• שירות
 • אתר בית ספרי
 • מרחבי כיתה ולימוד
 • מערכת הודעות לדוא"ל
 • אפליקציה
 • חבילת בסיס
 • +
 • +
 • +
 • +
 • חבילת הורים
 • +
 • +
 • +
 • +
 • חבילת ציונים
 • +
 • +
 • +
 • +
 • חבילה כוללת
 • +
 • +
 • +
 • +

חבילת בסיס

אתר בית ספר

מרחבי כיתה ולימוד

מערכת הודעות לדוא"ל

אפליקציה

חבילת הורים

אתר בית ספר

מרחבי כיתה ולימוד

מערכת הודעות לדוא"ל

אפליקציה

מגזין וירטואלי

אישורי הורים אלקטרוניים

חבילת זהב

אתר בית ספר

מרחבי כיתה ולימוד

מערכת הודעות לדוא"ל

אפליקציה

מגזין וירטואלי

אישורים הורים אלקטרוניים

ניהול ציונים \ משמעת \ תעודות

חבילת פלטינה

אתר בית ספר

מרחבי כיתה ולימוד

מערכת הודעות לדוא"ל

אפליקציה

מגזין וירטואלי

אישורים הורים אלקטרוניים

ניהול ציונים \ משמעת \ תעודות

שיבוץ מערכת שעות