bgSlide2
,

עיתון

Teacher helping kindergarten children learn how to use computers
,

אתרים לבתי ספר

חשבון אישי לתלמידים ומורים

שלחו וקבלו הודעות ללא הגבלה.
גם אם אינכם יודעים את כתובת המייל של חבריכם.
ההודעות יחכו להם בחשבונם, במייל שלהם,
ובקרוב גם באפליקציה!
העלו דפי תוכן, מטלות, קישורים וחדשות
למרחב הכיתתי. אלפון הכיתה
והפורום הכיתתי כבר מופיעים שם
מודול המאפשר לכם לנהל ולהגיש תכנים
סביב מקצוע לימוד או תחום עניין רלוונטי
MySchooly הופך את דף הקשר לזמין –
כך שתוכלו ליצור קשר עם חבריכם
שתפו עם ההורים והתלמידים תמונות מחיי הילדים בביה"ס.
הם ישמחו לראות את ילדיהם עסוקים
בעשייה כיפית, חינוכית ומועילה
לוח המבחנים, טקסים, אירועים מיוחדים,
חגים וכל אירוע אחר – הכל מעודכן
ומתעדכן בלוח האירועים ומחכה לכם
בחשבון האישי שלכם. לנוחיותכם
שתפו את הקהילה בשאלות שלכם על שיעורי הבית
ותחומי עניין מחיי היומיום בביה"ס.
הקהילה תספק את התשובות
החשבון האישי שלכם הוא גם הכונן הנייד שלכם ברשת.
אחסנו וארגנו בו קבצים מסוגים שונים
ותוכלו לגשת אליהם מכל מקום בקלות
חבר/ה בצוות הוראה? האזור הפרטי שלכם
מחכה לכם במערכת כך שתוכלו לשתף תכנים
רק בין חברי הסגל

מסך למסדרון בית ספר

Schooly OnScreen היא תוכנה אינטרנטית המאפשרת הצגה של מגוון תכנים על מסך אחד או יותר המותקנים בביה"ס:

הודעות מתגלגלות מעוצבות
תמונות
מי חוגג יום הולדת היום

פשוט ביותר…
מצטרפים ל- Schooly OnScreen ומקבלים גישה לממשק לניהול המסכים וקישור למסך.
דואגים שמסך הטלויזיה יחובר למחשב עם קישוריות לאינטרנט.
במחשב המחובר למסך פותחים דפדפן עם הקישור למסך ועוברים למצב תצוגה של "מסך מלא".
נכנסים לממשק הניהול מכל מחשב המחובר לאינטרנט – כותבים, עורכים ומעדכנים הודעות ובוחרים גלריית תמונות להצגה.
שומרים ו… זהו! המסך מתרענן אוטומטית ומציג את התכנים החדשים.

התמחור קל, נוח והוגן:
חיבור למסך אחד –  750 ש"ח.
שני מסכים – 900 ש"ח.
כל מסך נוסף – 100 ש"ח.
כל המחירים אינם כוללים מע"מ.

הקמת המסך.
עיצוב חד פעמי של מראה המסך כך שיתאים לביה"ס.
רישיון שימוש ב- Schooly OnScreen עד ל- 31/8/2015.
שירות והדרכה במייל ובטלפון בכל תקופת ההתקשרות.
שימו לב!
ההצטרפות לשירות Schooly OnScreen אינה כוללת את עלויות המסך עצמו, המחשב, החיבור לאינטרנט או כל ציוד פיזי אחר הנדרש לשם שימוש בתוכנה. התשלום עבור התוכנה בלבד.
 

האם ניתן לעצב את מראה המסך?
כן. הצוות הגרפי שלנו ישמח לעצב איתכם את הרקע של המסך, לשלב בו את סמל ביה"ס וכותרת מתאימה וכן יעצב את הכותרות והצבעים.