על בית הספר

גלריות

פורומים

אודות העמותה

יצירת קשר

מחויבות אישית

עמוד הבית
גלריות
פורומים
צור קשר
עדכוני מערכת

צרו קשר
תכנית שנתית
מלגות תשע"ז
ספריה
על הספריה
הפסקה פעילה בספריה
המלצות ספרים
עבודות גמר
מאגרי מידע
לוח הסעות
לוח מבחנים
מקצועות לימוד
אזרחות
אנגלית
היסטוריה
היסטוריה הרחבה
חנוך גופני
לשון
מתמטיקה
ספרות
ערבית
תנ"ך
מגמות אמנות
"זמן" - מגמות אמנות
מגמת תיאטרון
קולנוע
מגמת מוסיקה
אמנות פלסטית
מחול
מגמות מדעים
מגמות מדעים
ליקוי חמה
צפייה בטוחה בליקוי חמה
מצגות
שנת שירות מאתגרת
ביולוגיה
פיסיקה
חינוך לזהירות ובטיחות בדרכים
מכתב ממשפחת תוינה
חומר למבחן מסכם- י"א
מעורבות חברתית
אנחנו בתיקשורת
בעיתונות
לזכר גיא


כל הדפים

ספריה

עבודות גמר

רישום ביבליוגרפי


כללים לרישום ביבליוגרפי (אזכור מקורות מידע)לפי APA
American Psychological Association) )


ציטוט ביבליוגרפי מפנה את הקורא למקור ממנו נלקח פריט המידע. הציטוט מכיל פרטים כמו: שם המחבר, כותר, מקום הפרסום, שם מוציא לאור, תאריך הפרסום.יש הבדל באם הציטוט ניתן מספרים, אתרי אינטרנט, מאמרים


רשימה ביבליוגרפית - בסוף העבודה

 • רשימת המקורות מופיעה מיד לאחר סיכום העבודה.
 • המקורות נרשמים תמיד על פי סדר אותיות שם משפחה של המחבר, הינו רישום שוטף א"ב..
 • רושמים תחילה את המקורות בעברית ולאחר מכן מתחילים את רישום המקורות בלועזית.
 • כאשר מספר המקורות רב נהוג לחלק לסוגים כגון: אנציקלופדיות, ספרים, מאמרים, עיתונות וכד'.
 • בכתיבה שימו לב הן לסדר הכתיבה והן לסימני הפיסוק.
 • שם הספר נרשם באותיות מוטות.
 • שנת הפרסום מופיעה מיד לאחר שם המחבר/ים.
 • רושמים את שם המשפחה המלא ושמות פרטים מציינים את האות הראשונה.כל אות מפרידים בנקודה.

ספרים

א. מחבר יחיד

שם משפחה, שם פרטי. (שנת ההוצאה) .שם הספר . מקום ההוצאה: שם ההוצאה.

 • גורן, ד. (1993). תקשורת ומציאות. ירושלים: כתר.
 • Highmore, B. (2001). Everyday life and cultural theory. New York:  Routledge.

ב. כאשר ישנם יותר ממחבר אחד לספר: שימו לב - [כל המחברים מופעים כאשר שם משפחתם קודם לשם הפרטי]

 • ז'ן, פ., ואינהלדר, ב. (1972). הפסיכולוגיה של הילד. מרחביה: ספרית הפועלים.
 • Jahnke, C.J., & Nowaczyk, H. R.(1998). Cognition. New Jersey: Prentice Hall.

כאשר ישנם שלושה מחברים ומעלה רושמים אחד מהם ואחרים

[ציון מחברים נוספים הוא עניין  של רשות – אם כן, רושמים פסיקים בין שמות המחברים ו ו' החיבור לפני                              שם המחבר האחרון ] 

 • יזרעאלי, ד, פרידמן א, ושריפט ר.(1982).נשים במלכוד: על מצב האישה בישראל. תל-אביב: הקיבוץ המאוחד.
 • זיו מ, ואחרים. (1983).פרקים בתולדות העמים בדורנו 1945 - 1970 . תל-אביב: יבנה.
 • Sloan, F. A., et al. (2000). Drinkers, drivers, and bartenders : balancing private choices and public accountability. Chicago : University of Chicago Press. 
 • “et al.” (meaning “and others”)  - ואחרים

ג. כאשר יש עורך לספר -  עורך כמחבר – מקראה או אסופת מאמרים

שם המשפחה של העורך הראשון, שמו הפרטי, שם פרטי ושם משפחה של העורך/ים הנוסף/ים. (עורך/ים). שנת פרסום. שם המקראה. מקום ההוצאה: שם ההוצאה.

 • שרן, שלמה. והרץ-לזרוביץ, ר. (עורכים). (1989) .מורים ותלמידים בתהליך שינוי. תל-אביב: רמות.
 • צדקיהו, ש. (עורך). (1988). אקלים הכתה: מהות ומעשה. ירושלים: משרד החינוך והתרבות. 
 • Duncan, G. J., & Brooks-Gunn, J. (Eds.). (1997). Consequences of  growing up poor. New York: Russell Sage Foundation

ד. כאשר ספר מתורגם, ויש  (לא תמיד) לרשום את שם המתרגם –

ספר מתורגם בעל עורך ומהדורה חדשה

שם המחבר – משפחה, פ. (שנה). שם הספר. שם, העורך.(עורך). שם, המתרגם.(מתרגם). ( מהדורה מס'  ). מקום ההוצאה: שם ההוצאה.

 • פורסייט, ה. א. (1985). אשה עצמאית. (תרגום: מ. ירושלמי). תל-אביב: זמורה ביתן. 
 • Singer, I. B. (1998). Shadows on the Hudson (J. Sherman, Trans.). New York: Farrar, Straus and Giroux.

  

ה. כאשר המוציא לאור ( מוסד או משרד ממשלתי) הוא המחבר, כמו משרד הבטחון, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, משרד החינוך והתרבות, רושמים את שם המוסד, משרד במקום המחבר.

מקום. תאגיד. (שנת ההוצאה). שם הספר. מקום ההוצאה: שם ההוצאה.

 • ישראל. החברה הממשלתית לתיירות. (1999). חבל ים המלח: תוכנית אב לפיתוח תירות. תל-אביב: ת.י.ק. פרויקטים.
 • U.S. Census Bureau. (2000). Statistical abstract of the United  States. Washington, DC: U.S. Government Printing Office.

 ו. סידרה  

שם מחבר המאמר – משפחה, פ. (שנה) . שם המאמר/שם הפרק. בתוך: שם העורך. ( עורך הסדרה). שם עורך ( עורך הכרך), שם הסדרה: מספר הכרך. שם הכרך. (מהד', עמ'). מקום ההוצאה: שם ההוצאה. 

 • להב,צ. (1993). סמכותנות. בתוך: וייס, נ. (עורכת הסדרה), ובייט-מרום, ר. (עורכת הכרך), אישיות: תיאוריה ומחקר: כרך ג. יחידה 6. מחקר האישיות. (עמ' 116-151). תל-אביב: הוצאת האוניברסיטה הפתוחה.
 • Maccoby,E.E., & Martin, J. (1983). Socialization in the context of the family: Parent-child integraction. In P.H. Mussen (Series Ed.) & E.M.Hetherington (Vol. Ed.), Handbook of child psycology : Vol.4. Socialization, personality,and social development (4 th ed., pp. 1-101). New York:Wiley.

 ז. מאמרים

באנגלית יש לשים לב ל:  שם כתב העת – כל המילים נכתבות אות ראשונה גדולה. שם המאמר – רק האות הראשונה נכתבת באות גדולה.

1.  מאמר מתוך תקופון, כתב עת

שם משפחה, פ. (שנה). שם המאמר. שם כתב העת, מספר כרך (מס' חוב'), עמודים.

אם מספור הגיליונות בתוך הכרך הוא רציף, יש לציין מס' כרך ללא מספר הגיליון.

שני מחברים ויותר – כמו כללים של שניים ויותר מחברי ספר, ההמשך כמו כתב עת.

 • כהנא, ר. ( 1974). קוים לניתוח סוציולוגי של ארגוני נוער בלתי פורמליים. מגמות, כ"א, 36-46.
 • Morawski, J. (2000). Social psychology a century ago. American Psychologist, 55, 427-431.
 • קס, א, ופרידמן,י. (2005). בין המשפחה הפרטית למשפחה המקצועית: הבניית תחושת המסוגלות העצמית של  מורות. מגמות, 43, 699-728.

2. מאמר מתוך כתב עת המחולק לכרכים וחוברות

כאשר מספור העמודים מתחיל בכל גיליון מחדש, יש לציין מס' כרך ומספר גיליון.

 • בן-פרץ, מ. (2001). מגמות חדשות בתכנון לימודים: בעיות ודילמות. עיונים בחינוך. 5 (1), 59 – 67. 
 • Scruton, R. (1996). The eclipse of listening. The New Criterion, 15(3), 5-13.


3. מאמר מספר - קובץ מאמרים - מקראה

 כותב המאמר שם משפחה, שם פרטי.  (שנת פרסום). שם המאמר. בתוך:  שם פרטי, שם משפחה של העורך/עורכים (עורך). שם הספר (עמודי המאמר).  מקום ההוצאה :שם ההוצאה.

[השם הפרטי של עורך הקובץ יופיע לפני שם המשפחה]

§         מילגרם, ר. (1985).  יצירתיות בגיל ההתבגרות. .בתוך: א. זיו (עורך). הגיל הלא רגיל ( עמ' 206-219). תל-אביב: פפירוס.

[באנגלית בשם המאמר ובשם הקובץ תיכתב רק האות הראשונה באות גדולה]

§         ell, L. (2001). Archaeologies of identity. In I. Hodder. (Ed.), Archaeological theory today (pp. 187-213). Cambridge, England: Polity Press.

4. מאמר מתוך עיתון יומי 

שם משפחה, שם פרטי. (תאריך). כותרת הכתבה. שם העיתון, עמודים.

[יש לציין את כל העמודים הרלוונטיים, גם אם אינם עוקבים ]

§         בן ישי, ר. (16 ביוני 1989). התמודדות של אלופים. ידיעות אחרונות, עמ' 3.

§         לוי, ר. (10 בנובמבר, 2002). תמונה קבוצתית עם פחד. הארץ, עמ' ד1, ד3.

§         Haney, D. Q. (1998, February 20). Finding eats at mystery of  appetite. The Oregonian, pp. A1, A17.

כאשר שם המחבר אינו ידוע רושמים את שם המאמר במקום שם המחבר.

 • רכוש יהודי לא גרמני. (22 לאפריל 1992). הארץ, עמ' ב1.

  ח. ערך מתוך אנציקלופדיה או מילונים

שם משפחה, שם פ. (עורך). ( שנה).שם הערך.  שם האנציקלופדיה ( מהדורה. מס' כרך, עמודים ). מקום ההוצאה: שם ההוצאה.

 • ריבר, ס.א. (עורך). (1992). מאזוכיזם. לקסיקון למונחי הפסיכולוגיה (ב' 343). כצמן, א. (עורך מהדורה עברית). ירושלים: כתר.
 • Sadia, S. (Ed.). (1980). The new Grove dictionary of music and musicianc (6th ed. Vols. 1-20). London: Macmillan.


כאשר אין שם מחבר

שם הערך.(שנה) בתוך שם האנציקלופדיה (מס' כרך, עמ'). מקום ההוצאה: שם ההוצאה.

 ט. משאבים מקוונים

שם מחבר [שם משפחה ראשון]. (תאריך).  שם המסמך. (תאריך דליה). <כתובת>

דוגמאות: 

אתר אישי (פרטי)

אתר מקצועי

 י. מאמרים מקוונים

1. מאמרים מתוך כתב -  עת אלקטרוני  (ejournal )

 • ינאי, י., ושוורץ, ש. (פברואר 2003). אתגר: הכניסה (לא) אסורה. מסע אחר 137, נדלה 10 בפברואר 2003, מתוך: < http://www.masa.co.il/Articles2003/Urban/index.html >
 • Ashe, D. D., & McCutcheon, L. E. (2001). Shyness, loneliness, and attitude toward celebrities. Current Research in Social Psychology, 6(9). Retrieved July 3, 2001, from
  http://www.uiowa.edu/~grpproc/crisp/crisp.6.9.htm

2. מאמרים מתוך מגאזין

3. מאמרים מתוך עיתון יומי

מאמרים מתוך מאגרי מידע בספריה.

שם משפחה, שם פ. (שנה) .שם המאמר. שם כתב העת. כרך.(מס' חוברת), עמודים. נדלה תאריך הוצאת המאמר, שם המאגר. שם הספק. <כתובת הספק>

 • Holliday, R. E., & Hayes, B. K. (2001). Dissociating automatic and intentional processes in children's eyewitness memory.  Journal of Experimental Child Psychology, 75(1), 1-5.  Retrieved February 21, 2001, from Expanded Academic  ASAP database .

יא. עבודות מוסמך (M.A) ודוקטור PhD

M.A

שם משפחה, שם פ. (שנה). שם העבודה. עבודת גמר לקבלת תואר "מוסמך ל...". שם המוסד האקדמי.

 • אביגדורי, ד. (2000). דפוסי שמוש במאגרי מידע בקרב אוכלוסיה הטרוגנית :המקרה של מכללת עמק הירדן. עבודת גמר לקבלת תואר מוסמך למידענות". אוניברסיטת בר-אילן.

PhD

שם משפחה, שם פ. (שנה). שם העבודה. חיבור לשם קבלת תואר "דוקטור ל...". שם המוסד האקדמי.

 • אשכנזי, י. (1999). הפטריארכיה של ירושלים :ארגונה ומקומה בחברה הנוצרית של ארץ ישראל בתקופה הביזאנטית. חיבור לשם קבלת תואר "דוקטור לפילוסופיה", אוניברסיטת חיפה.

יב. מפות

 • מפה (1996) ישראל - מפת כבישים, ישראל. 1:350:000
 • New Jersey. Map. Chicago: Rand, 2000.


  יג. למ"ס
 • הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (1997-2002).  רבעון סטטיסטי לתיירות ולשירותי הארחה. ירושלים: הלמ"ס

 יד. דוחות  ( המחבר הוא מוסד או ארגון)

 • ישראל. משרד התיירות. (1996) . סקר התיירות בישראל - דו"ח סופי. ישראל: ירושלים

 טו. פסקי דין

 • בג"צ 732/84 צבן נ' השר לענייני דתות ואח', פ"ד מ(4) 141, 147-148

למעלה הדפסה שלח RSS Bookmark and Share
גמנסיה קציר- חולון
כל הזכויות שמורות לאוריג`ין בע"מ פותח ע"י schooly אתרים לבתי ספר