על בית הספר

גלריות

פורומים

אודות העמותה

יצירת קשר

מחויבות אישית

עמוד הבית
גלריות
פורומים
צור קשר
עדכוני מערכת

צרו קשר
תכנית שנתית
מלגות תשע"ז
ספריה
על הספריה
הפסקה פעילה בספריה
המלצות ספרים
עבודות גמר
מאגרי מידע
לוח הסעות
לוח מבחנים
מקצועות לימוד
אזרחות
אנגלית
היסטוריה
היסטוריה הרחבה
חנוך גופני
לשון
מתמטיקה
ספרות
ערבית
תנ"ך
מגמות אמנות
"זמן" - מגמות אמנות
מגמת תיאטרון
קולנוע
מגמת מוסיקה
אמנות פלסטית
מחול
מגמות מדעים
מגמות מדעים
ליקוי חמה
צפייה בטוחה בליקוי חמה
מצגות
שנת שירות מאתגרת
ביולוגיה
פיסיקה
חינוך לזהירות ובטיחות בדרכים
מכתב ממשפחת תוינה
חומר למבחן מסכם- י"א
מעורבות חברתית
אנחנו בתיקשורת
בעיתונות
לזכר גיא


כל הדפים

ספריה

עבודות גמר

הערכת עבודות


הערכת עבודות הגמר 

 

משנסתיימה כתיבת העבודה על-ידי התלמיד ואושרה על-ידי המנחה המקצועי כולל גם ציון לפי מחוון, תישלח העבודה בצרוף מכתב מאשר של מנהלת בית-הספר אל אגף הבחינות, לשם בדיקה והערכה.

 

קריטריונים להערכת העבודה:

 1. המעריך יעריך את העבודה לפי ההנחיות הבאות:

א. לאחר קריאתה (80 נק')

  • צורההעבודה קריאה ואסתטית; צורת העריכה מאפשרת התמצאות נוחה - העמודים ממוספרים, הפרקים מובחנים, יש רווחים וכו'.
  • סגנוןענייני, עברית תקנית ובהירה - נקייה משגיאות כתיב ומוגהת היטב
  • כלים מדעיים: שימוש נכון במובאות ובמראי-מקומות; ביבליוגרפיה מתאימה, הרשומה לפי אחת השיטות המקובלות; שימוש באיורים מתאימים וממוספרים; נספחים שהוזכרו בגוף העבודה.
  • עצמאות: קיום מרכיב של עבודה עצמית - ניסויים תצפיות, ראיונות וכיו"ב; העבודה הורחבה ביזמת התלמיד; מורגשת גישה מקורית ויצירתית (לא נדרשת מקוריות, אך נוכחותה ראויה להערכה); מורגשת גם המעורבות האישית.
  • תוכן: ניכר ידע במקצוע; ניכרת גישה תיאורטית לדברים; התוצר ורמת ההעמקה הולמים את המצופה מתלמיד בכיתות י"א-י"ב; עיבוד הנושא רחב דיו; הביבליוגרפיה אכן נוצלה למעשה
  • הבנה: 

ב. לאחר שיחה (20 נק')

  •  הבנה: יכולת התלמיד להסביר כל סוגיה בעבודתו, כשהעבודה לפניו; יכולת התלמיד לשוחח על הרקע לעבודה ועל המקצוע בכלל.

 

2. קביעת ציון: המעריך ירשום את הערכתו והתרשמותו בגיליון ההערכה - רצוי על-פי הקריטריונים המפורטים לעיל ועל-פי משקלם בציון הכולל. בגיליון ההערכה יירשם הציון הכולל - ציון עגול

3. המעריך אינו רשאי להמליץ על תיקון העבודה

4. המעריך אינו רשאי לחוות דעה באוזני התלמיד ולבקר את מוריו ועבודתו.

 

 

קביעת הציון הסופי

 

  1. כאשר עבודת הגמר צמודה למקצוע - התלמיד מחוייב להכנס לשיעורים, להשתתף ולהיבחן בבחינות השוטפות לא כולל בחינת מתכונת ובחינת בגרות (התלמיד פטור ממבחנים אלה). ציון העבודה יחושב עם הציון שיקבל התלמיד מבית הספר ( 50% מהציון). הגשת ההצעה מחייבת עמידה בתנאי ההגשה (כולל ציון של 75 ומעלה במקצוע). החל משנת תשע"ח בציון העבודה ישוקלל גם ציון של מנחה העבודה בחלוקה הבאה: 30% מנחה, 20% ציון שנתי - בית הספר ו-50% בוחן חיצוני.
  2. כאשר עבודת הגמר לא צמודה "בחירה"- (ניתן גם במקצוע שאינו נלמד בביה"ס) העבודה תכתב בנוסף להיבחנות במקצוע זה (בגרות בהיסטוריה וגם עבודת גמר בהסטוריה) הציון שינתן יתבסס על בדיקת הבוחן והשיחה עם התלמיד, ללא ציון מגן. החל משנת תשע"ח בציון העבודה ישוקלל גם ציון של מנחה העבודה בחלוקה הבאה: 30% מנחה, ו-7% בוחן חיצוני.

פירוט באתר ע"ג משרד החינוךלמעלה הדפסה שלח RSS Bookmark and Share
גמנסיה קציר- חולון
כל הזכויות שמורות לאוריג`ין בע"מ פותח ע"י schooly אתרים לבתי ספר