מערכת לניהול ציונים,הפקת תעודות וארועי משמעת

  • מערכת מותאמת במיוחד עבור בתי ספר יסודיים
  • מערכת משולבת בתוך מרחבי הכיתה שלכם
  • הפקת תעודות נוחה במטרה לתמוך בתהליך מיטבי בבית הספר