עמוד הבית
גלריות
מרחב אישי
צור קשר


מרחבי לימוד
כל הדפים

מקצועות לימוד

אזרחות

לאום ומדינות לאום


לאום ומדינת לאום !

 

שאלה:מהי מדינה? מהן האסוציאציות למושג מדינה?

 

ריבונות-עצמאות

שלטון

טריטוריה-גבולות

אוכלוסיה.

מדינה

תרבות

מטבע

שפה

היסטוריה

אידיאולוגיה

חגים

צבא

דגל, המנון

מפלגות

יכולות להיות תשובות רבות נוספות, לכתוב אותן אבל להתמקד בשאלה:

מהם המאפיינים ההכרחיים למדינה? טריטוריה, שלטון, אוכלוסיה, ריבונות.

 המאפיינים האחרים שכתבנו (דת, מנהגים, שפה, צבא, היסטוריה) מבטאים תחושת שותפות ושייכות. כלומר, המאפיינים האחרים מגדירים את המושג לאום קבוצת אנשים בעלי תחושת שותפות, שייכות, זהות משותפת, אידיאולוגיה משותפת, ששואפים להגדרה עצמית.

 

סוגי שייכות

 

משפחה

קבוצה חברתית.

נולד למשפחה. אי אפשר להצטרף...

בעלי אותה  דת, תרבות, מנהגים.

מדברים באותה השפה.

יכולים להיות מפוזרים אך עדיין משפחה.

לא פרי בחירה אלא ע"פ מוצא.

 

שייכות אתנית

בוחרים את החברה הרצויה -

בגלל רעיון, אידאל או אינטרס מסוים.

בעלי מכנה משותף.

אם הם מפוזרים הם כבר לא קבוצה חברתית.

כן פרי בחירה.

 

שייכות פוליטית.

 

 

שותפות שמקורה היסטורי תרבותי.

- חברה בעלת יסודות משותפים שאינם ניתנים לבחירה: שפה, מוצא, תרבות, דת, היסטוריה.

- ההשתייכות ללאום זה לא קשורה לרצון אלא נולדים לתוך הלאום.

 

- לקבוצה זו אין בהכרח קשר למדינה (הכורדים).

- אין זהות בין השייכות ללאום לבין האזרחות. לאום שייכות לקבוצה, אזרחות שייכות למדינה.

לאומיות אתנית.

שותפות שמקורה פוליטי

- חברה בעלת יסודות משותפים שניתנים לבחירה: אידיאולוגיה, ערכים.

 

- ההשתייכות ללאום
 1. קשורה לרצון הפרט.
 2. קשורה לנכונות המדינה להעניק.

- הכרח בקיום מסגרת מדינית משותפת (ארה"ב)

- יש זהות בין השייכות ללאום לבין האזרחות.

 

לאומיות פוליטית

 

במציאות אין חלוקה חד משמעית בין לאומיות אתנית ללאומיות פוליטית.

 

לאום: קבוצה חברתית בעלת זהות משותפת ויסודות משותפים שאינם ניתנים לבחירה (דת, שפה, מוצא) ויסודות נוספים שניתנים לבחירה (אידיאולוגיה, ערכים), כלומר, בכולם יש שילוב בין היסודות האתניים ליסודות הפוליטיים אבל יש הבדל בדגש שכל מדינה מעניקה לכל יסוד.

 

מדינת לאום אתנית: מדינה המדגישה את היסודות הלאומיים-אתניים והמדינה
             מזוהה עם הקבוצה האתנית הגדולה ביותר (ישראל).

מדינת כל אזרחיה: מדינה המזוהה עם כל האנשים שבה, כל המיעוטים, כל הקבוצות, כל האזרחים, ולא עם קבוצה אתנית מסוימת אחת. במדינה זו קיימת חפיפה קיימת חפיפה בין לאומית לאזרחות. (ארה"ב)

 

מיעוט לאומי: קבוצה בעלת שייכות ושותפות ומאפיינים ייחודיים שנמצאת תחת שלטון של לאום אחר ושואפת להגדרה עצמית (עצמאות).
הקשיים במימוש ההגדרה העצמית:
1. הגדרה עצמית ושלמות טריטוריאלית הם שני עקרונות לגיטימיים הסותרים אחד את השני, וקיום עקרון אחד פוגע בעיקרון השני.
2. אין הפרדה חד משמעית בין אוכלוסיית הרוב לאוכלוסיית
    המיעוט, בד"כ המיעוט מפוזר בתוך אוכלוסיית הרוב.
3. לקבוצת המיעוט האתני אין תנאים פוליטיים וכלכליים ארגוניים
    להקים יחידה עצמאית.

כתוצאה מכך נוצרים מתחים רבים, המאה העשרים  מאופיינת במאבקים לאומיים.

 

 

סוגי מדינות לאום.

 

-  מדינת לאום הומוגנית.  .....................................

יפן, פורטוגל.

-  מדינת לאום שיש בה רוב + מיעוטים. .................

ישראל, איטליה.

-  מדינה דו לאומית.  ............................................

בלגיה, קפריסין, קנדה

-  מדינה רב לאומית.  ...........................................

שוויץ.

-  מדינת לאום פוליטית עם יסודות אתניים..............

צרפת

-  מדינת לאום פוליטית.........................................

ארה"ב

 

 

מדינת לאום אתנית הומוגנית.

 

מדינת לאום אתנית עם מיעוטים.

 

מדינה דו לאומית.

 

מדינה רב לאומית.

 

מדינת לאום פוליטית עם יסודות אתניים

 

מדינת לאום פוליטית.

 

 

יפן, פורטוגל.

 

ישראל, איטליה, בריטניה.

 

בלגיה.

 

שווייץ.

 

צרפת.

 

ארה"ב.

מדינת לאום.

 

 

מדינת כלל אזרחיה.


למדינה יש ארבעה מאפיינים:

טריטוריה

אוכלוסיה

שלטון

ריבונות

שטח מוגדר ע"י גבולות וכולל את האדמה וגם את המים והאוויר הטריטוריאליים  השטח לא חייב להיות רצוף.   גבולות מדינה ע"י: כיבוש התיישבות רכישה הסכם

כלל האזרחים בני הלאום והמיעוטים תושבי הקבע. כל מדינה קובעת בחוקיה תנאים לאזרחות וזכויות וחובות האזרחים

גוף פוליטי שיש לו סמכות: לחוקק, לבצע, לאכוף, לשפוט, שולט באמצעות על הטריטוריה ועל האוכלוסייה

עצמאות והכרה בינלאומית, המדינה מקבלת החלטות בעייני פנים וחוץ ללא התערבות, וללא כפיפות לגורם זר

פגיעה בריבונות של מדינה פירושה התערבות בהחלטותיה
 או פגיעה בטריטוריה באוכלוסיה או בשלטון שלה. למשל: פלישה פיגוע כיבוש...

 

קבוצה אתנית ולאום

קבוצה אתנית

לאום

זוהי קבוצה שלכל חבריה יש כמה יסודות משותפים - שאינם פרי בחירה - כמו: מוצא, שפה, תרבות ,היסטוריה...קבוצה זו אינה שואפת להגדרה עצמית, למשל הדרוזים בישראל

קבוצה חברתית, בעלת זהות משותפת, השואפת להגדרה עצמית, במסגרת של מדינה ריבונית בטריטוריה מסוימת. ולכל חבריה יש יסודות משותפים, שחלקם לא פרי בחירה, כמו: מוצא שפה...כלומר ההשתייכות ללאום לא תלויה ברצון היחיד, שכן האדם נולד לתוך קבוצת הלאום. וחלקם כן פרי בחירה כמו אידיאולוגיה וערכים משותפים, וזה מבטא את הרצון המשותף של היחידים להתלכד לקבוצת לאום.

ישנם שני סוגי לאום: לאומיות אתנית ולאומיות פוליטית

 

לאומיות אתנית ולאומיות פוליטית

לאומיות אתנית

לאומיות פוליטית

- חברה בעלת יסודות משותפים שאינם פרי בחירה כמו: מוצא, היסטוריה מוצא,

- ההשתייכות  ללאום זה לא קשורה לרצון, אלא נולדים  לתוך הלאום.

- לקבוצה זו אין בהכרח קשר למדינה, המוצא המשותף הוא שיוצר את הקשר למשל: היהודים, הכורדים,הצוענים שלמרות פיזורם הם שייכים לאותו לאום.

- אין זהות בין השייכות ללאום לבין האזרחות. (היהודים)

- חברה בעלת יסודות משותפים שכן ניתנים לבחירה: אידיאולוגיה, ערכים.

- ההשתייכות ללאום זה קשורה לרצון הפרט ולנכונות קבוצת הלאום לקבל אותו.

- כיוון שהמקשר בין חברי הקבוצה הם האידיאולוגיה והרעיונות שכל אחד יכול לקבל אותם, יש צורך בקיום מסגרת מדינית משותפת שתאחד אותם לקבוצה.

- יש זהות בין השייכות ללאום לבין האזרחות.(ארה"ב)

מדינת לאום: זוהי מדינה שמבוססת        מדינת כלל אזרחיה:  מדינה שמבוססת

על לאומיות אתנית, ומדגישה את            על לאומיות פוליטית ומקובלת בה גישה

היסודות האתניים, המדינה מזוהה           הפלורליסטית ביחס לקבוצות אתניות.

עם הקבוצה האתנית הגדולה ביותר.        המדינה מזוהה עם כל האנשים שבה.

 


למעלה הדפסה שלח RSS Bookmark and Share

קרית חינוך "העמית"

כל הזכויות שמורות לאוריג`ין בע"מ פותח ע"י schooly אתרים לבתי ספר