על בית הספר

גלריות

פורומים

אודות העמותה

יצירת קשר

מחויבות אישית

עמוד הבית
גלריות
פורומים
צור קשר
עדכוני מערכת

צרו קשר
תכנית שנתית
מלגות תשע"ז
ספריה
על הספריה
הפסקה פעילה בספריה
המלצות ספרים
עבודות גמר
מאגרי מידע
לוח הסעות
לוח מבחנים
מקצועות לימוד
אזרחות
אנגלית
היסטוריה
היסטוריה הרחבה
חנוך גופני
לשון
מתמטיקה
ספרות
ערבית
תנ"ך
מגמות אמנות
"זמן" - מגמות אמנות
מגמת תיאטרון
קולנוע
מגמת מוסיקה
אמנות פלסטית
מחול
מגמות מדעים
מגמות מדעים
ליקוי חמה
צפייה בטוחה בליקוי חמה
מצגות
שנת שירות מאתגרת
ביולוגיה
פיסיקה
חינוך לזהירות ובטיחות בדרכים
מכתב ממשפחת תוינה
חומר למבחן מסכם- י"א
מעורבות חברתית
אנחנו בתיקשורת
בעיתונות
לזכר גיא


כל הדפים

ספריה

עבודות גמר

כתיבת הצעות


 

 

 

הצעות לעבודות גמר

לפי מסמך שהכינה וכתבה: אפרת טל, המפקחת על עבודות-הגמר

 

·        הגשת ההצעות עד לאמצע חודש ינואר (כיתה יא')

·        ההגשת כקובץ WORD בשפה העברית - בסגנון כתב ברור (Ariel, David, וכו') גודל אות 12 ומרווח של שורה וחצי.

·        ההצעה תוכן בהנחייתו של מנחה אקדמי, מומחה לנושא בו עוסקת העבודה.

·        המנחה יאשר את ההצעה כראויה.

·        כל הצעה תעבור אישור של ועדה בית ספרית (בוועדה ישתתפו: מנהלת בית-הספר, מחנכו של התלמיד, מורה-המקצוע והמורה האחראי על עבודות-הגמר).

·        בעת הגשת ההצעה חובה לציין את המקצוע בו נערכת העבודה ואם יש כוונה להכינה כ"עבודה בבחירה" או כ"עבודה צמודה" (כמחליפה של אחת מחובות ההבחנות). תלמיד המבקש להכין "עבודה צמודה" חייב לציין עם הגשת ההצעה את הפרטים הבאים:ההיקף אותו לומד התלמיד (מספר יחידות הלימוד הנלמדות), וציונו במקצוע עד למועד הגשת הבקשה. המכינים עבודת גמר "צמודה" יקפידו לעמוד במלוא התנאים להכנתה (כולל הישגים לימודיים מתאימים: ציון "טוב", לפחות, במקצוע - ועמידה במלוא המטלות הלימודיות-הכיתתיות במקצוע).

·        יש להכין את ההצעה ולערוך אותה עפ"י כל נקודות המפתח  הבאות בהמשך (ההתייחסות אל הנקודות תהיה עניינית-מקצועית). הצעה תהיה מנוסחת היטב, תמציתית, בהירה, עניינית ומבוססת (יש להימנע מכתיבה ארוכה שלא לצורך). להכנת ההצעה יש להקדים עבודת-עיון והכנה מעמיקים!!

נקודות המפתח:
פרטי התלמיד (שם, ת.ז., טלפון, כתובת, דואל)
פרטי המנחה (שם, ת.ז., טלפון, כתובת, דואל, תואר,תחום התמחות,מקום עבודה נוכחי, תפקיד)
1. המקצוע
2. נושא העבודה
3. מטרת העבודה
4. הצגת הבעיה / הטיעון המועלה לדיון / לבדיקה
5. הצגת הבסיס העיוני / התיאורטי ממנו עולות שאלות המחקר ועליו מתבססת דרך המחקר. יש להתייחס לספרות המקצועית הרלוונטית הקיימת בנושא ולעגן בה את הדברים, תוך אזכור כמקובל בסקירות ספרות בעבודות מדעיות (אין זו הצגה טכנית של פריטי ספרות). עבודת הגמר אינה עבודת-סיכום של חומר, אלא עבודה מחקרית – בהתאם לכך יש להכין את הסקירה התיאורטית.
6. פירוט עיקריו של ההיבט המחקרי / המעשי של העבודה. יש להציג מערך מחקר שיטתי התואם את התחום-המדעי בו נערכת העבודה ובהתייחס לשאלות-המחקר וההשערות שהוצגו (לא רשימה טכנית של פעילויות).
7. רשימת פרקי העבודה – ראשי פרקים ממוקדים וממצים המתייחסים לבעיית המחקר, תוכן ההצעה והמחקר. אין הם ראשי פרקים טכניים-פורמליים.
8. רשימת הספרות עליה תתבסס העבודה (רשימה ארעית). ברשימה יוצגו מאמרים מדעיים עדכניים וספרות מקצועית-מדעית עליהם יתבססו המחקר והעבודה והם מהווים את התשתית המקצועית להכנת ההצעה וביסוסה. רשימת הספרות היא חלק בלתי נפרד של ההצעה. לא ניתן להגיש הצעה שאיננה מבוססת על ספרות מקצועית מתאימה. הפריטים יהיו רשומים במדויק, כמקובל ברישום מדעי. הרשימה תכלול רק פריטים רלוונטיים.
אנציקלופדיות, ספרי לימוד וספרי עזר למורה יכולים לשמש כקריאה מקדימה להכנת ההצעה, אין הם מהווים ספרות מקצועית מתאימה להכנת עבודת גמר.
אתרי אינטרנט לכשעצמם אינם פריטי ספרות מקצועית
כשמובאים פריטי ספרות מן הרשת (אינטרנט) יש לבדוק את טיבם והתאמתם ולציין: מה הובא, ע"י מי נכתב,מתי  והיכן.

9. לוח זמנים להכנת העבודה

·        בעבודות הגמר אין לעסוק בנושא הנלמד בכתה, הנכלל בתכנית הלימודים, או שטופל כבר ע"י תלמידים מבית-הספר. יש להימנע מהגשת הצעות זהות או בנושאים זהים ע"י תלמידים הלומדים באותו בית-ספר, או העובדים באותו מכון מחקר.

·        עם קבלת האישור על ההצעה יש לשים לב, אם העבודה אושרה עפ"י המעמד המבוקש (בחירה / צמודה) ובתחום-הדעת בו מבקש התלמיד להכין את עבודתו (והתאמת העבודה לתחום).

 

 תבנית להצעה כללית

תבנית הצעה לביולוגיה

 


למעלה הדפסה שלח RSS Bookmark and Share
גמנסיה קציר- חולון
כל הזכויות שמורות לאוריג`ין בע"מ פותח ע"י schooly אתרים לבתי ספר