק את זכויותיו וחובותיו של תלמיד בית הספר, מתוך הבנה והסכמה הדדית כי על כל התלמידים אותן זכויות וכי הפרת זכויות התלמיד או זכויות חברו פוגעת באיכות החיים בבית הספר ובזכותו הבסיסית ללמוד ולהתחנך כראוי.

 

 

זכויות התלמיד

 

א. ליהנות מסביבה לימודית נאותה ומוגנת.

 

ב. ליהנות מיחס של כבוד והגינות מצד הנהלת בית הספר, מוריו, עובדיו ותלמידיו.

 

ג. להיות מיודע לכל נהלי בית הספר באופן ברור.

 

ד. לקבל הסבר ומידע על תוכניות הלימודים בכל אחד מהמקצועות הנלמדים.

 

ה.להפגש על פי הצורך עם כל מורה, בתיאום, כדי להעלות את הצעותיו, בקשותיו או תלונותיו ובלבד שהדבר יעשה בדרך ארץ ובנימוס.

 

ו.זכות התלמיד והוריו לקבל מידע על תפקודו והישגיו של התלמיד בבית הספר באמצעות תוכנת משו"ב.

 

ז. לקבל לוח מבחנים מסודר בתחילת כל מחצית.

 

ח. להבחן עד שלושה מבחנים בשבוע (פרט למבחנים חוזרים) ובכל מקרה לא להבחן   בשני מבחנים ביום אחד.

 

ט. לקבל  את החומר לבחינה עד שבוע לפני המועד, ולקבל טופס מבחן המנוסח באופן ברור ובכתב  קריא.

 

י. לקבל את המבחן בחזרה לא יאוחר משבועיים מיום הבחינה.

 

יא. לקבל את הציון באופן חסוי ולא על ידי פרסומו או הקראתו בכיתה.

 

יב. להיבחן בחינה חוזרת במקרה שהתלמיד נעדר מסיבה מוצדקת, וזכאותו אושרה על ידי " ועדת "מועד ב'".

 

יג. לערער על ציון מבחן או בוחן בהתאם לנהלים.

 

יד. תלמיד זכאי להתאמות לימודיות בהתאם לאישורים מוסמכים.

 

טו. להתארגן במועצת תלמידים בית- ספרית על מנת להשפיע על אורח חייהם.

חובות התלמיד

 

חובות התלמיד נועדו להסדיר את החיים התקינים והבטוחים בבית הספר, ולאפשר לתלמיד לממש את זכויותיו בו.

 

א.    להיות נוכח באופן סדיר ומלא בכל השיעורים, הפעילויות הלימודיות והחינוכיות המתקיימות בבית הספר ולבצע את המטלות הנדרשות.

 

ב.    לכבד ולציית לכללים ולנהלים בבית הספר.

 

ג.     להימנע מכל סוג של אלימות כלפי הזולת.

 

ד.    לשמור על רכוש בית הספר.

 

ה.   להתנהג בנימוס וביחס של כבוד לחבריו, למוריו, לצוות בית הספר ולאפשר את מהלכם התקין של השיעורים.

 

ו.      להזדהות בפני כל איש צוות בית הספר ולציית להוראותיו.

 

ז.     להביא לשיעור את כל הציוד הדרוש, כולל ספרים, מחברות ועבודות בית.

 

ח.   להופיע בתלבושת אחידה.

 

ט.   לדייק ולהיכנס לכיתה מיד עם הצלצול.

 

י.      לקבל אישור בכתב ממזכירות בית הספר לפני עזיבתו את שטח בית הספר.

 

יא.  לשמור ולדאוג לניקיון הכיתה, השכבה וחצר בית הספר.

 

יב.  תורנות כיתתית – באחריות התורנים להקפיד על ניקיון הכיתה ובהפסקות יהיו אחראים על תקינות הציוד בה.

       על כל תלמיד להרים את כיסאו בתום יום הלימודים.

 

יג.   תורנות בית ספרית ("סיירת טיפוח") – כל תלמיד ישתתף בטיפוח וניקיון שיכבתו.

 

 

  

  נהלים וכללים לתלמידי חט"ב ע"ש גולדה מאיר נ"צ

 

 

הופעה חיצונית:

 

התלמידים חייבים להופיע לביה"ס בתלבושת אחידה. השהייה בתחומי החטיבה ללא תלבושת אסורה בתכלית האיסור!

 

התלבושת כוללת:

בקיץ חולצת טריקו חלקה עם שרוולים ("טי") וסמל ביה"ס מוטבע בה. ניתן לבחור כל גוון ובלבד  שיהיה אחיד, או חולצה אמריקאית עם סמל.

 

בחורף– קפוצ'ון. אין חובת סמל ביה"ס על הקפוצ'ון ובלבד שיהיה בגוון אחיד וחלק, ובשכבה התחתונה תהיה חולצה עם סמל ביה"ס.

על הקפוצ'ון להיות עם רוכסן או כפתורים. כמו כן, מותרת לבישת קרדיגנים חלקים בתנאי שבשכבה התחתונה תהיה חולצה עם סמל.

על הקפוצ'ון/קרדיגן להיות חלק ללא מיתוג של חברות שונות (דוגמה אדידס, נייק, פסים וללא כל סימן אחר). כמו כן, עליהם להיות עם רוכסן/כפתורים שניתן לפתוח ולחשוף את החולצה בשכבה התחתונה.

יש להגיע לבית הספר במכנסיים ארוכים או עד אמצע הירך  שהולמים מסגרת חינוכית (לדוגמא: ללא קרעים).

יש להקפיד על הופעה מסודרת ונאותה המכבדת את ביה"ס. אין להופיע בבגדים גזורים וחושפניים (כולל חולצות בטן, גופיות ומכנסיים), חל איסור מוחלט על נזמים ופירסינג באף, בגבות ובלשון. במידה ותלמיד לא יוכל להסירו עליו לכסותו בפלסטר במהלך כל השיעורים וההפסקות. אין להופיע בצבעי שיער ובתספורת חריגים ובכפכפי אצבע.

 

תלמיד שיגיע ללא תלבושת מעל שש פעמים יורד לו ציון בתלמידות.

 

ביטול הרשמות – תלמיד שיגיע שבועיים רצוף בתלבושת יקוזז לו רישום אחד.

 

איחורים:

 

על התלמיד להיות עם הצלצול בכיתה, דיוק בהגעה לשיעור היא מחובות התלמיד.

 

התלמיד המאחר יכנס ישירות לכיתה וירשם ע"י המורה המלמד.

 

תלמיד שמספר ההרשמות שלו למחצית  יעלה מעל עשר – יורד לו ציון בהתנהגות בתעודה.

 

ביטול הרשמות - תלמיד שלא יאחר במשך שבועיים רצוף ימחק לו איחור אחד בהתאם לשיפור ולשיקול דעתו של המורה המקצועי.

 

היעדרויות:

 

נוכחות בשיעורים היא חלק בלתי נפרד מחובות התלמיד, והיא מהווה את אחד ממרכיבי הציון.

 

יש ליידע את מחנכת הכיתה ואת המורים המקצועיים על היעדרות מוצדקת צפוייה.

תלמיד שנעדר מיום לימודים או יותר ימציא, עם חזרתו לביה"ס, אישור מההורים או מרופא.

 

נוכחות בפעילות חברתית-חינוכית הינה חובה! הפעילות החברתית מהווה חלק בלתי נפרד מתוכנית הלימודים הבית-ספרית ותלמידים חייבים בנוכחות מלאה בפעילויות אלה!

 


התנהגות בזמן הלימודים בביה"ס:

 

הנורמות המחייבות והמשמשות אמות מידה להערכת ההתנהגות של התלמיד בתעודה הן:

א.    נוכחות מלאה בשיעורים

ב.    דיוק בהגעה לשיעורים

ג.     הקשבה וריכוז בשיעורים

ד.    מילוי משימות בשיעורים והכנת שיעורי-בית

ה.   הקפדה על תלבושת אחידה

ו.      הבאת ציוד לימודי מתאים לשיעורים

ז.     קבלת סמכות צוות ביה"ס ומרותו, והוראות התקנון הבית ספרי

ח.   התנהגות הולמת כלפי הזולת וכלפי רכוש ביה"ס (הימנעות מכל סוג של אלימות וונדליזם)

 

אלימות מילולית ופיסית כלפי תלמידים, מורים וצוות עובדי ביה"ס אינה חלק מהווי ביה"ס ואסורה בהחלט!

אמצעי אכיפה במקרים של אלימות מילולית ופיסית:

פעם ראשונה – שיחת ברור עם מורה/מחנך, יידוע ההורים במכתב "אזהרה לפני השעיה" עם העתק לתיק האישי והזמנת הורים לשיחה עם המחנך.

פעם שנייה – יידוע ההורים טלפונית ומכתב השעייה ליום אחד עם העתק לתיק אישי באישור המנהלת.

* בהתאם לנסיבות המקרה יקבעו דרכי הטיפול.

 

אין לאכול בכיתה במהלך השיעור.

 

ניתן לשתות מים מבקבוק בלבד. אין להכניס לשיעור פחיות שתייה ושתייה חמה.

 

אין ללעוס מסטיק במהלך השיעור.

 

הליכה לשירותים תתאפשר רק בזמן ההפסקות. במידה ותלמיד נזקק לצאת לשירותים בזמן שיעור, הדבר יתאפשר רק באישור המורה ובהתאם לשיקול דעתו.

 

על כל שלושה רישומים במשו"ב של הפרעה למהלך התקין של השיעור יורד ציון אחד בהתנהגות באותו מקצוע.

 

ביטול הרשמות – אחרי שבועיים ללא הפרעות למהלך התקין של השיעור ניתן לבטל רישום אחד בהתאם לשיפור ולשיקול דעתו של המורה המקצועי.

 

יש להוציא את הציוד הנדרש לשיעור מתא האחסון (לוקר) במהלך ההפסקה, במקרה שלא ייעשה כך, יירשם הדבר כאי-הכנת שיעורי בית.

 

על כל שלושה רישומים במשו"ב של אי הכנת שיעורי בית, אי ביצוע מטלות וחוסר תפקוד לימודי יורד ציון בתלמידות באותו מקצוע.

 אי הבאת ציוד לא יחשב בתלמידות, אלא יורד ציון בהערכת המורה.

 

תלמיד אשר יקבל בהתנהגות/תלמידות ציון ב' בשלושה מקצועות או יותר, יורד ציונו הסופי בהתנהגות/תלמידות בהליכות.

 

 

אין להביא לביה"ס כלי משחית כגון: סכינים, אולרים ומצתים העלולים לפגוע גופנית. הדבר אסור ע"פ הוראות משרד החינוך. במקרה של חשד רשאית ההנהלה לערוך חיפוש בילקוט התלמיד בנוכחותו ובנוכחות מבוגר נוסף.

 

אסורה הכניסה לחדר המורים. בכל מקרה ניתן לפנות למורה תורן.

תלמיד שיימצא מלכלך או מזיק לרכוש ביה"ס יהיה חייב לשאת במלוא הנזק: לתקן, לנקות ולשלם.

 

טלפונים ניידים: בזמן השיעור על הטלפונים הניידים להיות כבויים ובתוך הילקוט. אין לקבל שיחות, לשוחח, לשלוח או לקבל מיסרונים ואין להפעיל טלפון נייד בעת השיעור. תלמיד שיעשה שימוש כלשהו בנייד במהלך השיעור, יילקח המכשיר ע"י המורה ויישמר בכספת ביה"ס. רק הורי התלמיד יוכלו לקבל את המכשיר חזרה.

אסור לעשות שימוש במצלמת הטלפון הנייד בזמן שיעור ולהקליט בכל שטח בית הספר.

 

אין לשחק בכדור בכיתות, במבנים ובחצר, למעט במגרש הספורט.

 

אין לטפס על גדרות, חלונות ומעקות של מדרגות.

 

תלמידים המגיעים לבית הספר עם אופניים חייבים לחבוש קסדה.

 

בזמן השיעור – אין להימצא במסדרונות ביה"ס.

 

העישון בתחומי החטיבה אסור בתכלית האיסור! תלמיד שייתפס מעשן יושעה לאלתר!

 

תלמיד לא יזמין זרים או יכניס אותם לתחום ביה"ס. הורים ואורחים המגיעים לביה"ס יירשמו אצל השומר בשער.

 

כל תלמיד אחראי על ציודו האישי ויש להימנע מלהגיע לביה"ס עם פריטים יקרי ערך. אין ביטוח או כיסוי לגניבות מכל סוג שהוא, כולל תכשיטים, כסף טלפונים ניידים וכד'.

 

כל חריגה מקוד ההתנהגות של ביה"ס, פגיעה בכבוד הזולת, גילוי אלימות מכל סוג שהוא, או פגיעה ברכוש תגרור טיפול משמעתי ויש באפשרות ההנהלה להשעות מלימודים, ולשקול במועצה הפדגוגית הורדת ציון בהתנהגות בתעודה.

 

 

שחרורים מביה"ס:

 

על-פי הנחיות גורמי הביטחון יהיו שערי ביה"ס סגורים בשעות הלימודים.

 

חל איסור לעזוב את שטח החטיבה במהלך יום הלימודים ללא קבלת אישור בכתב מחבר הנהלה או ממזכירות ביה"ס.

 

תלמיד ישוחרר מביה"ס לפני תום יום הלימודים מסיבות רפואיות או על סמך פנייה מנומקת בכתב (מראש). תלמיד שקיבל מכתב שחרור יציג אותו בפני המורה המלמד בכיתה, וייקח אישור יציאה משטח ביה"ס מהמזכירות.

 

על הורה או מבוגר מטעמו להגיע לביה"ס כדי לקחת את התלמיד. באם הדבר אינו מתאפשר יש לציין זאת בכתב, כי התלמיד ייצא מביה"ס בכוחות עצמו ובאחריות ההורים.

 

תורנות תלמידים:

בכל שבוע ימונו שני תורנים ע"י מחנך הכיתה.

 

שמות התורנים יפורסמו על גבי לוח המודעות הכיתתי.

 

תפקידי התורנים:

א.    לדאוג בעזרת תלמידים להרמת הכיסאות בתום יום הלימודים, לכבות מזגנים ותאורה

ב.    לדאוג לניקיון הכיתה במשך יום הלימודים.

ג.     להיות בכיתה בזמן ההפסקות כדי לשמור על רכוש ביה"ס והתלמידים.

 

"סיירת טיפוח", שתמונה מכל שיכבה ע"י סבב, תנקה את מסדרונות וחצר ביה"ס לאחר ההפסקות, בשיתוף עם עובדי ביה"ס.

 


מערכת השיעורים:

 

מערכת שעות הלימוד הקבועה תינתן לכל תלמיד בתחילת השנה, ויום הלימודים יתבצע כמתוכנן במערכת.

 

שינויים יומיים יפורסמו ע"י אחראי המערכת או ע"י מורה מטעמו. השינויים יפורסמו גם על גבי לוח המודעות. לא יתקבלו טענות על אי-ידיעת תוכנן של הודעות השינויים.

 

במקרה ולא הגיע מורה לכיתה בשעת השיעור, אין לעזוב את הכיתה. יש לשלוח תלמיד-נציג לאחראי על המערכת או למזכירות לבירור הבעיה.

 

שיעור עם מורה ממלא מקום דינו כשיעור במערכת – אין שיעור חופשי! תיבדק נוכחות, והיעדרות מהשיעור תחשב כהערת משמעת.

 

 

ציונים והערכות עבודתו והישגיו של תלמיד:

 

הערכת ההישגים הלימודיים של התלמיד תפורט בתעודה שתימסר לתלמידים בסוף מחצית ובסוף השנה.

 

הערכת ההישגים מורכבת:

א.    ממבחנים ובחנים

ב.    נוכחות והבאת ציוד לימודי

ג.     הערכת עבודתו הסדירה של התלמיד: שיעורי-בית, הגשת עבודות וכד'. כל זאת כדי להביא למעורבות ולאחריות יתר של התלמיד על עבודתו, ולמניעת למידה רק לקראת בחינות.

ד.    תלמיד שירשמו לו שלוש הפרעות במקצוע יורד ציון בהתנהגות במקצוע בלבד.

 

מבחנים:

א.    בתחילת כל מחצית'  יחולק לוח מבחנים המתחשב באירועי ביה"ס ובבחינות במקצועות אחרים. לתלמיד תינתן מראש רשימת הנושאים שיופיעו במבחן, כמו כן, מורה יפרסם באתר ביה"ס את רשימת הנושאים למבחן שבוע לפני מועדו.

ב.    לא יערכו שינויים בלוח המבחנים, אלא במקרים חריגים ולאחר מתן אישור מרכזת פדגוגית.

ג.     מספר המבחנים הניתנים בשבוע לא יעלה על שלושה, ולא יינתן יותר ממבחן אחד ביום.

ד.    מבחן יוחזר ע"י המורה לא יאוחר משבועיים מיום עריכת המבחן.

ה.   מבחן מועד ב' לא יתקיים ביום בו מתקיים מבחן מועד א'.

ו.      נוהל בחינה חוזרת (מועד ב'): יינתן מועד נוסף לבחינה לתמידים שנעדרו מסיבות מוצדקות. על מנת להיבחן בבחינה חוזרת יש להצטייד בטופס "בקשה למועד ב'" הנמצא במזכירות. על טופס הבקשה יכתוב התלמיד את סיבת ההיעדרות וייצרף מסמכים רלוונטים (אישור מההורים, אישור מרופא וכד'). את הטופס המלא יש לשים במזכירות במקום הנועד לכך. על התלמיד להגיש את הבקשה מיד עם חזרתו לביה"ס. במידה ואושרה היעדרותו עליו לתאם בחינה חוזרת עם המורה המקצועי.

במידה ולא אושר מועד ב' הציון יהיה "נכשל".

ז.     אסור לאכול בזמן מבחן, מותר ללעוס מסטיק ולשתות.

 

 

בחנים:

א.    בוחן יינתן, בד"כ, ללא הודעה מוקדמת. במקצועות האנגלית, המתמטיקה והמדעים ניתן להודיע מראש על בוחן.

ב.    לא ניתן לקיים יותר מבוחן אחד ביום.

ג.     ניתן לערוך בוחן ללא הודעה מוקדמת גם ביום שבו נערך מבחן.

ד.    חומר הבוחן יכלול נושא אחרון שנלמד או תכנים מ 3-4 שיעורים אחרונים.

 

ערעור על ציון:

תלמיד המעוניין לערער על ציונו בבחינה יפנה תחילה למורה המקצועי, במקרה שהבעיה לא נפתרה, יפנה התלמיד לרכז המקצוע. הזכאות לערעור ניתנת עד שבוע ימים מיום קבלת הבחינה.

 

טוהר הבחינות:במטרה לטפח יושר פנימי ואחריות, עונשו של תלמיד שייתפס בהעתקה הוא חמור. ציונו יהיה 0 בבחינה, ציון ההתנהגות בתעודה יורד, דיווח יימסר להורים והעתק יתויק בתיק האישי.

 

קישוט הכיתה:

תלמידים המקשטים את חדרי כיתותיהם יתלו את הקישוטים רק במקומות המיועדים לכך.

אין לצבוע קירות או חלונות בצבע כלשהו, ואין להדביק ניירות על החלונות ו/או הקירות, כולל מסדרונות ביה"ס.

 

חפץ חשוד:

על חפץ חשוד יש לדווח מיד לשומר השער, למורה או למזכירות.

 

רכישות ב"cofix":

 

על התלמידים לתכנן את זמן ההפסקה בצורה מושכלת כך שניתן יהיה להספיק לאכול ולקנות לפני פתיחת השיעור.

אין להיכנס למבנה בית הספר עם כוסות שתייה או פחיות פתוחות.

יש לשמור על ניקיון בית הספר – לא להשאיר כוסות ועטיפות בספסלים, על המעקות וכד'.

 

אופניים חשמליים (רק מגיל 16):

לתלמידים המגיעים לבית הספר באופניים חשמליים, תותר חנייה בשטח בית הספר רק אם הרוכב חבש קסדה.

 

 

 

להורדת קובץ תקנון ביה"ס, לחץ כאן

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 למעלה הדפסה שלח RSS Bookmark and Share

 

תיכון וחט"ב ע"ש גולדה מאיר

רחוב אוסקר שינדלר,
נס ציונה

תיכון
טלפון: 08-6523520
פקס:
08-6523372

חטיבת ביניים
טלפון: 08-9407196
פקס: 08-9407960


כל הזכויות שמורות לאוריג`ין בע"מ פותח ע"י schooly אתרים לבתי ספר