חשבון אישי לתלמידים ומורים

שלחו וקבלו הודעות ללא הגבלה. גם אם אינכם יודעים את כתובת המייל של חבריכם. ההודעות יחכו להם בחשבונם, במייל שלהם, ובקרוב גם באפליקציה! העלו דפי תוכן, מטלות, קישורים וחדשות למרחב הכיתתי. אלפון הכיתה והפורום הכיתתי כבר מופיעים שם מודול המאפשר לכם לנהל ולהגיש תכנים סביב מקצוע לימוד או תחום עניין רלוונטי MySchooly הופך את דף […]

אפליקציה לבתי ספר

המידע מבית הספר בנייד שלכם לא מפספסים שום הודעה קבלו חיווי (Push Notification) כשהודעה נשלחת אליכם. החליקו את האצבע על החיווי – ותוכלו לקרוא את ההודעה מייד. כל ספר הטלפונים של בית הספר בכך ידכם רוצים להתקשר לחבר? להתייעץ עם הורה? אולי לשוחח עם המורה? באפליקציית סקולי פשוט וקל לחפש כל איש קשר בביה"ס וליצור עימו קשר […]