עמוד הבית
אודות
תעודת זהות של בית ספר
מבנה ארגוני
מבנה ארגוני וצוות בית ספר
מיזמים ב"חן"
גינה אקולוגית
מקהלה ב"חן"
הקשר הרב דורי
רובוטיקה
מסלול קשת
מסלול קשת באבן חן
ייחודיות בי"ס
ייחודיות ביס
זרעים של קשר
קורסי בחירה
החודש ב"חן"
מידעון תשרי
מדעון שבט
צור קשר

דבר המנהלת
דבר המנהלת לפתיחת שנה"ל תשע"ט
יעדי בית הספר ותקנון
יעדי בית הספר לשנת תשע"ח
אמנת חינוך יישובית
אמנה בית ספרית
תקנון בית ספרי
מידע להורים
תשלומי הורים תשע"ט
תכנית טיולים
שירותי בריאות לתלמיד
מידע לתלמידים
לוח צלצולים
ספרי לימוד לשנת תשע"ט
ספרי לימוד תשע"ט כיתות א-ו
חלוקת ספרי לימוד תשע"ט
השאלת ספרים תשע"ט
חלוקת ספרי לימוד תשע"ט
טופס השאלת ספרים תשע"ט
נשק וסע
הכל אודות "נשק וסע"
הנחיות לביצוע תיפעול "נשק וסע"
ספרייה ע"ש טובה גפני
למידה בשעת חרום
למידה בשעת חרום
שיר של יום
חוברת שיר של יום

שבוע האינטרנט הבטוח- שפינ:ט- אתר השירות הפסיכולוגי היעודי
לחץ כאן לקישור
גלישה נבונה ברשת
לחץ כאן לקישור
פורטל חינוך יישובי שוהם
לחץ כאן לקישור
אתר "הקשר הרב דורי"
לחץ כאן לקישור
משרד החינוך - הזדהות אחידה
לחץ כאן לקישור
אתר אליפות הסייבר
לחץ כאן לקישור
כל הקישוריםכל הדפים

אמנת החינוך היישובית


דברי ברכה לאמנה היישובית

 

תושבים יקרים,

 

תהליך יישובי מקיף ומעמיק מגיע בימים אלה לסיומו, עם גיבושה של האמנה החינוכית היישובית של שהם. תהליך חדש וחשוב יוצא היום לדרך – הטמעתה של האמנה ויישומה בקהילת שהם.

 

בימים בהם מתמודדות החברה הישראלית ומערכת החינוך עם אלימות גואה, אנו רואים חשיבות רבה בכינונו של מסמך, אשר מבטא את צורכיהם ושאיפותיהם של כל המעורבים בעשייה החינוכית בשהם, ומביא לידי ביטוי הסכמה רחבה, אליה הגיעו השותפים הללו במסגרת התהליך.

 

האמנה היישובית מהווה הסכם בין השותפים במערכת החינוך הפורמאלית והבלתי פורמאלית. מטרתה להביא להדברות והבנה בין השותפים ולקבוע מטרות וקווי פעולה מוסכמים. בסיס האמנה מהווה את ה"אני מאמין החינוכי היישובי" ומשמש כקו מנחה המקשר בין השותפים לעשייה החינוכית.

 

אין לנו ספק שיישומה של האמנה יתרום לא רק לאקלים במערכת החינוך ביישוב, אלא לאווירה הטובה ביישוב כולו ולקידומם של ערכים שחשובים לכולנו – סובלנות, הידברות ושמירה על כבוד האדם.

 

 

 

שלכם בברכה

 

 

 

איתן בליימן               נגה שריג                 גלעד רבינוביץ'                          גיל ליבנה

יו"ר ועדת אמנה         מנהלת אגף            סגן ראש המועצה                   ראש המועצה

                                 חינוך וקהילה          מחזיק תיק החינוך        

 

 

 

אמנה חינוכית לתקשורת מכבדת

מבוא

§        אמנה הנה הסכם בין שותפים על ערכים מטרות ודרכי פעולה להשגתן.

 

§        האמנה היישובית מהווה הסכם בין השותפים במערכת החינוך הפורמאלית והבלתי פורמאלית ומטרתה להביא להדברות והבנה בין השותפים ולקבוע מטרות וקווי פעולה מוסכמים. בסיס האמנה מהווה את ה"אני מאמין החינוכי היישובי" ומשמש כקו מנחה המקשר בין השותפים לעשייה החינוכית.

 

§        בכתיבת האמנה השתתפו נציגים של צוותי חינוך: הורים ומנהלות בתי-הספר , תלמידים, תנועות הנוער, אגף חינוך, רווחה שירות פסיכולוגי ויחידת הנוער.

 

§        גיבוש האמנה הוא תהליך חינוכי המאפשר דיאלוג בין השותפים לתהליך החינוכי ביישוב.

 

§        אנו מאמינים כי יצירת אקלים יישובי המעוגן במסגרת ברורה מקדם ערכים משותפים של סובלנות, הידברות ושמירה על זכויות האדם וכבודו , יעשירו את איכות החיים בישוב.

מטרות:

§        לטפח אורח חיים יישובי  המקדם כבוד הדדי, אמון, אכפתיות ותחושת מוגנות בין כל  השותפים בעשייה החינוכית.

 

§        להביא להגדרת תחומי המעורבות, השותפות והאחריות של השותפים בתהליך קבלת ההחלטות במערכת החינוכית ואכיפתן.

 

§        להביא לידיעת הקהילה באופן ברור ופומבי את הזכויות והחובות של כל פרט.

 

§        לטפח ערוצי תקשורת ופעולה משותפים  בין כל הגורמים המעורבים בעשייה החינוכית, ולקדם אחידות במסרים.

 

§        לגבש תרבות יישובית שבה התקשורת משמשת ככלי עיקרי לניהול יחסי האנוש ולטיפול במצבי קונפליקט.

 

§        מקדמים תקשורת ככלי עיקרי לניהול יחסי אנוש וניהול מצבי קונפליקט.

 

     האמנה גובשה בהנחיית, עופר אליגור מנכ"ל עמותת "חינוך לחיים"

חברי ועדת אמנה 2006

 

 

הגדרות:

 

1.   קהילת חינוך – כלל השותפים בעשייה החינוכית היישובית: מועצה, צוותי

      חינוך הורים וילדים.

 

2.   ארגון חינוכי – מוסדות החינוך הפורמליים גני-ילדים בתי-ספר.

      תנועות הנוער, מועצות התלמידים וקבוצות המנהיגות שמחוץ למוסדות החינוך

      הפורמליים.

 

3.   פורום לבירור – קבוצת אנשים רלוונטית שמוקמת בארגון החינוכי, אד - הוק   

      או פועלת באופן קבוע, לדיון במצבי מחלוקת,או לצרכי בירור ומציאת פתרונות   

      מוסכמים.  

      הקמתו באחריות מנהל/ת הארגון החינוכי.

 

4.   נוהל בירור:

א.      שיחת בירור בין המעורבים והסכמה על דרכי פעולה בהמשך.

ב.       פנייה על-פי מדרג ההיררכיה המופיע בנוהל פניה.

ג.         פנייה אל פורום לבירור בתוך הארגון.

ד.       פנייה אל ועדת בירור ציבורית של המועצה (אם הפורום בתוך הארגון לא הצליח להתכנס או לא הגיע לפתרון מוסכם).

 

5.      נוהל פנייה – סולם פניה לבעלי תפקידים  במערכת החינוכית.

מורה/גננת

יועצת/רכזת שכבה

מנהל/מנהלת

אגף חינוך ו/או מפקח בי"ס.

 

 שבעת הכללים

 

1.        תקשורת מכבדת – חברי הקהילה החינוכית בשוהם ינהלו תקשורת בדרך מכבדת.

2.        יחס אישי – חברי הקהילה  החינוכית ינהלו את התקשורת בדגש על התייחסות אישית לפרט.

3.        נוהל פנייה – חברי קהילת החינוך יפנו לברור עניינם לגורם המתאים על-פי נוהל פנייה (ראה הגדרות).

4.        כללים וגבולות – חברי הקהילה החינוכית יכבדו את התקנונים, הכללים והגבולות הנהוגים בארגונים החינוכיים.

5.        מוגנות -  חברי הקהילה החינוכית ימנעו משימוש באלימות מכל סוג שהוא.

6.        חובות וזכויות – חברי הקהילה החינוכית מחויבים למלא את חובותיהם וזכאים לקבל את זכויותיהם ללא תלות בין השניים.

7.        חופש ביטוי – לחברי קהילת החינוך בשוהם יש חופש ביטוי מלא להביע דעות ורגשות, בדרכים מקובלות תוך הקפדה ושמירה על צורת ביטוי מכבדת ועל צנעת הפרט.

 

 

 

תקשורת מכבדת

 

 

הכלל:                         חברי הקהילה החינוכית בשוהם ינהלו תקשורת בדרך מכבדת.

 

הנימוק :                     שמירה על כבוד הדדי, מניעת ניכור ויצירת אוירה של מוגנות רגשית.

 

התנהגויות בהלימה : דיבור וכתיבה ממוקדים בנושא ולא באדם.

                                    הימנעות משימוש בביטויי גנאי, איומים, הטחת עלבונות,                

                                    סרקזם, או כל   צורת התבטאות הפוגעת בכבודו של האחר.

 

תגובה להפרת הכלל:  פעולה ע"פ נוהל ברור.

 

   

יחס אישי :

 

 

הכלל:             חברי הקהילה החינוכית בשוהם ינהלו את התקשורת, בדגש על

התייחסות אישית לפרט.

 

הנימוק :        

   א.             לבסס יחסי אמון.

    ב.              ליצור אקלים של אכפתיות ולהטמיע את הדיאלוג כאורח-חיים.

     ג.              מתן מענה לשונות ולצרכים ייחודים.

 

 

התנהגויות בהלימה:

א.    בכל ארגון חינוכי יוקצבו מרחבי זמן ומקום לקיום דיאלוג פרטניים.

ב.     כל טיפול בנושאים משמעתיים יכלול בתוכו גם דיאלוג פרטני לבירור רגשות, צרכים הדדיים וליצירת הסכמים.

ג.       בכל ארגון חינוכי יינתן דגש על תרבות של משוב, זמינות לדיאלוג, פרגון ועידוד התנהגויות רצויות.

 

תגובה להפרה:   הפעלת נוהל בירור.

 

 

   

נוהל פנייה

 

הכלל:                         חברי קהילת החינוך יפנו לבירור עניינם לגורם המתאים

בשרשרת ההיררכיה החינוכית (ראה הגדרות).

 

הנימוק :         א.    יצירת תקשורת אפקטיבית ומכבדת.

ב.     יעילות וניצול נכון של משאבים במערכת.

 

התנהגויות  בהלימה:

א.    דיאלוג עם הגורם הרלוונטי במדרג הסמכויות.

ב.     הפניה תעשה בצורה עניינית ומכובדת (אם בע"פ ואם בכתב) במקום ובזמן המתאים לשני הצדדים. (לדוגמא פניה למחנכת בשעות קבלת הורים ולא במסדרון בין ההפסקות, לחילופין שיחה טלפונית בזמן המתאים לשני הצדדים).

ג.    עם קבלת הפניה – מתחייב כל בעל תפקיד אליו פנו, להתחיל את טיפולו בפניה

      בהקדם האפשרי, תוך יידוע כל יתר שאר הגורמים לגבי צפי מועד מתן תשובה       

      ראשונית/סופית.

ד.  להלן הגדרת פרקי זמן סבירים לטיפול בפניות (נגזר מעומס פעילות אפשרי):

§         פניה למורה – לכל היותר – 3 ימים.

§         פניה ליועצת – לכל היותר – 4 ימים.

§         פניה למנהלת – לכל היותר שבוע ימים.

  • פניה למחלקת חינוך – טיפול בהתאם לאמנת שירות מועצה מקומית שהם.   (5 ימים).

ה.  כל אורכה הנדרשת להמשך טיפול מעבר למצוין, מחייבת יידוע של הפונה ע"י

      הגורם המטפל.

ו.   במידה והטיפול אינו מספק את הפונה – יכול לפנות לגורם הבא בהיררכיה.

ז.   בשאיפה – פניה אל גורם חיצוני לארגון תבוצע רק לאחר מיצוי התהליכים

      הקיימים בפנים הארגון.

תגובה להפרה:

א.    פניה שלא ע"פ מדרג – יופנה הפונה אל הגורם המתאים.

ב.     במידה והארגון לא עמד בתקן יופעל הבא בתור במדרג.

ג.       הפעלת נוהל בירור.

 

 

 

כללים וגבולות

 

הכלל :                        חברי הקהילה החינוכית יכבדו את התקנונים, הכללים והגבולות הנהוגים בארגונים החינוכיים.

 

 

נימוק :                        שמירה על הסדר בכדי לאפשר התנהלות יעילה.

                        שמירה על אורח חיים תקין.

 

התנהלות בהלימה :   1.   דרכי פעולה בהתאם לתקנון ולכללים הנהוגים בכל 

      ארגון.

2.   אדם שמוצא את אחד הכללים או ההחלטות שהתקבלו 

      בארגון פוגעים  בזכויותיו, יוכל  לפנות בהתאם לנוהל   

      הפנייה ( ראה הגדרות) כדי לטפל בנושא.

 

תגובה להפרה :

1.   באירועים שקרו במסגרת פעילות מטעם מערכת החינוך, הנושא יטופל בהתאם

      לנוהלי הטיפול המקובלים באותו ארגון (בכל ביה"ס/ גני-ילדים/חמש/תנועות  

      נוער עפ"י נהליו).

2.   כל תהליך טיפולי יכלול בתוכו דיאלוג ובירור צרכים הדדיים כתשתית לפתרון

      ולהסכם עתידי. הגורם האחראי על קיום דיאלוג ועל איכות הדיאלוג במסגרת         

      התהליך הטיפולי הוא מנהל הארגון.

3.   באירועים פליליים, תוגש תלונה במשטרה, במקביל לטיפול המשמעתי בארגון.

      במקרים חוזרים ונשנים ו/או במקרים שנתפסים כחמורים במיוחד – הטיפול

      ייעשה בתיאום עם גורמי טיפול ורווחה אחראיים.

 

   

מוגנות:

 

הכלל :                                    חברי הקהילה החינוכית ימנעו משימוש באלימות מכל סוג

           שהוא.

 

הנימוק :                     שמירה על בטחון פיזי ומוגנות רגשית לכל באי הקהילה.

 

התנהגות בהלימה:   

א.    פנייה לזולת בהידברות.

ב.     פנייה לגורם אחראי ובעל סמכות.

ג.       הגשת תלונה לגורם הרלוונטי לפי נוהל פניה.

 

 תגובה להפרה:         

1.   באירועים שקרו במסגרת פעילות מטעם מערכת החינוך, הנושא יטופל בהתאם

      לנוהלי הטיפול המקובלים באותו ארגון (בכל ביה"ס/ גני-ילדים/חמש/תנועות  

      נוער עפ"י נהליו).

2.   כל תהליך טיפולי יכלול בתוכו דיאלוג ובירור צרכים הדדיים כתשתית לפתרון

      ולהסכם עתידי. הגורם האחראי על קיום דיאלוג ועל איכות הדיאלוג במסגרת         

      התהליך הטיפולי הוא מנהל הארגון.

3.   באירועים פליליים, תוגש תלונה במשטרה במקביל לטיפול המשמעתי בארגון.

      במקרים חוזרים ונשנים ו/או במקרים שנתפסים כחמורים במיוחד – הטיפול

      ייעשה בתיאום עם גורמי טיפול ורווחה אחראיים.

 

 

 

חובות וזכויות

 

 

הכלל:                         חברי הקהילה החינוכית מחויבים למלא את חובותיהם וזכאים לקבל את זכויותיהם ללא תלות בין השניים.

 

הנימוק :                     א.   חובותיו של האחד הם זכויותיו של האחר.

                        ב.    שמירה על כבוד האדם ועל ערכי החברה.

 

התנהגות בהלימה :   א.   כל אחד מחויב למלא את החובות הנדרשות במסגרות

בהן הוא משתתף. בהתאם לנורמות ולתקנון הנהוגים בארגון.

ב.   כל הארגון והאנשים בו מחויבים לשמור על זכויות בפרט   

      המשתתף בארגון. בהתאם לנורמות ולתקנון הנהוגים  

      בארגון.

תגובה להפרה:

א.    במידה וזכות  כלשהי נפגעת, יפנה הנפגע  לאחראי

      במסגרת בה הוא משתתף לצורך מימוש הזכויות.

ב.     במידה וחובה כלשהי אינה מתמלאת יופעל נוהל בירור.

 

 

 

 

 חופש ביטוי:

 

 

הכלל:                         לחברי  קהילת החינוך בשוהם יש חופש ביטוי מלא להביע דעות ורגשות בדרכים מקובלות תוך הקפדה ושמירה על צורת ביטוי מכבדת ועל צנעת הפרט.

 

הנימוק :                     שמירה על ערכי הדמוקרטיה ועל כבוד האדם.

 

התנהגות בהלימה:   

א.               פנייה ישירה לבעל עניין בעיתוי ובפורום מוסכם.

ב.                בהתקשרות שאיננה ישירה תהיה שמירה על

דיסקרטיות ועל מסר ענייני תוך הקפדה על כבודו של האדם עליו מדברים.

 

תגובה להפרה :         הפעלת נוהל ברור.

   

הארות... הערות

 

אמנה זו נוסחה מתוך רצון לבנות מערכת תקשורת מכבדת בין חברי הקהילה החינוכית בישוב.

האמנה הנה  דינמית ופתוחה לשינויים ותוספות שיסייעו בהשגת המטרות.

לניסוח האמנה היו שותפים הורים, צוותי חינוך פורמלי ובלתי פורמלי, נציגי מועצה, אגף חינוך ובני נוער.

 

במהלך, השנה הקרובה ניישם את הערכים המוצגים בפניכם בכל אחת מהמערכות  החינוכיות ביישוב. אנו רואים בכם שותפים להשגת המטרות אותן הגדרנו במבוא.

לפיכך נשמח לקבל הארות והערות בכל דרך שתבחרו ועל סמך ההתנסות בפועל.

 

דרכים לתגובה :

§         פקס באגף חינוך וקהילה 03/9731881 לידי אופירה ביטון.

דוא"ל אופירה ביטון: .

§         מוקד המועצה – בכל יום בין השעות 22:00 – 08:00 יום ו' 12:00 – 08:00 יש להשאיר המעטפה – לאגף חינוך לידי אופירה ביטון.

§        אתר המועצה :  www.shoham.muni.il

 

 

 

בתודה על שיתוף הפעולה

 

 

חברי ועדת אמנה יישובית

 כל הסרטים

(17/07/18)
קבלת ילדי כיתות א והוריהם
למידע נוסף

(17/07/18)
מפגש תלמידי כיתות ב-ו
למידע נוסף

ארכיון חדשות


בית ספר אבן חן - שוהם

רח' תפן 7, שוהם

טל': 03-9791197

פקס: 03-9791198


כל הזכויות שמורות לאוריג`ין בע"מ פותח ע"י schooly אתרים לבתי ספר