שלחו וקבלו הודעות ללא הגבלה.
גם אם אינכם יודעים את כתובת המייל של חבריכם.
ההודעות יחכו להם בחשבונם, במייל שלהם,
ובקרוב גם באפליקציה!
העלו דפי תוכן, מטלות, קישורים וחדשות
למרחב הכיתתי. אלפון הכיתה
והפורום הכיתתי כבר מופיעים שם
מודול המאפשר לכם לנהל ולהגיש תכנים
סביב מקצוע לימוד או תחום עניין רלוונטי
MySchooly הופך את דף הקשר לזמין –
כך שתוכלו ליצור קשר עם חבריכם
שתפו עם ההורים והתלמידים תמונות מחיי הילדים בביה"ס.
הם ישמחו לראות את ילדיהם עסוקים
בעשייה כיפית, חינוכית ומועילה
לוח המבחנים, טקסים, אירועים מיוחדים,
חגים וכל אירוע אחר – הכל מעודכן
ומתעדכן בלוח האירועים ומחכה לכם
בחשבון האישי שלכם. לנוחיותכם
שתפו את הקהילה בשאלות שלכם על שיעורי הבית
ותחומי עניין מחיי היומיום בביה"ס.
הקהילה תספק את התשובות
החשבון האישי שלכם הוא גם הכונן הנייד שלכם ברשת.
אחסנו וארגנו בו קבצים מסוגים שונים
ותוכלו לגשת אליהם מכל מקום בקלות
חבר/ה בצוות הוראה? האזור הפרטי שלכם
מחכה לכם במערכת כך שתוכלו לשתף תכנים
רק בין חברי הסגל
כניסה למערכת